Nawigacja

 • Spotkanie z Radą Rodziców

  Dyrekcja Szkoły informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. tj. środa o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na hali sportowej  w budynku B. 

 • Zebrania z Rodzicami

            W dniach 16 i 17 września 2020 r. odbędą się o godzinie 17.00 zebrania z rodzicami. W dniu 16. 09. klasy IV - VIII, a w dniu 17. 09. klasy I - III. Wszystkich Rodziców prosimy o zastosowanie się do Rozporządzenia MZ oraz GIZ wg którego Rodzice zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz klas, w których uczą się Państwa dzieci i do których udacie się na spotkania z wychowawcami klas:

  Budynek B  I a - 19,        I b - 18,     II a - 15,   II b - 12,    III a - 16,    III b - 20,   VI a - 10,   VII b - 3,    VIII d - 2   

  Budynek A  IV a - 45,     IV b - 36,   V a - 34,   V b - 44,   VI b - 1,    VII a - 38,   VII b - 0,    VII c - 21,  VIII a - 35,

  VIII c - 39

  Dyr. szkoły

 • Zapisy i kontynuacja treningów taneczno-gimnastycznych

  Dyrekcja Szkoły informuje  Rodziców naszych uczniów, że Klub Sportowy Lady Fitness zaprasza na pierwszy trening próbny - bezpłatny dzieci z naszej szkoły, chcące rozpocząć i kontynuować treningi pod okiem Mistrzyni Polski w gimnastyce. Rodzice chętnych  uczniów będą mogli dokonać zapisów swoich dzieci podczas zebrań z rodzicami, które odbędą się 16 i 17 września 2020 r. Szczegółowe informacje n/t zebrań będą zamieszczone w najbliższych dniach.   

  Dyr. K. Madejczyk

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Dnia 2 września 2020 r. zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny. Ze względu na pandemię koronawirusa inauguracja  roku szkolnego wyglądała inaczej niż dotychczas.
  Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego odbywało się w dwóch turach. O godzinie 8.00 klasy I-III uczestniczyły we Mszy Świętej, następnie uczniowie wraz z rodzicami udali się do szkoły. W trakcie  apelu Pani Dyr. K. Madejczyk  ciepłymi słowami przywitała uczniów. Szczególnie zwróciła się w swoim przemówieniu do pierwszoklasistów, którzy w tym dniu  złożyli uroczyste ślubowanie oraz przeżyli   akt pasowania na ucznia.
  Natomiast uczniowie klas IV- VIII po swoim nabożeństwie udali się do wyznaczonych klas na spotkania z wychowawcami, w trakcie których zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w szkole podczas  zagrożenia epidemią  koronawirusa – COVID-19.

  BS, ZŁ

 • Zmiany rozkładu odjazdu busa

  Szanowni Państwo, uległy zmianie godziny odjazdu szkolnego busa. Aktualny rozkład znajduje się poniżej:

 • Ważne informacje dla Rodziców!

  Szanowni Rodzice w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać Państwu skrót najważniejszych wiadomości.

  Dyrekcja Szkoły informuje Szanownych Rodziców klas VII, że w roku szkolnym 2020/2021 edukacja w tych oddziałach klasowych będzie odbywała się jak do tej pory. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zmniejszenia oddziałów klasowych.

  Przed nami bardzo trudny czas powrotu do szkół i rozpoczęcie roku szkolnego. Zdaję sobie sprawę, że rozpoczynamy naukę w warunkach dla wielu osób budzących zaniepokojenie. Okres nasilającej się pandemii jest niebezpieczny dla całego społeczeństwa. Mamy świadomość, jak trudne zadanie jest przed nami. Zorganizowanie życia szkoły przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo skomplikowane. Dla dobra Uczniów potrzebujemy zgodnej współpracy i wspólnoty działań Rodziców, Nauczycieli. Potrzebujemy wszyscy spokoju i rozwagi. Nasi Uczniowie muszą poczuć się bezpiecznie i pewnie. Szkoła podejmując działania ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci i w imię tego nadrzędnego celu musimy wszyscy podporządkować się pewnym zasadom. Proszę o wyrozumiałość w studiowaniu tej informacji i wzięcie pod uwagę szczególnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

  Zasady funkcjonowania Szkoły w reżimie sanitarnym.

