• Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

     • Zgodnie z kalendarzrm roku szkolnego dzień 4 maja jest dniem, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III.

      Od 5 maja 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia.

      W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich przypominamy najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

      Szczegółowe informację rodzicom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej przekażą wychowawcy klas.

       

     • Gminny Konkurs Plastyczny na nową nazwę oraz nowe logo Sułkowickiego Ośrodka Kultury

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza  dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na nową nazwę oraz nowe logo Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
      Przygotowane logo powinno  zawierać szeroko rozumiane słowo “Kuźnia” i być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania w formie graficznej.
      Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie.

      Prace konkursowe należy złożyć w terminie  do 10.06.2021 r. wraz z wypełnionymi formularzami, które są dostępne jako załączniki do regulaminu.

      Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 20.06.2021 r. na stronie SOK
      Na zwycięzców czekają nagrody!
      ZAPRASZAMY !


      Regulamin-konkursu-na-projekt-graficzny-LOGO 2021

     • Szanowni Państwo!

     • Zespół Szkół im Walerego Goetla organizuje w dniu 30 kwietnia 2021 r. Dzień otwarty. Tym razem będzie to wyjątkowe spotkanie w formie zdalnej. Każdy może wziąć udział w transmisji w godzinach od 14.00 do 16.00 na stronie internetowej ZS im. W. Goetla. Uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną tej Szkoły oraz obserwować wirtualnie lekcje odbywające się w pracowniach. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów.

     • Szanowni Rodzice!

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. wprowadzamy w szkole naukę dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w systemie hybrydowym.               

      Klasy I – III uczęszczają do szkoły według harmonogramu:

      W dniach 26-27.04 tj. poniedziałek i wtorek nauka stacjonarna w szkole będzie realizowana w klasach 1a, 2a, 3a, nauka zdalna w klasach 1b, 2b, 3b.

      W dniach 28-29.04 tj. środa czwartek nauka stacjonarna w szkole będzie realizowana w klasach 1b, 2b, 3b, a nauka zdalna w klasach 1a, 2a, 3a.

      W dniu 30. 04. tj. piątek  1a, 2a, 3a nauka stacjonarna, nauka zdalna w klasach 1b, 2b, 3b.

      Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem nauczania stacjonarnego.

      Uczniowie, którzy będą mieć zajęcia stacjonarne w szkole, mogą korzystać z obiadów  szkolnych oraz opieki w świetlicy.

      Przypominamy, iż dzień 04. 05. tj. wtorek  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani objęciem ich dzieci w tym dniu opieką świetlicową, dokonują zgłoszenia dziecka w formie e-mail  lub telefonicznie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

      Komunikat dotyczący organizacji zajęć od maja 2021 zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

      Odjazdy busa dowożącego dzieci do i ze szkoły nie ulegają zmianie.

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

     • "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką

      sobie ludzkość wymyśliła."  

      "Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, które

      myśli."

      23 kwietnia po raz 27 obchodzić będziemy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zachęcam wszystkich uczniów do zapoznania się z informacjami na ten temat - zakładka Biblioteka.

     • KATYŃ

     • ..."Zgładzono sprawiedliwość,

      prawdę i wolność zgładzono,

      zdradziecko w smoleńskim lesie

      pod obcej nocy osłoną"...

      25 kwietnia będziemy obchodzić VI rocznicę posadzenia dębu katyńskiego przed budynkiem naszej szkoły. Dąb ten upamiętnia rozstrzelanego w Katyniu kapitana Rudolfa Galusa, naszego rodaka. Jest to symbol, który przypomina o wielkim mordzie jakiego dokonało NKWD na rozkaz Józefa Stalina wiosną 1940 r. Zginęło wówczas ponad 21 tysięcy obywateli Polski, przede wszystkim oficerów wojska polskiego, naukowców, lekarzy, nauczycieli, urzędników i policjantów. Egzekucji dokonywano przez strzał w tył głowy. Ofiary pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni i innych nieznanych miejscach. 

      Przez 50 lat władze ZSRR zaprzeczały dokonania tej straszliwej zbrodni. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. oficjalnie przyznały, że była to "jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu". 

      Dziś możemy otwarcie mówić o tych tragicznych wydarzeniach. W wielu miastach powstały pomniki katyńskie i tablice pamięci poświęcone ofiarom. Temat mordu katyńskiego odnajdziemy w poezji, wspomnieniach rodzin zamordowanych, muzyce, a także w filmie "Katyń" Andrzeja Wajdy. 

      Winni jesteśmy cześć i pamięć naszym bohaterom!

      ..."I tylko pamięć została

      po tej katyńskiej nocy...

      pamięć nie dała się zgładzić,

      nie chciała ulec przemocy"...

     • 22 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI!

     • Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone corocznie 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.  Obecnie obchodzone jest w 192 krajach  i przypomina o konieczności dbania o najbliższe środowisko. 

      W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii.  Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przywróć Naszą Planetę”. Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji.  Podobnie jak ubiegłoroczne, tak też tegoroczne obchody, będą się znacznie różnić od tych sprzed lat. Popularne sadzenie roślin czy zbieranie śmieci odbędą się tylko w małych grupach, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

      W tym roku nie możemy się spotkać w szkole, by wspólnie uczestniczyć w obchodach tego święta, zostajemy w domu, chroniąc swoje zdrowie, ale poprzez działania w domu możecie pokazać, że dobro Ziemi jest naszym wspólnym celem.

      Do najbardziej popularnych i najprostszych zadań sprzyjających ochronie środowiska należą:

      - korzystanie z roweru lub komunikacji miejskiej zamiast samochodu,

      - rezygnowanie z plastikowych toreb i wymienianie ich na wielokrotnego użytku,

      - naprawianie sprzętów zamiast ich wyrzucania,

      - segregowanie śmieci,

      - zbieranie makulatury i baterii,

      - oszczędzanie wody i energii,

      - sadzenie drzew,

      - troszczenie się o rośliny i zwierzęta,

      - dzielenie się z innymi wiedzą na temat ekologii i sposobów dbania o środowisko.

         Już dziś i Ty możesz  podjąć kroki, aby ratować świat.

       

     • XVII Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego

     • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach serdecznie zaprasza do udziału w XVII Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną Targi będą emitowane na profilu Facebook: Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki, na profilach Facebook  naszych szkół ponadpodstawowych oraz na profilu Facebook portalu KMY.pl w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00. Zapraszamy uczniów klas VIII, nauczycieli, doradców zawodowych i wychowawców z Państwa Szkół do wzięcia udziału w Targach. Zapoznanie z aktualną ofertą edukacyjną publicznych szkół z terenu Powiatu Myślenickiego: branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących, ułatwi uczniom klas VIII dokonanie wyboru właściwej drogi kształcenia. Licząc na Państwa udział w Targach online, życzę powodzenia i sukcesów we wszystkich zamierzeniach edukacyjnych.

     • „Kuchnia Świętego Brata Alberta” w Zakopanem

     • Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które  wzięły aktywny udział w zbiórce żywności, aby wesprzeć „Kuchnię Świętego Brata Alberta” w Zakopanem.  Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani Dyrektor a także wszystkich Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Obsługi.  Przede wszystkim te podziękowania należą się Rodzicom i Uczniom, którzy pomimo różnych utrudnień z powodu wymogów sanitarnych, odpowiedzieli pięknym gestem na  trudną sytuację osób bezdomnych i potrzebujących.

      Obok zamieszczamy podziękowanie, które wpłynęło do naszej Szkoły.

       

     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 Liczymy się DLA POLSKI!

     • W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

      Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      W okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktu spisowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (w związku z sytuacją epidemiczną, po wcześniejszym umówieniu terminu), albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

      Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

      Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

       

     • AKCJA WIELKANOCNA "RADOŚĆ DLA SENIORA"

     • W naszej szkole podobnie jak w Boże Narodzenie miała miejsce akcja wielkanocna „Radość dla seniora”. Bardzo wielu uczniów z klas od 4 – 8 przygotowało przepiękne kartki świąteczne z życzeniami wielkanocnymi. Kartki te, mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią, trafiły do wielu starszych osób należących do Klubu Seniora należącego do Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Krakowie. Uczniowie, którzy wykonali te kartki zasługują na szczególne uznanie ponieważ ich prace były nie tylko estetyczne, ale bardzo kreatywne. Prace te ukazują prawdziwy kunszt, którym wykazali się  młodzi ludzi.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji wielkanocnej „Radość dla Seniora” za okazane serce, włożony trud i poświęcony czas.

      Danuta Kostowal – Suwaj

      Renata Boczkaja

      Beata Zięba

      Dorota Czepiec

     • Nasze uczennice odnoszą kolejne sukcesy!

     • Brawo! Brawo!

      Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że dwie uczennice naszej szkoły: Marta Gumularz (kl. VIII d) i Małgorzata Malina (kl. VIII a) uzyskały tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego!

      Dziewczynki zwycięsko przeszły etap szkolny i rejonowy, aby 3 marca 2021 r. wziąć udział
      w ostatnim – wojewódzkim. Tego dnia walczyły ze 120 uczniami różnych szkół podstawowych naszego województwa, uzyskując wysoki końcowy wynik. Marta i  Małgosia wykazały się rozległą wiedzą z zakresu problematyki lektur konkursowych, praktyczną znajomością redagowania krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnych.

      Ich wysiłek i ciężka praca nie poszły na marne – znalazły się w gronie wyróżnionych! Sukces ten na pewno będzie świetną przepustką podczas ubiegania się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej.

      W tym trudnym czasie epidemii i zdalnego nauczania niełatwo było Marcie i Małgosi przygotować się do tak prestiżowego konkursu i odnieść sukces. Tym bardziej dziękujemy za wytrwałość i pasję, z jaką podchodziły do każdego z wyzwań czytelniczych.

      Dziewczyny, gratulujemy i życzymy wspaniałych wyników na egzaminie ósmoklasisty!

                                                                                                                                 Bogumiła Blak

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022

     • DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

      Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Do Waszej dyspozycji zostanie udostępniony elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN.

      System będzie dostępny na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl

      Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników
      i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022:

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku, wraz
      z dokumentami od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00.

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.

      Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie) - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego
      o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

      Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane! Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy. Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

      Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji. Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.