• ZUS – Dobry start (tzw. 300+)

     • Szanowni Państwo,

      od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

      Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

      portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

      portal Emp@tia lub serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość,

      ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

      Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

      dowodzie osobistym,

      numerze PESEL dziecka,

      numerze telefonu komórkowego,

      adresie mailowym,

      orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

      nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

      numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

     • PROJEKT EKOLOGICZNY!

     • Szanowni Państwo,

      w nawiązaniu do wcześniejszej informacji związanej z projektem edukacyjno-ekologicznym przypominamy treść odezwy do Rodzicówzwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny, pomoce dydaktyczne itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        W tym celu podjęliśmy już działania, aby zaprojektować, uporządkować teren
      i wyremontować altanę,  posadzić rośliny, przygotować drewniane skrzynie, w których uczniowie od września mogliby sadzić rośliny i pielęgnować je.

      Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju, ale i Państwu.  

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy.

      W związku z podjętymi działaniami wyremontowania altany i urządzenia "Zielonej Klasy" prosimy Państwa o pomoc zarówno finansową jak też pomoc przy pracach remontowych. Wszelkie informacje można uzyskać u Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Karoliny Budzoń lub Dyrektora szkoły.

      Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wspomóc finansowo to prosimy o wpłaty na poniższe konto Rady Rodziców z dopiskiem „Zielona Klasa”.

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

       nr rachunku: 22858900060170081002900001

      Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców  SP nr 1

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Odezwa do Rodziców!

      Szanowni Państwo,

      zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        Podjęliśmy już działania, by w pobliżu altany - Zielonej Klasy umieścić drewniane skrzynie, w których uczniowie od wczesnej wiosny do jesieni mogliby sadzić swoje warzywa, i pielęgnować je. Chcielibyśmy naszych uczniów nauczyć, że warto gromadzić deszczówkę w specjalnych pojemnikach, a także, jakie znaczenie ma kompostownik, który pragniemy skonstruować we własnym zakresie.  Nasza szkoła dysponuje pięknie zagospodarowanym zielonym terenem, w którym wyznaczyliśmy już miejsce na „kwietną łąkę oraz ogródek kwiatowy. Planujemy zamontować na naszych terenach zielonych stację meteorologiczną, tablice  informacyjne a także budki dla ptaków. Napisaliśmy projekt pt. „Szkolny ogród przyjazny środowisku” i mamy nadzieję,  że  uzyskamy odpowiednie środki na częściowe pokrycie kosztów. Ale bez wkładu własnego nic nie zrobimy. Liczymy na Państwa pomoc rzeczową i wsparcie w pracach. Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju.  
      Zachęcamy naszych uczniów, by przy pomocy rodziców przygotowali sadzonki warzyw, ziół, kwiatów, które będzie można zasadzić jeszcze na początku roku szkolnego.

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy. Dyrekcja i Nauczyciele SP nr 1.

     • Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów!

     • Drodzy Absolwenci, 2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

      Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

      Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

      Nadmieniam, że zaświadczenia będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 9 lipca 2021 r.

      Dyrektor K. Madejczyk

     • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

     • Szanowni Państwo!

      • Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy
      • Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
      • Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
      • Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
      • Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.
     • SZANOWNI RODZICE!

     •    W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego pragnę podziękować Radzie Rodziców za współpracę, troskę i zaangażowanie w sprawy szkoły. Dziękuję Wszystkim Rodzicom, którzy w okresie zawieszenia zajęć szkolnych wzięli na swoje barki ciężar nauczania zdalnego. Wszyscy wspólnie musieliśmy się zapoznać i przyzwyczaić  do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem zrobiliście Państwo dla swoich dzieci tyle, ile nikt inny by nie zrobił. Poświęciliście swój czas, cierpliwość  a czasami nawet sprzęt, z którego korzystały Wasze pociechy. Potrafiliście pogodzić  obowiązki własne z obowiązkami swoich dzieci. Za to przekazuję Państwu wyrazy szacunku, uznania i  serdeczne podziękowania. Mamy świadomość, że bez Waszego wsparcia i wspólnej troski o dobro każdego dziecka i szkoły niewiele moglibyśmy osiągnąć. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

     • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW!

