• OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA RYMOWANKĘ DLA DZIECI

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

      Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2008 – 2011, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

      Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

      Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

      Szczegóły w regulaminie przesłanym w załączeniu bądź też na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

     • POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

     • W dniu 12 stycznia 2022 r. w Sułkowickim Centrum Kultury odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
      Z naszej szkoły wzięły w nim udział dwie uczennice w kategorii "Szkoła Podstawowa IV - VIII Soliści". 

      Alicja Grzybek z klasy IV a zajęła III miejsce śpiewając kolędę "Mizerna cicha",
      natomiast Anna Biela z klasy VI b zdobyła wyróżnienie występując z pastorałką "Był pastuszek bosy".
      Opiekę nad przygotowaniem wokalnym objął Pan Dominik Bańdura. 

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

     • Gminny Konkurs  Szopek i Gwiazd Betlejemskich

     • Mamy laureatów  Gminnego Konkursu  Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych organizowanego przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

      Szopki duże:
      I miejsce: Amelia Pająk i Nadia Pająk
      II miejsce: Magdalena Zawada, Małgorzata Piechota, Dominika Bargieł

      Szopki średnie:
       II miejsce: Krzysztof Zawada, Mateusz Skrzypek
       III miejsce: Wojciech Światłoń

      Szopki małe:
       Wyróżnienie: Kacper Oliwa

      Stroiki:
      Wyróżnienie: Kacper Garbień SP

      Kartki Świąteczne: Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII
      III miejsce:  Alicja Grzybek
      Wyróżnienie: Mikołaj Dróżdż ,Oliwia Skorut
       

      Serdecznie gratulujemy!

      Ewa Garbień
       

     • SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

     • Dyrekcja Szkoły przypomina wszystkim uczniom naszej szkoły, że w dniu 07 stycznia 2022 r. tj. dzień po święcie Trzech Króli, lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji.

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sułkowicach zwraca się z gorącą prośbą o przekazane  1 % odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym wypadku Naszej Szkoły.

      Zebrane pieniądze wykorzystamy na poprawę warunków kształcenia i opieki naszych uczniów,  a Państwa dzieci.

      Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do takiego wsparcia naszej placówki.

      Już teraz gorąco dziękujemy za okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc.

       Wpłacając 1 % podatku pamiętaj:

      1. Wypełnij PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39.

      2. Pamiętaj o rubryce "Cel szczegółowy" - tam wpisujemy dla kogo kierujemy swój 1 % odpisu. Miasto, miejscowość, skrótowa nazwa placówki ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ).

      3. KRS 0000052078

      4. Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. w Krakowie 67124045331111000054231735

      5. Strona internetowa: www.spsm.edu.pl.

     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najserdeczniejsze życzenia spokojnych, rodzinnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Życzymy, aby ten czas był czasem radości i wzruszeń, pełnym miłości. Kolejne dni Nowego Roku niech przyniosą pokój pośród codziennych trosk i kłopotów oraz nadzieję, kiedy brakuje już sił.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

     • PODZIĘKOWANIE

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

            W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz całej Społeczności Szkolnej pragniemy gorąco podziękować wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i zakupie ozdób świątecznych podczas naszego kiermaszu. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Rady Rodziców za zaangażowanie, wielkie wsparcie i obecność podczas kiermaszu.

      Wszystkim Rodzicom dziękujemy za wielką hojność i wsparcie naszego  przedsięwzięcia. Z zebranej kwoty Rada Rodziców zakupiła dla naszych uczniów stół bilardowy 3 w 1.

     • ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 17 GRUDNIA 2021 R.

     •  Szanowni Państwo, przedstawiamy organizację zajęć w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 r.:

           W klasach 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej:

      Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć w tym dniu. Wychowawcy organizują na dwóch godzinach lekcyjnych spotkanie świąteczno- wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Godziny zakończenia zajęć, wydawania obiadów oraz praca świetlicy szkolnej nie ulega zmianie.

           W klasach 4 – 8:

      Nauczyciele realizują na lekcjach 1-3 zajęcia zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w tym dniu. O godzinie 10:45 wychowawcy klas organizują spotkanie świąteczno-wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. O godzinie 12:15 następuje zakończenie zajęć w tym dniu. Uczniowie korzystający z obiadów szkolnych udają się na stołówkę. 

