• SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Dyrekcja Szkoły nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni 29. 04. 2020 r. i 30. 04. 2020 r. tj. środa i czwartek, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (lekcji).

      Dyrektor Szkoły K. Madejczyk

     • Kształcenie na odległość przedłużone ...

     • Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

      Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r., egzamin ósmoklasisty został przesunięty na czerwiec 2020 r. O dokładnym terminie uczniowie zostaną poinformowani 3 tygodnie przed egzaminem.

     • ZYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy nas swoimi łaskami,

      napełni wszystkich pokojem i wiarą,

      da siłę w pokonywaniu trudności

      i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

      Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy życzą Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1
      w Sułkowicach.

     • Konkurs kartek i ozdób wielkanocnych

     • Drodzy Uczniowie! Sułkowicki Ośrodek Kultury organizuje Konkurs Wielkanocny on-line!

      Wyślij zdjęcie wykonanej przez Ciebie kartki świątecznej lub ozdoby, która w tym roku udekoruje Twój stół wielkanocny. Pokaż jak spędzasz wolny czas i wykaż się swoimi zdolnościami, a Twoje działania zostaną docenione.

      Dla zainteresowanych uczniów przesyłam regulamin, z którym należy się zapoznać.

      REGULAMIN KONKURSU KARTEK I OZDÓB WIELKANOCNYCH

      Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach – kartka wielkanocna i ozdoba wielkanocna.

      Każda z kategorii będzie oceniana w następującym przedziale wiekowym:

      Kat. I – przedszkolaki

      Kat .II – kl. I – III

      Kat .III – kl. IV- VIII

      Kat. inne (sprawni inaczej)

      Na Prace Czekamy do 14 kwietnia 2020 r.

      Zdjęcia lub skany kartek i ozdób przysyłamy e-mailem na adres sokbiuro@gmail.com.

      Wymagania techniczne – praca konkursowa (zdjęcie lub skan) musi być zapisana w formacie jpg lub png (maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB)

      Praca powinna być opisana według wzoru:

      Kategoria/ imię i nazwisko /kl. /wiek/ szkołaadres (poniżej przykład)

      Kat II / Jan Kowalski./ kl. III/ lat 9/ Szkoła Podst.nr1 Sułkowice, Sułkowice, ul. Kwiatowa 2/3

      (Prace nieopisane nie będą oceniane)

      1. CELE  KONKURSU

      Głównym celem Konkursu Wielkanocnego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórcze wykorzystanie czasu w dobie zagrożenia koronawirusem.

       2. ORGANIZATOR KONKURSU

      Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice. 

      Kontakt: tel. 12- 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl 

      3. KRYTERIA  OCEN

      W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne wykonywane dowolną techniką plastyczną. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniało:

      - pomysł

      - kompozycję

      - estetykę wykonania

      - ogólne wrażenie artystyczne

      - nawiązanie do tradycji i klimatu Wielkiej Nocy

      4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

      Organizator przewiduje dyplomy i nagrody za I-III miejsca w każdej z kategorii oraz wyróżnienia.Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

     • DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

     • Drogi Uczniu!  Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadziła nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii.  Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną. Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

      1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców organizuj sobie swoje miejsce i czas pracy:

      a. zapoznawaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

      b. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności.

      2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu.

      Początkowo taka forma nauki na pewno budziła Twoją obawę, ale sądzę, że szybko jednak przekonałeś się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

      a. zapoznawaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,

      b. sprawdzaj, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć
      w dyskusji,

      c. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,

      d. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

      3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności.

      4.  Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje
      w internecie na zadany temat.
      Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

      5. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

      6. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

      Pozdrawiam Was serdecznie i życzę owocnej pracy w kolejnych dniach nauki.

       

      DLA RODZICÓW

      Drodzy Rodzice! Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Zachęcam do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły. Przekazuję kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość.

      Rodzicu,

      1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji
      i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

      2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

      a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

      b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

      c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

      d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

      3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej i obowiązkowej pracy.

      4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Sprawdzaj stronę internetową szkoły.

      5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość.

      6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

      7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

      8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

      9.  Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, zachęcaj do skorzystania
      z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

      10. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z nternetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

      11. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

      12. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej
      i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej.

       

      Z pozdrowieniami Dyrektor Szkoły

      Krystyna Madejczyk