     • "Tam, gdzie coś się kończy, 

      zaczyna się coś nowego"

      W czwartek 24 czerwca 2021 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego  ósmoklasistów. W uroczystości wzięli udział Rodzice, Nauczyciele oraz Wiceburmistrz Dariusz Melerowicz. 

      Pożegnania są zawsze trudne, zwłaszcza gdy żegnamy uczniów, którzy przez 8 lat tworzyli jedną wielką szkolną rodzinę. Mamy nadzieję, że w Ich pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Za Nimi okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Wielu  spośród Nich swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Dziękujmy Im za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych uczniów.

      Za Ich osiągnięcia i wysoką średnią ocen zostali w szczególny sposób nagrodzeni Statuetką Dyrektora Szkoły. Tymi uczniami są:

      • z klasy VIII a - Maria Bochenek, Julita Latoń, Małgorzata Malina, Natalia Śmiłek, Gabrysia Żołnierek
      • z klasy VIII b - Anna Biela, Izabela Bochenek, Otylia Konieczkowicz, Aleksandra Oliwa, Joasia Ziemba
      • z klasy VIII c - Julia Czepiec, Marlena Mateja, Aleksandra Rozum, Aneta Światłoń, Natalia Świerczyńska, Anna Leśniak.
      • z klasy VIII d - Julia Gasińska, Anna Gumularz, Marta Gumularz, Paweł Nykiel, Alicja Profic, Karolina Skrzypek, Klaudia Sołtys.
      • Za 100% frekwencję statuetki odebrały - Alicja Profic, Nikola Stręk

      Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymała:

      Julia Czepiec - laureatka konkursu wojewódzkiego z biologii,

      Joanna Ziembla - finalistka konkursu wojewódzkiego z biologii,

      Marta Gumularz - finalistka konkursu wojewódzkiego z języka polskiego,

      Małgorzata Malina - finalistka konkursu wojewódzkiego z języka polskiego.

      Uczennice te kandydowały również do tytułu PRIMUS INTER PARES dla wybitnego Ucznia. Spośród nich tytuł ten otrzymała Joasia Ziembla - uczennica klasy VIII b, która z rąk Pana Wiceburmistrza Dariusza Melerowicza otrzymała nagrodę. Uhonorowani zostali również Rodzice Joasi oraz wychowawczyni Pani Bogumiła Blak.

      W imieniu Dyrekcji i całej społeczności szkolnej życzymy Wam – Drodzy Absolwenci – abyście stali się wielkimi ludźmi, wielkimi na miarę Waszych umiejętności. Przed wami wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Życzymy Wam wakacji pełnych wrażeń i dobrych emocji, dużo przyjemności i ciekawych pomysłów! 

      Dyrektor K. Madejczyk

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Uprzejmie informujemy o organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach:

      Msza św. dla uczniów klas I - IV odbędzie się w dniu 25 czerwca (piątek) 2021 o godzinie 8:00.

      Msza św. dla uczniów klas V - VIII odbędzie się 24 czerwca (czwartek) o godzinie 18.00.

      Uczniowie klas I - IV bezpośrednio po mszy świętej gromadzą się na hali sportowej na uroczystym apelu. Następnie wraz z wychowawcami udają się do klas celem rozdania świadectw oraz nagród książkowych.

      Klasy V - VII rozpoczynają uroczysty apel o godzinie 10.30, po czym wraz z wychowawcami udają się do klas. 

      Klasy VIII przychodzą do szkoły na godzinę 9.00 i otrzymują świadectwa ukończenia szkoły w swoich klasach.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • Tegoroczne wybory odbyły się 23 czerwca, a poprzedziła je kampania wyborcza. Podczas kampanii kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań, planów i ambicji. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiło się troje kandydatów: Izabella Kisielewska, Julita Stokłosa, Anna Biela. W wyborach wzięło udział 167 uczniów oraz nauczycieli. Łącznie oddano 167 głosów. Wszystkie głosy były ważne.