  Najważniejsze informacje ( wersja skrócona):

  1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
  2. W szkole mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji” – podkreślam to szczególnie, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji – ta zasada będzie dla dobra pozostałej społeczności rygorystycznie przez szkołę przestrzegana.
  3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i dezynfekują ręce - przy wejściu zamontowane są bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk lub osoba odpowiedzialna dezynfekuje ręce uczniom.
  4. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły ani przed, ani w trakcie, ani po zajęciach. Dzieci młodsze Rodzice przekazują dyżurującemu nauczycielowi lub pracownikowi obsługi. Rodziców uczniów klas I proszę o wyrozumiałość.
  5. Uczniowie w częściach wspólnych (korytarze, łazienki) poruszają się w maseczkach. W klasach uczestniczą w zajęciach bez maseczek. Proszę się nie martwić
   w przypadkach uszkodzenia, zgubienia lub zapomnienia maseczki, Szkoła wyda uczniowi maseczkę zapasową.
  6. Każdy uczeń ma przygotowane indywidualne miejsce w pojedynczej ławce. Miejsca tego nie zmienia i jest ono przeznaczone tylko dla niego. Ławki są tak rozlokowane, aby zachować maksymalny dystans między uczniami.
  7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek i muszą być wyposażeni w własne przybory i książki.
  8. Uczniów obowiązuje obuwie zastępcze.

  Jeszcze raz podkreślam, że to tylko podstawowe  informacje. Szkoła stara się, aby maksymalnie jak to możliwe zadbać o bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Teraz liczymy tylko na Państwa wyrozumiałość oraz współpracę i pomoc.

  Poniżej przedstawiam pełną informację o zasadach przyjętych przez szkołę, w PDF -  „Organizacja pracy w szkole od września 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.”

  Dyr. K. Madejczyk

 • Organizacja dowozu uczniów do szkoły

  Dyrekcja szkoły informuje, iż w dniu 1 września 2020 r. Rodzice organizują dowóz swoich dzieci do i ze szkoły we własnym zakresie. Od 2 września 2020 r. dowóz do i ze szkoły będzie przebiegał wg podanego rozkładu: 

 • Szanowni Państwo!

  Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły w nowym roku szkolnym, regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej szkole, związanymi z sytuacją epidemiczną, będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Prosimy i zachęcamy do śledzenia naszej strony. Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi, zarówno dzień rozpoczęcia roku szkolnego, jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

  Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne 

   

 • Informacja o obiadach szkolnych

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, iż zapisy dzieci na zajęcia świetlicowe odbywać się będą od 1 września 2020 r. do 10 września 2020 r. w godzinach od 7.30 - 14.30.  Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od godziny 7.00 do godziny 16.00. 

  Funkcjonowanie stołówki szkolnej i wydawanie obiadów dla uczniów rozpocznie się z dniem 03.09.2020 r. (czwartek). Zapisy na obiady przyjmowane będą od 01.09.2020 r. u wychowawcy klasy przez ucznia lub telefonicznie przez rodzica u intendentki. Stawka żywieniowa za pełny obiad wynosi 4zł 50gr.  

 • Szanowni Rodzice!

  W związku z koniecznością naniesienia zmian w oświadczeniach i deklaracjach zostały one usunięte, za co serdecznie przepraszam. Nowe oświadczenia do zapoznania się i podpisania przez Państwa otrzymają uczniowie w dniu 1 września.

  K. Madejczyk

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

        1 września 2020r. rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. W związku z istniejącą sytuacją jego inauguracja będzie przebiegać według następującego harmonogramu:

  Klasy I-III:

  Godz. 8.00 - Msza Święta w kościele parafialnym

  Godz. 9.00 - Uczniowie spotykają się na placu apelowym/ w razie deszczu w hali sportowej, a następnie z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.

  Klasy IV-VIII:

  Godz. 10.00 - Msza Święta w kościele parafialnym

  Godz. 11.00 - Uczniowie spotykają się na placu apelowym/ w razie deszczu w przyporządkowanych salach

  lekcyjnych:

  IV a – sala 45          IV b – sala 36             V a – sala 34            V b – sala 44

  VI a – sala 10          VI b – sala 1

  VII a – sala 38         VII b – sala 0              VII c – sala 21

  VIII a – sala 35        VIII b – sala 3             VIII c – sala 39         VIII d – sala 2

  Wejście do budynku A:

  • od strony sali gimnastycznej nr 29: Klasy: V a, VIII a, IV b, VII c

  • od strony szatni: Klasy VI b, VII b

  •główne wejście do budynku A: Klasy V b, IV a, VII a, VIII c

  Główne wejście do budynku B - Klasy VIII b, VIII d, VI a

  Ważne dla wszystkich uczniów!

  Uczniów zobowiązuję do ścisłego przestrzegania wytycznch na czas epidemii/ przede wszystkim zakładacie maseczki, dezynfekujecie ręce przy wejściu do szkoły i zachowujecie właściwe odległości. 

  Proszę również o przyniesienie wydrukowanych ze strony szkoły oświadczeń i deklaracji podpisanych przez rodziców, które przekażecie wychowawcom.

  W tym dniu otrzymacie podręczniki szkolne.

  Dyrektor szkoły

  Krystyna Madejczyk

 • Ważne informacje dla Rodziców!

