• Rok szkolny 2019/2020

    •  

      

     Zawody Gimnastyczne dla dziewcząt i chłopców

           szkół podstawowych -12.03.2020r.

      

      

     1. ORGANIZATOR :

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

      

     2. KONTAKT:

     Krystyna Madejczyk - dyrektor Szkoły.

     Tel: (12) 273 20 46

     Fax (12) 273 20 46

     Halina Przała -nauczyciel wychowania fizycznego.

      

     3. CEL ZAWODÓW:

     • Popularyzacja gimnastyki;
     • Ocena sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych;
     • Wyłonienie mistrzów w gimnastyce .

      

     4. TERMIN I MIEJSCE:

     12. 03. 2020r. Godzina rozpoczęcia - 9 00. Hala w budynku B Szkoły Podstawowej

     w Sułkowicach. Ul. Tysiąclecia17.

      

     5. REGULAMIN ZAWODÓW GIMNASTYCZNYCH.

     1.         Zawody organizowane są w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza

                 w Sułkowicach;

     1. W zawodach biorą udział  uczniowie klas IV-VIII;
     2. Zawody odbywają się w miesiącu marcu;

     Za przygotowanie uczniów do zawodów odpowiedzialni są nauczyciele

     wychowania fizycznego;

     Za ćwiczenia w układzie (dynamiczne lub statyczne ), ich trudność, złożoność ruchu, tempo wykonania, skoki oraz asekurację odpowiada przygotowujący zawodników nauczyciel;

     1. Za bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów podczas zawodów odpowiadają opiekujący się nauczyciele;
     2. Zawodników obowiązuje strój sportowy;
     3. Zawodnicy startują pojedynczo;
     4. Zawodników ocenia 2-4 sędziów;
     5. Ostateczna ocena podana jest po wykonaniu układu oraz skokach;

     / Regulamin sędziowania/. Suma punktów po dwóch konkurencjach stanowi wynik wielobojowy uczestnika w klasyfikacji indywidualnej;

     1. Organizator zapewnia opiekę medyczną;
     2. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu;
     3. Dla zwycięzców przewidywane są nagrody.

      

     Sposób wyłaniania zwycięzców.

      

     • Klasyfikacja indywidualna :

     Tytuł mistrzowski danej kategorii zdobywa uczeń, który uzyskał największą ilość

      punków po dwóch konkurencjach.

      

     W przypadku równej liczby punktów, wygrywa zawodnik z wyższą liczbą punków za układ

     a następnie za skok przez kozła.

      

     Gdy nadal liczba punków jest identyczna, organizator i sędziowie decydują

     o przeprowadzeniu dogrywki.

      

     • Klasyfikacja drużynowa:

                 Tytuł mistrzowski zdobywa drużyna dziewcząt, która uzyskała największą ilość punktów licząc wyniki zgłoszonych przez opiekuna sześciu zawodniczek.

      

                 Tytuł mistrzowski zdobywa drużyna chłopców, która uzyskała największą ilość punktów licząc wyniki zgłoszonych przez opiekuna sześciu zawodników.

      

                 Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza:
                 I miejsce -10pkt., II-8 pkt., III-6 pkt., IV-4 pkt., V-3 pkt., VI-2 pkt.

                 Miejsce VII  i niższe otrzymują po jednym punkcie.

      

      

     REGULAMIN SĘDZIOWANIA.

     Program współzawodnictwa sportowego.

      

     KATEGORIE

     Dziewczęta kl. IV        /max pkt.9+6=15/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz

     Chłopcy kl. IV             /max pkt.9+6=15/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz

     Skok rozkroczny przez kozioł wszerz. Wysokość- 90 cm

     Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

      

     Dziewczęta kl. V-VI /max pkt.9+6+6 =21/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
     • skok kuczny przez 4 cz. skrzyni wszerz

     chłopcy kl. V-VI /max pkt.9+6+6 =21/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
     • skok kuczny przez 4 cz. skrzyni wszerz

      

     Skok rozkroczny przez kozioł wszerz. Wysokość  90 cm.

     Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

      

     Skok kuczny przez cztery części skrzyni wszerz.

     Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

      

     dziewczęta kl. VII-VIII/max pkt.9+6+6 =21/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
     • skok kuczny przez 5 cz. skrzyni wszerz

     chłopcy kl. VII-VIII/max pkt.9+6+6 =21/

     • układ gimnastyczny
     • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
     • skok kuczny przez 5 cz. skrzyni wszerz

     Skok rozkroczny przez kozioł wszerz. Wysokość w zakresie 95- 100 cm

     Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

      

     Skok kuczny przez pięć części skrzyni wszerz.

     Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

     Dopuszcza się wykonanie skoku przez 4 cz. skrzyni.

          

      

     Układ gimnastyczny

     Kolejność ćwiczeń w układzie wg inwencji ucznia.

      

     Nr

     Ćwiczenia obowiązkowe w układzie gimnastycznym.

     Wartość

     1.

     Przewrót w przód.

     Z półprzysiadu przewrót w przód (chwilowy wyprost NN w kolanach, po odbiciu w fazie lotu).

     Regulamin nie określa odmian przewrotów.

     Przewrót w przód z rozbiegu i odbicia obunóż

     w kl.7 i 8.

     0-1pkt.

     0 pkt w przypadku:

     * braku skłonu głowy (przewrót na  głowie);

     * podparcia ramionami;

     2.

     Przewrót w tył- Przetoczenie ciała w tył wokół osi poprzecznej, wykonanie z pozycji skulonej.

     Regulamin nie określa odmian przewrotów.

      

      1. pkt.

     0 pkt w przypadku:

     * przetoczenia na płaskie plecy;

     * przetoczenia przez bark;

     * wykonania przewrotu do klęku;

     * braku podporu na ramionach.

     3.

     Przerzut bokiem. Z odbicia jednonóż pełny obrót w bok w płaszczyźnie czołowej przednio-tylnej o prostym tułowiu i prostych nogach w rozkroku, z kolejnym przetoczeniem przez podpór w staniu na jednym i drugim ramieniu do postawy.

     Regulamin nie określa odmian przerzutów.

     0- 1 pkt.

     0 pkt. w przypadku:

     * równoczesne oparcie obu rąk na    początku przerzutu;

     * zgięcie w stawach biodrowych

     ( brak pionizacji ciała )

     i kolanowych;

     * zbyt mały rozkrok.

     4.

     Stanie na ramionach. Utrzymanie ciała w pozycji pionowej głową w dół w podparciu dłońmi na podłożu. Wytrzymać 3 sekundy.

     Regulamin nie określa odmian stania na ramionach.

     Dopuszczona asekuracja przy ścianie lub z pomocą

     0-1 pkt.

     0 pkt. w przypadku:

     *ugięcia rąk w łokciach;

     * za duże wygięcie tułowia

     w staniu na ramionach.

      

     5.

     Oraz od 2 do 4 dodatkowych ćwiczeń.

     Ćwiczenia wolne wplecione w układ

     Ukazują umiejętności, uzdolnienia ruchowe, inwencję twórczą i poczucie estetyki ruchu. Uwidaczniają styl i indywidualność zawodnika.

                            0-3 pkt.

      

     6.

     Premia

     Ocenie podlega : pewność,  dokładność, trudność, prawidłowość, cecha gimnastyczna, estetyka, złożoność ruchu i tempo wykonania.

      

     Układ należy wykonać płynnie, ćwiczenia obszernie

      i estetycznie.

     2 pkt.

      

       7 pkt. +  2 pkt. premia = max 9 pkt.

      

      

      

     Uwagi końcowe:

     1. Zezwala się na dowolną interpretację ruchów RR i NN oraz szczegółów połączeń ćwiczeń w układzie;
     2. Czas trwania układu od  1 min. do 2 min.
     3. Ćwiczenia wolne od 2 – 4 (pkt. 5 programu współzawodnictwa) należy wykonać bez pomocy przyrządu, ściany, drabinki . Dopuszcza się asekurację np. przy staniu na RR, głowie itp.
     4. Układ wykonywany jest na macie lub materacach.
     5. Układ punktowany jest od 0 do 9 pkt.; Skoki od 0 do 6 pkt.
     6. Za każdy błąd w ćwiczeniu lub w fazach skoku  będą odejmowane punkty od 0,5 do 1pkt.
     7. Pozycje równoważne oraz elementy statyczne należy wytrzymać 3 sek.
     8. Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń w układzie przysługuje premia w wysokości do 2 dodatkowych pkt.
     9. Zawodnicy, po skokach próbnych, wykonują skok, który podlega ocenie.
     10. W wieloboju o zajętym miejscu decyduje suma wyników zawodnika za  układ gimnastyczny i skoki.
     11. ZGŁOSZENIE do zawodów dokonują zainteresowane  szkoły tydzień prze zawodami.

                

     Halina Przała

      

     POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

      

     Dnia 25 lutego 2020 r. w Dobczycach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

      

     Konieczkowicz Otylia kl. VII b

     Kisielewska Izabella kl. VI a

     Baran Oliwia kl. VI c

     Stokłosa Julita kl. VI a

     Moskal Natalia kl. VI c

     Rączka Aleksandra kl. VI a

     Malina Barbara kl. VI c

     Malina Katarzyna kl. VI c

     Cieślik Jessica kl. VI c

     Światłoń Emilia kl. VI c

     Postawa Paulina kl. VI a

      

     Nasz zespół rozegrał bardzo trudne i zacięte mecze. Dziewczyny bardzo się starały i walczyły o zwycięstwo, jednak tym razem nie udało się wygrać i zajęliśmy V miejsce w Powiecie.

     Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wolę walki.

      

     Maria Zajda

      

     GMINNY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ

      

     Gminny Turniej Piłki Koszykowej został rozegrany 10.12.19 w Zespole Szkół w Rudniku Reprezentacja chłopców naszej Szkoły zajęła 1 miejsce zostając Mistrzem Gminy.
     Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

      

     Skład Reprezentacji:


     Daniel Fliśnik
     Kamil Pyrtek
     Jan Kęćko
     Robert Liszka
     Hubert Matulski
     Tymoteusz Wołek
     Filip Judasz
     Krystian Heim
     Rafał Latoń
     Jakub Krzywoń
                                                                                                                                            

      

     Opiekun P. Sroka

      

     Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Tokarni

     Dnia 12 listopada 2019r. odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Tokarni. Pośród bardzo dobrych drużyn nasze dziewczęta zajęły V miejsce. Zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje im w przyszłych zawodach.

     Gratulujemy i dziękujemy.

     W zawodach powiatowych reprezentował nas zespół, który zdobył I miejsce w zawodach gminnych.

     M. Zajda

     Nasze siatkarki zdobyły pierwsze miejsce w gminie.

     W dniach 5 i 7 listopada rozegrane zostały igrzyska dzieci w mini piłce siatkowej. Naszą szkołę reprezentowały drużyny chłopców i dziewcząt. Po zaciętej walce nasze siatkarki zdobyły pierwsze miejsce w gminie i zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych. Natomiast chłopcom, zabrakło niewiele do zwycięstwa i zajęli bardzo dobre drugie miejsce w gminie.

     Wszystkim zawodnikom gratulujemy, dziękujemy za walkę i zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów.

     Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie:

     Konieczkowicz Otylia, Baran Oliwia, Kisielewska Izabela, Francuziak Magdalena, Kotoniak Nikola, Malina Karolina, Malina Katarzyna, Moskal Natalia, Obajtek Emilia, Postawa Paulina, Stokłosa Julita, Światłoń Emilia.

      Trzymamy kciuki za zespół siatkarek w rozgrywkach powiatowych.

