• PRZYDZIAŁ UCZNIÓW DO KLAS I NA ROK SZK. 2022/2023

     • Szanowni Państwo!

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, że został dokonany przydział ucznów do klas I na rok szkolny 2022/2023. Informacje szczegółowe można uzyskać telefonicznie lub osobiście na terenie szkoły. 

      Dyr. K. Madejczyk

     • WYNIKI Z OKE DLA ABSOLWENTÓW

     • Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!,

      w piątek tj. 08. 07. 2022 r. od godziny 9.00 w sekretariacie szkoły będą do odebrania wyniki egzaminu ósmoklasisty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

      Z pozdrowieniami dyr. Krystyna Madejczyk 

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     •  

      W piątek 24 czerwca 2022r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego.

      W uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz pan burmistrz Artur Grabczyk.

                  Pani dyrektor Krystyna Madejczyk dziękowała wszystkim nauczycielom za całoroczną pracę  i zaangażowanie na rzecz edukacji i wychowania  młodego pokolenia.  Uczniom gratulowała promocji do kolejnych klas, podkreślając włożony przez nich trud i pracę na miarę możliwości każdego z nich. Odczytane zostały nazwiska uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się i  zostali wpisani do  Złotej Księgi.

                  Uroczystości towarzyszyła podniosła chwila zmiany podchorążego i członków pocztu sztandarowego, którzy zostali wybrani z grona przyszłych ósmoklasistów. Wśród społeczności uczniowskiej nastąpiło także uroczyste przekazanie władzy nowemu przewodniczącemu szkoły, którym został Jakub  Biernat.

                  Kolejnej części spotkania towarzyszyło wiele wspomnień i wzruszeń związanych z odejściem z naszego grona pedagogicznego na  emeryturę pani dyrektor Krystyny Madejczyk oraz pani Marii Bochni, nauczycielek, które całe swoje życie zawodowe poświęciły pracy z najmłodszymi naszymi podopiecznymi w edukacji wczesnoszkolnej. Do  podziękowań i życzeń dołączył się pan burmistrz Artur Grabczyk, który w szczególny sposób podziękował Pani Dyrektor za wieloletnią pracę na stanowisku wicedyrektora oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. W swoim przemówieniu podkreślił zasługi i  zaangażowanie pani Krystyny Madejczyk w rozwój naszej placówki, w  każdym obszarze jej funkcjonowania.

                  Na zakończenie uroczystości uczniowie klas trzecich przenieśli nas myślami do planów wakacyjnych prezentując krótki  montaż słowno – muzyczny. Zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek i rozpoczęły się WAKACJE!

                                                                                                     Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

      M. Garbień

     • POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH

     • Dnia 23 czerwca 2022 r. klasy VIII pożegnały nasza szkołę w czasie uroczystego apelu. 

      Po odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło przemówienie Pani Dyrektor i ślubowanie klas ósmych.

      Pani Dyrektor Krystyna Madejczyk skierowała do absolwentów kilka słów pożegnania, a następnie wyróżniła uczniów, którzy zostali wpisani do Złotej Księgi, wręczając listy gratulacyjne rodzicom za wkład włożony w rozwój swoich dzieci. 

      W części artystycznej ósmoklasiści pożegnali się ze swoją szkołą podstawową, dziękując za osiem lat spędzonych w tej szkole. Następnie klasy siódme pod kierunkiem wychowawczyń Aleksandry Gardoń i Doroty Twardosz w humorystyczny sposób pożegnały klasy ósme scenkami z życia szkoły.  Na koniec uczniowie klas siódmych wręczyli pożegnalne upominki uczniom klas ósmych.

     • NAGRODA BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE DLA WYBITNEGO UCZNIA „PRIMUS INTER PARES”

     •   

        W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 nagrodę Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnych Uczniów – PRIMUS INTER PARES” z naszej szkoły otrzymała Wiktoria Piechota uczennica klasy VIII b.

      Naszej absolwentce nagrodę wręczył Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Melerowicz podczas uroczystości, która odbyła się 22 czerwca 2022 roku w Starej Szkole w Sułkowicach.

      Wiktorii gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacyjnych.