Nawigacja

Rok szkolny 2019/2020 Sukcesy 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Zawody gimnastyczne Lekkoatletyka Siatkówka Archiwum Regulamin zawodów gimnastycznych

Sport

Regulamin zawodów gimnastycznych

Rok szkolny 2018/2019

 

Zawody Gimnastyczne dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 

 

1. ORGANIZATOR :

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

 

2. KONTAKT:

Krystyna Madejczyk - dyrektor Szkoły.

Tel: (12) 273 20 46

Fax (12) 273 20 46

Halina Przała -nauczyciel wychowania fizycznego.

 

3. CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja gimnastyki;
 • Ocena sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych;
 • Wyłonienie mistrzów w gimnastyce .

 

4. TERMIN I MIEJSCE:

15. 03. 2019r. Godzina rozpoczęcia - 9 00. Hala w budynku B Szkoły Podstawowej

w Sułkowicach. Ul. Tysiąclecia17.

 

5. REGULAMIN ZAWODÓW GIMNASTYCZNYCH.

1.         Zawody organizowane są w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza

            w Sułkowicach;

 1. W zawodach biorą udział  uczniowie klas IV-VIII;
 2. Zawody odbywają się w miesiącu marcu;

Za przygotowanie uczniów do zawodów odpowiedzialni są nauczyciele

wychowania fizycznego;

Za ćwiczenia w układzie (dynamiczne lub statyczne ), ich trudność, złożoność ruchu, tempo wykonania, skoki oraz asekurację odpowiada przygotowujący zawodników nauczyciel;

 1. Za bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów podczas zawodów odpowiadają opiekujący się nauczyciele;
 2. Zawodników obowiązuje strój sportowy;
 3. Zawodnicy startują pojedynczo;
 4. Zawodników ocenia 2-4 sędziów;
 5. Ostateczna ocena podana jest po wykonaniu układu oraz skokach;

/ Regulamin sędziowania/. Suma punktów po dwóch konkurencjach stanowi wynik wielobojowy uczestnika w klasyfikacji indywidualnej;

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną;
 2. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu;
 3. Dla zwycięzców przewidywane są nagrody.

Sposób wyłaniania zwycięzców.

 

 • Klasyfikacja indywidualna :

Tytuł mistrzowski danej kategorii zdobywa uczeń, który uzyskał największą ilość

 punków po dwóch konkurencjach.

 

W przypadku równej liczby punktów, wygrywa zawodnik z wyższą liczbą punków za układ

a następnie za skok przez kozła.

 

Gdy nadal liczba punków jest identyczna, organizator i sędziowie decydują

o przeprowadzeniu dogrywki.

 

 • Klasyfikacja drużynowa:

            Tytuł mistrzowski zdobywa drużyna dziewcząt, która uzyskała największą ilość punktów licząc wyniki zgłoszonych przez opiekuna sześciu zawodniczek.

 

            Tytuł mistrzowski zdobywa drużyna chłopców, która uzyskała największą ilość punktów licząc wyniki zgłoszonych przez opiekuna sześciu zawodników.

 

            Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza:
            I miejsce -10pkt., II-8 pkt., III-6 pkt., IV-4 pkt., V-3 pkt., VI-2 pkt.

            Miejsce VII  i niższe otrzymują po jednym punkcie.

 

REGULAMIN SĘDZIOWANIA.

Program współzawodnictwa sportowego.

KATEGORIE

Dziewczęta kl. IV        /max pkt.9+6=15/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wzdłuż

Chłopcy kl. IV             /max pkt.9+6=15/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wzdłuż

Skok rozkroczny przez kozioł wzdłuż. Wysokość- 90 cm

Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

 

Dziewczęta kl. V-VI /max pkt.9+6+6 =21/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
 • skok kuczny przez 4 cz. skrzyni wszerz

chłopcy kl. V-VI /max pkt.9+6+6 =21/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
 • skok kuczny przez 4 cz. skrzyni wszerz

 

Skok rozkroczny przez kozioł wszerz. Wysokość  90 cm.

Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

 

Skok kuczny przez cztery części skrzyni wszerz.

Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

 

dziewczęta kl. VII-VIII/max pkt.9+6+6 =21/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
 • skok kuczny przez 5 cz. skrzyni wszerz

chłopcy kl. VII-VIII/max pkt.9+6+6 =21/

 • układ gimnastyczny
 • skok rozkroczny przez kozioł wszerz
 • skok kuczny przez 5 cz. skrzyni wszerz

Skok rozkroczny przez kozioł wszerz. Wysokość w zakresie 95- 100 cm

Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

 

Skok kuczny przez pięć części skrzyni wszerz.

Ocenie podlegają poszczególne fazy skoku : 1. Pozycja wyjściowa; 2. Rozbieg; 3.Odbicie z odskoczni; 4 Lot; 5.Lądowanie; 6.Poprawność ,estetyka.

Dopuszcza się wykonanie skoku przez 4 cz. skrzyni.

     

 

Układ gimnastyczny

Kolejność ćwiczeń w układzie wg inwencji ucznia.

 

Nr

Ćwiczenia obowiązkowe w układzie gimnastycznym.

Wartość

1.

Przewrót w przód.

Z półprzysiadu przewrót w przód (chwilowy wyprost NN w kolanach, po odbiciu w fazie lotu).

Regulamin nie określa odmian przewrotów.

Przewrót w przód z rozbiegu i odbicia obunóż

w kl.7 i 8.

0-1pkt.

0 pkt w przypadku:

* braku skłonu głowy (przewrót na  głowie);

* podparcia ramionami;

2.

Przewrót w tył- Przetoczenie ciała w tył wokół osi poprzecznej, wykonanie z pozycji skulonej.

Regulamin nie określa odmian przewrotów.

 

 1. pkt.

0 pkt w przypadku:

* przetoczenia na płaskie plecy;

* przetoczenia przez bark;

* wykonania przewrotu do klęku;

* braku podporu na ramionach.

3.

Przerzut bokiem. Z odbicia jednonóż pełny obrót w bok w płaszczyźnie czołowej przednio-tylnej o prostym tułowiu i prostych nogach w rozkroku, z kolejnym przetoczeniem przez podpór w staniu na jednym i drugim ramieniu do postawy.

Regulamin nie określa odmian przerzutów.

0- 1 pkt.

0 pkt. w przypadku:

* równoczesne oparcie obu rąk na    początku przerzutu;

* zgięcie w stawach biodrowych

( brak pionizacji ciała )i kolanowych;

* zbyt mały rozkrok.

4.

Stanie na ramionach. Utrzymanie ciała w pozycji pionowej głową w dół w podparciu dłońmi na podłożu. Wytrzymać 3 sekundy.

Regulamin nie określa odmian stania na ramionach.

Dopuszczona asekuracja przy ścianie lub z pomocą

0-1 pkt.

0 pkt. w przypadku:

*ugięcie rąk w łokciach;

* za duże wygięcie tułowia w staniu na ramionach.

 

5.

Oraz od 2 do 4 dodatkowych ćwiczeń.

Ćwiczenia wolne wplecione w układ

Ukazują umiejętności, uzdolnienia ruchowe, inwencję twórczą i poczucie estetyki ruchu. Uwidaczniają styl i indywidualność zawodnika.

                       0-3 pkt.

 

6.

Premia

Ocenie podlega : pewność,  dokładność, trudność, prawidłowość, cecha gimnastyczna, estetyka, złożoność ruchu i tempo wykonania.

 

Układ należy wykonać płynnie, ćwiczenia obszernie i estetycznie.

2 pkt.

 

  7 pkt. +  2 pkt. premia = max 9 pkt.

 

 

Uwagi końcowe:

 1. Zezwala się na dowolną interpretację ruchów RR i NN oraz szczegółów połączeń ćwiczeń w układzie;
 2. Czas trwania układu od  1 min. do 2 min.
 3. Ćwiczenia wolne od 2 – 4 (pkt. 5 programu współzawodnictwa) należy wykonać bez pomocy przyrządu, ściany, drabinki . Dopuszcza się asekurację np. przy staniu na RR, głowie itp.
 4. Układ wykonywany jest na macie lub materacach.
 5. Układ punktowany jest od 0 do 9 pkt.; Skoki od 0 do 6 pkt.
 6. Za każdy błąd w ćwiczeniu lub w fazach skoku  będą odejmowane punkty od 0,5 do 1pkt.
 7. Pozycje równoważne oraz elementy statyczne należy wytrzymać 3 sek.
 8. Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń w układzie przysługuje premia w wysokości do 2 dodatkowych pkt.
 9. Zawodnicy, po skokach próbnych, wykonują skok, który podlega ocenie.
 10. W wieloboju o zajętym miejscu decyduje suma wyników zawodnika za  układ gimnastyczny i skoki.
 11. ZGŁOSZENIE do zawodów dokonują zainteresowane  szkoły tydzień prze zawodami.

            Halina Przała

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach
  ul.Tysiąclecia 17
  32-440 Sułkowice
 • (012) 273 20 46
  fax (012) 273 20 46

Galeria zdjęć