  Szanowni Państwo, Dyrekcja szkoły zamieszcza kartę zapisu dzieci do świetlicy szkolnej.

  Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznania stypendium dla ucznia.

 • Rodzice pierwszoklasistów w roku szkolnym 2020/2021

  Szanowni Państwo! W dniu 26 sierpnia 2020 r. tj.  środa Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach serdecznie zaprasza Rodziców przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w hali sportowej w budynku B o godzinie 17.00. Bardzo proszę o zastosowanie się do wszelkich zasad sanitarnych (maseczka zakrywająca usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu na halę).

  Dyrektor Krystyna Madejczyk

 • Szanowni Państwo!

  Dyrekcja Szkoły nr 1, bardzo Państwa przeprasza za pomyłkę w informacji dotyczącej zamknięcia placówki w dniu 18. 08. 2020 r. Szkoła jest otwarta codziennie do godziny 15.00 .

 • Drodzy Uczniowie!

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 informuje tegorocznych absolwentów naszej szkoły, że w dniu 31 lipca 2020 r. tj. w piątek będą do odbioru w sekretariacie szkoły zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty. Prosimy o ich odbiór od godziny 11.00 do 14.00 zachowując wszelkie zasady sanitarne (zakryte usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły).

  Dyr. K. Madejczyk

 • Bezpieczne wakacje....

  Wakacje to cudowny czas zasłużonego wypoczynku, szczególnie po tak nietypowym roku szkolnym. Zapewne wielu z Was będzie przeżywać niezapomniane chwile czy podróże.

  Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

  1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
  2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
  3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
  4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
  5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
  6. Nie rozmawiaj z obcymi.
  7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
  8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
  9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
  10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
  11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
  12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
  13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
  14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
  15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
  16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
  17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
  18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
  19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
  20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
  21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
  22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
  23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
  24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
  25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

   

  1.    Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy

  2.    Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy

  3.    Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy

  4.    W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy

  5.    Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy

   

   ŻYCZYMY WAM ZDROWIA, DUŻO, DUŻO UŚMIECHU, DOBREGO WYPOCZYNKU PODCZAS TYCH NIETYPOWYCH WAKACJI PRZESTRZEGAJCIE WSZYSTKICH PROCEDUR SANITARNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

   

 • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało w następujący sposób:  (przypominamy o obowiązku noszenia maseczek)

  1. Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. Godzinę oraz miejsce szczegółowo określa dołączony poniżej harmonogram dla poszczególnych klas.

  2. Świadectwa odbierane będą przez uczniów w salach lekcyjnych, w reżimie sanitarnym, zgodnie z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły w okresie pandemii.

  3. Uczniowie ( bez Rodziców ) wchodzą na teren szkoły wejściem głównym i udają się, po dezynfekcji rąk, do sali lekcyjnej, gdzie zajmują miejsca w wyznaczonych stolikach.  W spotkaniu z uczniami będzie uczestniczył wychowawca.

  4. Uczniowie opuszczają salę wyjściem bezpośrednio z sali, tam na terenie przyszkolnym mogą na nich oczekiwać Rodzice.

  5. Prosimy o punktualne przybycie, na wyznaczoną godzinę, gdyż po każdej klasie w sali będzie przeprowadzona dezynfekcja.

  6. Jeśli uczeń ze względów zdrowotnych, kwarantanny lub izolacji nie może uczestniczyć w tej uroczystości, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora do dnia 25.06.2020r. Zostanie wówczas wyznaczony inny termin odbioru świadectwa.

  7. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas ósmych odbędzie się 25 czerwca 2020 r.
  o godzinie 10:00 w hali sportowej w budynku B  szkoły podstawowej.

  * Prosimy o przestrzeganie powszechnie znanych wytycznych epidemiologicznych GIS
  (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa, brak skupisk osób, ...)

  ** Uczniowie, którzy  nie odbiorą świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogli odebrać je w okresie wakacji w sekretariacie szkoły.

   

  HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW - ROK SZKOLNY 2019/2020

  TERMIN: 26 czerwca 2020 (piątek) budynek B

  Klasa I a, wychowawca: pani Danuta Kostowal-Suwaj, sala 15 - I piętro
  9:00 uczniowie o nr z dziennika  1-10
  9:30
  uczniowie o nr z dziennika  11-19      
                                            
  Klasa I b wychowawca: pani Maria Bochnia, sala 12 – I piętro

  9.00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  9.30
  uczniowie o nr z dziennika 11-19

  Klasa II a, wychowawca: pani Agata Kopacz, sala 16 – I piętro
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-11
  10.15 uczniowie o nr z dziennika 12-23

  Klasa II b, wychowawca: pani Marta Kęsek, sala 20 – II piętro
  9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-12
  9.30 uczniowie o nr z dziennika 13 -24

