• Rok szkolny 2020/2021

        • W roku szkolnym 2020/2021 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali mgr Edyta Matulska, oraz mgr Łukasz Zając.

          W dniach 15 - 20 października w naszej szkole odbyły się wybory prezydium Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. W głosowaniach wzięli udział uczniowie klas IV - VIII oraz nauczyciele uczący w naszej placówce. Głosowania w poszczególnych klasach odbyło się w dniu 15 października, głosowania nauczycieli dostosowane zostały do czasu ich pracy w szkole. Ze względu na sytuację pandemiczną, komisję skrutacyjną zajmującą się obliczeniem głosów oddanych na poszczególnych kandydatów stanowili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Wyniki głosowania wyłoniły Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: uczennicę klasy 8a Darię Kurek. Zastępcą przewodniczącego została uczennica klasy 8b Otylia Konieczkowicz, natomiast sekretarzem został uczeń klasy 8c, Kamil Pyrtek. Wszystkim głosującym oraz udzielającym pomocy w przeprowadzeniu wyborów, a w szczególności Dyrekcji Szkoły serdecznie dziękujemy.