      Na podstawie ilości zdobytych głosów powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

      Przewodnicząca: Izabella Kisielewska - kl. (65 głosów)

      Zastępca: Julita Stokłosa - kl. (54 głosy)

      Skarbnik: Anna Biela kl (48 głosów)

      Serdecznie gratulujemy wybrańcom. Życzymy wytrwałości i pomysłowości w organizowaniu zaplanowanych obietnic.

      Opiekunowie SU

     • Akcja „ Sprzątanie Świata”

     •  


       

      Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

      W dniu 23 czerwca 2021 r., zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie klas IV-VIII wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki udali się by  porządkować teren wokół szkoły, lasek Słotwiny, ulicę Tysiąclecia i teren wzdłuż cmentarza . Klasy I- III porządkowały swoje sale, czyszcząc wszystkie tam znajdujące się przedmioty. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

      Tegoroczna akcja w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19. Nie zapomnieliśmy jednak, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. Wszyscy  musimy o niego zadbać!

      Podziękowania i słowa uznania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, do Urzędu Miejskiego (Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska) za pomoc w zorganizowaniu kolejnej ważnej  i udanej akcji.  

      Opiekunowie SU

     • Dzień Sportu Szkolnego!

     • W dniach 22 i 23.06.2021r. w naszej Szkole przeprowadzone zostały zawody sportowe z okazji Święta Sportu Szkolnego.
      Zawody sportowe rozpoczęła swoim występem Lena Latoń uczennica klasy II b, która jest Mistrzynią Świata w fitnesie gimnastycznym. Pani wicedyrektor Danuta Nykiel przedstawiła uczniom dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy Leny.
      Następnie klasy IV, V, VI rozegrały turniej w „Dwa Ognie”, a klasy VII i VIII grały w piłkę siatkową i piłkę nożną.

      Dnia 23.06.2021r. klasy I - III wzięły udział w konkurencjach zwinnościowych, pokonując tory przeszkód.

      Wszystkim uczniom gratulujemy występu na wysokim poziomie oraz przestrzegania zasad fair play.

      Radzie Rodziców gorąco dziękujemy za zasponsorowanie nagród i słodkości.

      Nauczyciele WF

     • AKCJA "LATO" W SOK-u!

     • Szanowni Rodzice!

      Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie chętne dzieci na Akcję Lato w terminie od 26.07 – 13.08. 
      W programie m.in warsztaty plastyczne, wycieczki oraz wiele innych atrakcji. 
      Zapisy pod nr tel:12 273 34 59 

      /Należy również  pobrać i wypełnić kartę uczestnictwa, która znajduje się na stronie SOK-u/.

     • Święto Patrona Szkoły

     •                               “Polak, chociaż stąd między narodami słynny,                                                                   

      Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,                                                                                
      Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,                                                                     
      W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,                                                                                  
      Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy                                                                       
      Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy”.

                                                (Adam Mickiewicz “ Pan Tadeusz”)

              W dniu 17 czerwca 2021 r. zgromadziliśmy się po długiej nieobecności na uroczystości ku czci Patrona Naszej Szkoły. Adam  Mickiewicz to jeden z najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu. W bieżącym roku przypada 223 rocznica jego urodzin. Poezja jego nacechowana była głębokim patriotyzmem, uczyła miłości do kraju rodzinnego, apelowała do uczuć braterskich między narodami, broniła godności i honoru człowieka. Pani Dyrektor Krystyna Madejczyk podkreśliła, że: "Mówić o Mickiewiczu - to mówić o pięknie, miłości i prawdzie. Nauka w szkole noszącej jego imię to powód do dumy, ale też dobra wróżba, że i Wy Drodzy Uczniowie, macie szansę zostać wielkimi ludźmi, czego Wam serdecznie życzę".