      

     M. Zajda

     GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT

     W dniu 06-11-2019r. reprezentacje dziewcząt klas VII i VIII ze SP w Harbutowicach, SP w Rudniku, SP nr 1 Sułkowicach rozegrały GMINNE ZAWODY  W SIATKÓWCE. Turniej zorganizowała Szkoła Podstawowa w Harbutowicach. Dobre przygotowanie zawodniczek, kultura i gra fair play dostarczyły wielu emocji i satysfakcji z meczów.

     Naszą Szkołę reprezentowały:

     ALEKSANDRA BOCHENEK, MARTYNA DYNUR, OTYLIA KONIECZKOWICZ, MONIKA MIELECKA, BARBARA PIECH, PAULINA SZTEBEL, AMELIA ŚWIATŁOŃ, NATALIA ŚWIERCZYŃSKA, ZUZANNA TWARDOSZ, JAGODA ZAWADA.

     I MIEJSCE - SP HARBUTOWICE;

     II MIEJSCE – SP nr 1 W SUŁKOWICE

     III MIEJSCE –SP RUDNIK

       Gratulacje!

                               

                          Halina Przała                                                                   

      

      

     DZIEWCZĘTA Z NASZEJ SZKOŁY

     NA POWIATOWEJ OLIMPIADZIE GIMNASTYCZNEJ W DOBCZYCACH

     W dniu 09.10.2019r. dwadzieścia  reprezentacji szkół powiatu myślenickiego wystartowało w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach w IV Powiatowej Olimpiadzie Gimnastycznej klas I-VIII.

     Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Dobczycach i trener gimnastyki sportowej Piotr Skóra. 

     Naszą Szkołę reprezentowało osiem uczennic  w konkursie wiedzy z gimnastyki  oraz siedem zawodniczek  w wieloboju  gimnastycznym: 

     1. DARIA KUREK KL.7A
     2. WIKTORIA JANECZEK KL.7A
     3. ANASTAZJA NIEPSUJ KL.7D
     4. MARTA GUMULARZ KL. 7D
     5. IZABELLA KISIELEWSKA KL.6A
     6. ALEKSANDRA BOCHENEK KL.8 B
     7. SKRZYPEK KAROLINA KL.7D
     8. OTYLIA KONIECZKOWICZ KL. 7B

     Po  otwarciu zawodów i prezentacji ćwiczeń na poszczególnych przyrządach rozpoczęła się rywalizacja 160 zawodników w kategorii klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

      

     W konkursie wiedzy z gimnastyki:

     MIEJSCE III zajęła OTYLIA KONIECZKOWICZ

     W rywalizacji na przyrządach:

     - w kategorii dziewcząt klas VI

     MIEJSCE III zajęła  IZABELLA KISIELEWSKA;

     - w kategorii dziewcząt klas VIII

      MIEJSCE II zajęła  ALEKSANDRA BOCHENEK;

     - w kategorii dziewcząt klas VII  - EX AEQUO-  dwie nasze zawodniczki zdobyły złoty medal.

     MIEJSCE I  -  WIKTORIA JANECZEK i DARIA KUREK

     Podczas zawodów odbył się pokaz gimnastyki artystycznej oraz loteria fantowa.

      Wszystkie nasze gimnastyczki zaprezentowały wysoki poziom umiejętności, wiedzy i kultury osobistej.

      GRATULUJĘ POSTAWY I WYNIKÓW !!!               

              

      Halina Przała

      

     GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

     Dnia 27.09.19 r.  na hali SP 2 rozegrany został Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Reprezentacja chłopców naszej Szkoły zajęła 1 miejsce. Jako mistrzowie reprezentowali naszą Gminę w Turnieju Powiatowym zajmując 5 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

     Chłopcy wystąpili w składzie:

     Marcin Biela

     Jakub Sroka

     Radosław Blak

     Mikołaj Starzec

     Oliwier Oliwa

     Dawid Ptak

      Adrian Śmilek

      Konrad Kania 

     Arkadiusz Łakomy

      

     P. Sroka