      Od 20 grudnia do 09 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie realizują nauczanie zdalne zgodnie z rozkładem lekcji. 

      Przerwa świąteczna: od 23. 12. 2021 r tj.czwartek do 02. 01. 2022 r. tj.niedziela

       

     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

     • Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca stwarzać śmiertelne zagrożenie.

      Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów, w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym.

      Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm².

      Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

      Pomimo wzmożonych kontroli i wycofywania takich produktów z rynku, posiadam informacje, że wciąż wiele dzieci wymaga interwencji lekarskich z powodu połknięcia kulek magnetycznych. Połknięcie i połączenie kulek może bowiem uniemożliwić ich naturalne usunięcie z organizmów, spowodować uszkodzenie tkanek, perforację jelit i inne, daleko idące konsekwencje zagrażające ich życiu i zdrowiu.

      W grudniu jest szczególnie wiele okazji do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego apeluję, by każdy „Mikołaj” wykazał się szczególną czujnością, ostrożnością i nie zostawił pod choinką kulek magnetycznych – prezentu, który może sprowadzić groźne niebezpieczeństwo.

      Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej w Krakowie kulek magnetycz-nych, zakupionych na terenie województwa małopolskiego: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP. Kulki zakupione w pozostałych województwach należy zgłaszać zgodnie z właściwością terytorialną do innych inspektoratów Inspekcji Handlowej.

      Małopolski Wojewódzki

      Inspektor Inspekcji Handlowej

      Joanna Jahn-Machowska

     • SZANOWNI PAŃSTWO

     • W związku z planowaną nauką zdalną od 20 grudnia, przesuwamy termin kiermaszu świątecznego.
      Bardzo prosimy o przekazywanie stroików i ozdób świątecznych do dnia 14 grudnia, ponieważ kiermasz w szkole będzie trwał od 15 do 17 grudnia. Bardzo przepraszamy za zmiany i wszystkim, którzy zaangażują się w naszą akcję serdecznie dziękujemy. Uzyskane fundusze zasilą konto Rady Rodziców i zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla naszych uczniów. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w kiermaszu w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od 15 do 17 grudnia 2021 r.

     • MIKOŁAJKI W SZKOLE!

     •     Imieniny świętego Mikołaja są co roku doskonałą okazją do oderwania się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla wielu uczniów Mikołajki to jeden z najprzyjemniejszych dni w trakcie roku szkolnego.

            Zgodnie z tradycją 6 grudnia Święty Mikołaj w towarzystwie aniołów zawitał w szkolne progi i dla każdego ucznia przyniósł słodkie upominki. Nie zapomniał również o dzieciach ze świetlicy szkolnej, których obdarował małym stołem do ping - ponga oraz różnego rodzaju artykułami i przyborami szkolnymi. 

          W tym wyjątkowym dniu, dominował w naszej szkole kolor czerwony – nie zabrakło mikołajkowych czapek i opasek reniferów.

          Każdy tego dnia był uśmiechnięty i miał dobry humor.

      Całość upominków sfinansowała Rada Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy.

          

     • Ogłoszenie dla Uczniów - Wolontariuszy działających przy Grupie Środowiskowej Stowarzyszenia Kolonia

     • Jeśli chcesz sprawić radość;

      Jeśli chcesz podzielić się swoim talentem -

      Weź udział w akcji  

      „Świąteczne życzenia”

      Przygotuj samodzielnie i starannie kartki świąteczne                       
      bez życzeń (minimum 5 sztuk).

      Wykonane kartki (bez życzeń) należy zanieść z kopertą do biblioteki szkolnej do 13 grudnia 2021 r.

      Kartki te zostaną przekazane osobom starszym z Klubu Seniora działającym przy Stowarzyszeniu Wincentego a’Paulo oraz podopiecznym Grupy Środowiskowej Stowarzyszenia „Kolonia”.

                                 Beata Zięba oraz Opiekun Grupy Środowiskowej Danuta Kostowal –Suwaj

     • SZCZEPIENIA DZIECI

     •      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

      w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

      Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

      Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

      W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

      Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.  

      Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

      Z wyrazami szacunku

      Przemysław Czarnek

      MINISTER EDUKACJI I NAUKI

      Adam Niedzielski

      MINISTER ZDROWIA

     • GMINNY KONKURS SZOPEK, GWIAZD BETLEJEMSKICH, STROIKÓW ORAZ KARTEK ŚWIĄTECZNYCH 2022 r.