      Święto Patrona Szkoły stało się doskonałą okazją do wyróżnienia naszych uczniów w konkursach języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, geografii, chemii, religii, historii i matematyki. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

      Po części oficjalnej uczniowie klas: 6a, 6b oraz 7a zaprezentowali program artystyczny. Składamy serdeczne podziękowania Uczniom i ich wychowawcm Pani Dorocie Twardosz, Pani Aleksandrze Gardoń oraz Pani Annie Frosztędze.

      Więcej zdjęć w Galerii.

     • Zbiórka karmy dla zwierząt

     • W dniu 09 czerwca 2021 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłosił akcję zbiórki karmy dla podopiecznych Przytuliska w Harbutowicach. Uczniowie chętnie przynosili suchą bądź puszkowaną karmę dla psów oraz kotów. W piątek pracownicy Urzędu Miasta pomogli przetranstportować jedzenie przeznaczone dla bezdomnych psów i kotów, szczególnie dla zwierząt starych, kalekich oraz osieroconych wskutek śmierci właściciela, a które w tym momencie w liczbie ok. 40 zwierząt mieszka w przytulisku.

      Wszystkim uczniom oraz ich Rodzicom, Nauczycielom oraz Dyrekcji Szkoły składamy wielkie podziękowania. A już, z całą pewnością, podziękowania składają psiaki i kociaki! 

     • ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • Informujemy,  zwrot podręczników dla klas IV – VIII odbędzie się w bibliotece w piątek 18 czerwca 2021r. zgodnie z poniższym  harmonogramem:

       

      Kl. 4 a – godz. 8.00 – 8.30

      Kl. 4b – godz. 8.30 – 9.00

      Kl. 5a – godz. 9.00 – 9.30

      Kl. 5b – godz. 9.30 – 10.00

      Kl. 6a – godz. 10.00 – 10.30

      Kl. 6b – godz. 10.30 – 11.00

      Kl. 7a – godz. 11.00 – 11.30

      Kl. 7b – godz. 11.30 – 12.00

      Kl. 7c – godz. 12.00 – 12.30

      Kl. 8a – godz. 12.30 – 13.00

      Kl. 8b – godz. 13.00 – 13.30

      Kl. 8c – godz. 13.30 – 14.00

      Kl. 8d – godz. 14.30 – 15.00

       

       

      Prosimy zwracać kompletny zestaw podręczników (tj. wszystkie podręczniki wypożyczone przez ucznia na początku roku szkolnego).

       

      Osoby, które do tej pory nie oddały książek do biblioteki szkolnej, proszone są, aby je oddać wraz z podręcznikami.

     • SZCZEPIENIA UCZNIÓW!

     • Szanowni Rodzice!,

      przekazujemy informację MEiN dotyczącą szczepień uczniów. Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

      Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

      W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. 

      Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.   

     • SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM!

     • Mamy laureatki VII Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.” Folklor w duszy gra” w Dobczycach

      2 czerwca 2021 r., w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach rozstrzygnięto VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Folklor w duszy gra”. Komisja, podczas oceniania prac, zwróciła uwagę na zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę, ekspresję i wrażliwość plastyczną, ukazanie bogactwa i różnorodności regionu Małopolski.

      Naszymi laureatkami zostały
      - Nikola Kotoniak kl.VIIb
      - Julia Krzyżek Kl.VII b

      Serdecznie gratulujemy!
       

      Ewa Garbień

       

     • Programy profilaktyczne „Bieg po zdrowie” i „Trzymaj formę”

     • W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w programach edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia: „BIEG PO ZDROWIE” i  „TRZYMAJ FORMĘ”. Organizatorem programów był Główny Inspektorat Sanitarny, a koordynatorem programów Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach. Programy zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

      Program edukacji antytytoniowej  „Bieg po zdrowie” był realizowany w klasach czwartych na zajęciach z wychowawcą. Celem programu było uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

      Podczas cyklu zajęć uczniowie przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Aktywny udział uczniów sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

      Program „Trzymaj formę” realizowany jest w klasach piątych na zajęciach z wychowawcą i na godzinach wychowania fizycznego. Celem programu była  edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.  Celem głównym prowadzonych zajęć jest zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

      Opiekunem realizowanych programów była Pani Małgorzata Mardaus