  Klasa III a, wychowawca: pani Edyta Matulska, sala 19 – II piętro
  9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-11
  10:00
  uczniowie o nr z dziennika 12-21

  Klasa III b, wychowawca: pani Renata Urbańczyk, sala 18
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-20

  Budynek A

  Klasa IV a
  , wychowawca: pani Danuta Nykiel, sala 36
  9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-9
  9:30 uczniowie o nr z dziennika 12-21

  Klasa IV b, wychowawca: pani Małgorzata Opyrchał, sala 44
  9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  9:30 uczniowie o nr z dziennika 11-19 

  Klasa V a, wychowawca: pani Dorota Twardosz, sala 39
  9:00 uczniowie o nr z dziennika  1 -7
  9:30 uczniowie o nr z dziennika  8 - 12

  Klasa V b, wychowawca: pani Aleksandra Gardoń, sala 10
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-9
  10.15 uczniowie o nr z dziennika 10 – 15

  Klasa VI a, wychowawca: pani Anna Frosztęga, sala 1
  9.00 uczniowie o nr z dziennika 1-9
  9:30
  uczniowie o nr z dziennika 10-18 

  Klasa VI b, wychowawca: pani  Beata Siomucha, sala 35
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-9
  10.15 uczniowie o nr z dziennika 10 - 17 
   

  Klasa VI c, wychowawca: pani  Iwona Dzidek, sala 21
  9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  9.30 uczniowie o nr z dziennika 11 -20 

  Klasa VII a, wychowawca: pani Izabela Profic, sala 34
  10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-11
  11:00 uczniowie o nr z dziennika 12-21 

   Klasa VII b, wychowawca: pani Bogumiła Blak, sala 0
  10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-11
  11:00 uczniowie o nr z dziennika 12-21
   

  Klasa VII c, wychowawca: pani Ewa Garbień, sala 3
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-19


  Klasa VII d, wychowawca: pani Małgorzata Mardaus, sala 38
  10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  11:00 uczniowie o nr z dziennika 11-19

  Klasa VIII a, wychowawca: pani Elżbieta Bukowska, sala 45
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-11
  10:15 uczniowie o nr z dziennika 12-21

   

  Klasa VIII b, wychowawca: pani Krystyna Madejczyk (w zastępstwie), sala21
  9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
  10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-17

  Zachęcamy do udziału dzieci w Mszy Świętej na zakończenie roku katechetycznego w piątek 26 czerwca 2020
  o godz. 18.00.

  Dyrektor Krystyna Madejczyk


   

 • List Ministra Edukacji

  Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach pragnie udostępnić Państwu list Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Składamy również życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji.

   

 • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

  Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Nie był to łatwy rok. Zmierzyliśmy się w trakcie minionych miesięcy z różnymi problemami, zdalnym nauczaniem, ale  odnieśliśmy sukces. Wspólnie podjęliśmy  trud i dzięki temu mogę dziś, serdecznie wszystkim pogratulować i podziękować. 
  Słowa podziękowania kieruję na ręce wszystkich Nauczycieli, Rodziców i Uczniów za Wasz trud, wysiłek i zaangażowanie. Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Dziękuję Państwu  za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję za sumienność, determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje i za serdeczność.

  Dziękuję wszystkim Rodzicom za chwile, które z nami spędziliście, za to, że swą postawą pokazaliście, iż sprawy naszej szkoły są dla Was ważne. Jestem  wdzięczna za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą. 

  Dziękuję  Nauczycielom, którzy odkrywali w uczniach talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, aby byli coraz lepiej przygotowani, dziękuję za cierpliwość oraz oddanie sprawom szkoły.

  Drodzy Uczniowie! Przed wami czas beztroskiej zabawy, relaksu i odpoczynku od nauki.  Wierzę, ze dwa letnie miesiące dostarczą wszystkim  wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać Wam energii w nowym roku szkolnym. Ciesząc się na wakacje nie zapominajcie o bezpieczeństwie, zdrowiu i przestrzeganiu zasad sanitarnych. Życzę Wam dużo przyjemności i ciekawych pomysłów!

  Krystyna Madejczyk

 • Spotkanie z Rodzicami

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rodziców klas V i VI z Panem Burmistrzem i Dyrekcją Szkoły na hali sportowej w budynku B. Bardzo proszę, aby wszyscy Rodzice uczestniczący w tym spotkaniu zachowali wymogi sanitarne: przy wejściu proszę zdezynfekować ręce, założyć maseczki i rękawiczki, zachować odpowiednią odległość od siebie. Ponadto będzie przygotowany zeszyt wejść do szkoły i proszę o wpisanie swojego imienia i nazwiska

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach
  ul.Tysiąclecia 17
  32-440 Sułkowice
 • (012) 273 20 46
  fax (012) 273 20 46

Galeria zdjęć