     • W konkursie będą oceniane tylko prace z terenu Gminy Sułkowic

      W celu podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia - wykonywania szopek i odwiedzania domów przez kolędników, Sułkowicki Ośrodek Kultury organizuje coroczny Konkurs Szopek, Gwiazd Betlejemskich, Stroików oraz Kartek Świątecznych.

      1. KRYTERIA OCEN

      1a/  Szopki oceniane są w 3 kategoriach: mała, średnia i duża, a w ocenie uwzględnia się:

      • nawiązanie do tradycji szopy, stajni betlejemskiej
      • wprowadzenie figur, oświetlenia
      • zastosowane materiały
      • staranność i pracochłonność wykonania i ogólne wrażenia estetyczne

      1b/ Stroiki, gwiazdy betlejemskie oraz kartki świąteczne wykonywane są techniką dowolną, a w ocenie uwzględnia się:

      • pomysłowość, staranność, własnoręczne wykonanie
      • zachowanie tradycji, nawiązanie do  idei Świąt Bożego Narodzenia
      • ogólne wrażenie

      Ponadto  kartki świąteczne będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

      1) Przedszkole, 2) Szkoła Podstawowa kl. I-III, 3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII, 4) Szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 5) inne

      2. TERMIN i MIEJSCE

      Podpisane prace należy dostarczyć do Sułkowickiego Ośrodka Kultury – ul. 1 Maja 70, do 07.01.2022 r. w godzinach otwarcia.
      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.01.2022 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl. Wręczenie  nagród odbędzie się 14.01.2022 r.

      3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

      Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną „metryczką", zawierającą: imię i nazwisko uczestnika/ów, klasę /wiek uczestnika/ów/, nazwę instytucji (nazwa szkoły, przedszkola itp.), miejscowość oraz telefon kontaktowy.
       
      Po zakończeniu konkursu ostateczny termin odbioru prac ustala się do  17 stycznia 2022 r.
      Prace należy odbierać w godzinach pracy ośrodka tj. od 9:00-21:00.
      Nieodebrane prace stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

      Nagrody funduje Sułkowicki Ośrodek Kultury. W przypadku prac zbiorowych Jury przyznaje jedną nagrodę.

     • BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI!

     • Szanowni Państwo,

      w obliczu czwartej fali COVID-19 prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Przypominamy o zasłanianiu ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu społecznego na terenie placówki. Prosimy  również, abyście Państwo uwrażliwili swoje dzieci i przypominali im codziennie o przestrzeganiu zasad sanitarnych Odpowiedzialne zachowanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej kwarantanny dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

             K. Madejczyk

     • WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA

     • Czasem trzeba odpocząć od nauki i obowiązków i potrzebna jest odrobina zabawy. Z tego powodu uczniowie klasy 7 B, 7 A oraz 8 A w dniach 15 i 16 listopada pojechali na dwudniową wycieczkę do Ogrodzieńca.

           Pierwszy dzień był pełen atrakcji. Uczniowie odwiedzili Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI  w Krakowie, gdzie wzięli udział w warsztatach pt. „W stronę światła”. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję stworzenia map hipsometrycznych, odbycia podróży na Marsa wraz z Elonem Muskiem, oderwania się od własnego cienia czy wykonania nietypowych eksperymentów ze światłem  i dźwiękiem.

      Po zakwaterowaniu w hotelu pod LILIJKĄ w Podzamczu i krótkim odpoczynku uczniowie udali się na Ogrodzieniecki Zamek.

            W pierwszej kolejności odwiedzili TWIERDZĘ ŚWIATŁA – gdzie czekały na nich piękne iluminacje świetlne. O godzinie 20:00 rozpoczął się WIECZÓR Z DUCHAMI. Pod­czas noc­nego zwiedza­nia prze­wod­nik zabrał grupę w podróż po zamkowych zaka­markach opowiada­jąc owiane leg­endą historie…, a z mrocznych zakątków wyła­ni­ały się niespodziewanie straszne zjawy…,  działy się rzeczy niesłychane. Po wieczorze pełnym pisków i strachu, uczniowie wspólnie z kustoszem zamkowym spędzili ciekawe chwile grzejąc się przy ognisku, piekąc kiełbaski i słuchając ciekawych, strasznych i tajemniczych opowieści o Zamku. Z zamkowej wieży spoglądała nieznana postać, co napędziła wszystkim stracha!

           Aby dodać uroku temu magicznemu miejscu - na koniec wieczoru uczniowie zapalili pochodnie i okrążyli mury średniowiecznej budowli.  Podczas spaceru uczniowie przeżyli chwile grozy w czasie spotkania z duchami…Drugiego dnia uczniowie zmęczeni i pełni wrażeń relaksowali się w kinie i ulubionej restauracji. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu.

      Serdeczne podziękowania za opiekę nad uczniami podczas wycieczki  kieruję do Pani Marii Bochni .

      Wychowawca klasy 7B  Aleksandra Gardoń

     • • DUMA I SZACUNEK – „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”

     • Szanowni Państwo,
      w imieniu Ministra Edukacji i Nauki zachęcamy Państwa do zainteresowania i rozpropagowania akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, akcji  zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

      Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy.

      Zachęcamy zatem do wysyłania fotografii prac (rysunków, obrazków, grafik) przygotowanych przez dzieci, które dodadzą otuchy funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji. Gotowe prace prosimy wysyłać na adres: dumaiszacunek@gmail.com.

     • SPOTKANIE RADY RODZICÓW

     •  

      W dniu 23 listopada 2021 r. tj. wtorek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły w stołówce szkolnej. 

      Bardzo prosimy o niezawodne przybycie trójek klasowych z każdej klasy na to spotkanie. 

      K. Madejczyk

     • Małopolski Konkurs Geograficzny

     • Uczennica naszej szkoły Wiktoria Piechota z klasy VIII b zajęła I miejsce w szkolnym etapie Małopolskiego Konkursu Geograficznego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, osiągając wysoki wynik 88% i zakwalifikowała się do etapu rejonowego, który odbędzie się 6 grudnia 2021 r.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu! 

                                                                              Małgorzata Mardaus

     • ODKRYWAMY MAŁOPOLSKĘ  

     •     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach wzięła udział w projekcie „Odkrywamy Małopolskę. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Głównym celem projektu było poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Małopolski, upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

      W projekcie wzięło udział 119 uczniów z klas III, VII i VIII. Wszystkie wycieczki odbyły się w październiku.

      Klasy III wybrały się na wycieczkę do Marcówki, gdzie uczniowie poznali zajęcia gospodarskie - karmienie małych i dużych zwierząt, mielenie ziarna na mąkę za pomocą dawnych narzędzi, zapoznali się z wypiekaniem moskoli (placków pieczonych na blasze), poznali sposoby na kiszenie kapusty, wyrabianie masła, chleba, oscypków. Uczniowie również odbyli wizytę w szałasie pasterskim i poznali krajobraz Beskidu Makowskiego.

      Klasy VII udały się na  wycieczkę do Zawoi, gdzie uczniowie brali udział w zajęciach terenowych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, które przybliżyły im poznanie flory i fauny oraz walorów przyrody babiogórskiej, poznali również tradycje, kulturę i architekturę wsi. Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli ciekawą wystawę w Babiogórskim Parku Narodowym. Ostatnim punktem wycieczki było ognisko z pieczeniem kiełbasek i rozdaniem nagród dla uczniów za udział w grze terenowej, która była świetną okazją do sprawdzenia orientacji w terenie.

      Klasy VIII wybrały się na wycieczkę do Zakopanego, gdzie uczniowie zwiedzili kilka ciekawych miejsc: Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Kościół i Cmentarz na Pęskowym Brzyzku, góralską Kaplicę na Jaszczurówce. Atrakcją był wyjazd kolejką na Gubałówkę i na skocznię Wielka Krokiew.  

      Wycieczka pozwoliła uczniom poznać atrakcje turystyczne Zakopanego i okolicy,  elementy rzeźby wysokogórskiej i dziedzictwo kulturowe pozostawione przez poprzednie pokolenia.

      Dziękujemy Województwu Małopolskiego i Gminie Sułkowice za udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6900 złotych na realizację projektu „Odkrywam Małopolskę”.

      Zdjęcia w galerii.