• KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     • KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ - HARMONOGRAM, PROCEDURY + ZAŁĄCZNIKI DLA RODZICÓW

      W związku z planowanym uruchomieniem konsultacji od 25 maja 2020 dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca 2020 dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach, zwracamy się z uprzejmą prośba do wszystkich rodziców i naszych podopiecznych o zapoznanie się z treścią dokumentu "Organizacja konsultacji w SP w Sułkowicach". Przed przystąpieniem do konsultacji, rodzic / prawny opiekun ucznia zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia ucznia oraz zgodę na pomiar temperatury ciała. Harmonogram i dokumenty poniżej:

      harmonogram_dyzurow.pdf

      procedury konsultacji.pdf

      zgoda_na_pomiar_temperatury.pdf

      ankieta_stanu_zdrowia.pdf     • Zwrot książek do biblioteki szkolnej

     • Drodzy Uczniowie,

      Zbliża się koniec roku szkolnego - przypominamy o konieczności zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej (nie chodzi o podręczniki). Przed wejściem do szkoły każdy uczeń będzie miał mierzoną temperaturę (Zgoda na pomiar) oraz powinien posiadać wypełnioną ankietę przez rodzica (ankieta stanu zdrowia).

      Poniedziałek 01.06 – kl. I – II, godz. 8.00- 12.00
      Wtorek 02.06 - kl. III – IV, godz. 8.00 – 12.00
      Środa 03.06 - kl. V – VI, godz. 8.00 – 12.00
      Czwartek 04.06 - kl. VII, godz. 8.00 – 12.00


      Klasy VIII mogą zwrócić książki po egzaminie. W przypadku zagubienia książki prosimy o przyniesienie w zamian dowolnej lektury obowiązkowej dla kl. IV – VIII. Prosimy o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny.

      Z góry dziękujemy za stosowanie się do wyżej podanych terminów.

      Biblioteka szkolna

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Drodzy Rodzice.

      Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą organizacji egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole. Procedura jest umieszczona w zakłądce "Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja do szkół średnich". Uczniowie klas ósmych otrzymali dokładne wiadomości e-mail na pocztę podaną w Classroom  Panu Łukaszowi. Jeżeli któryś z uczniów posiada medyczne przeciwwskazania do noszenia maseczki bądź przyłbicy  lub cierpi na alergię czy inne dolegliwości związane z kaszlem prosimy o tym poinformować wychowawcę klasy bądź wysłać wiadomość na adres szkoły: spmickiewicz@poczta.fm

     • Konsultacje dla uczniów

     • Od 25 maja 2020 uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów. Rekrutację grup przeprowadza nauczyciel przedmiotu (maksymalna liczba uczniów 1 grupy to 10-12 uczniów w zależności od wielkości sali).

      Harmonogram:

      nauczyciel j. polskiego kl. 8a - poniedziałek od godziny 8.30

      nauczyciel j. polskiego kl. 8b - piątek od godziny 8.30

      nauczyciel matematyki kl. 8a, 8b - wtorek od godziny 8.30

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkoły będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły.

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go  o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodzicówi uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

      Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

       

     • Szanowni Rodzice!

     • Uprzejmie prosimy Rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej o zapoznanie się z treścią wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących uruchomienia zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej. Poniżej znajdziecie Państwo link, w którym znajdziecie informacje na w/w temat.

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie

     • W związku z przełożeniem terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, decyzją MEN dni wolne od nauki dydaktycznej (niewykorzystane) 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. zostały zmienione na 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

     • XV REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERCIADŁO" 2020 r.

     • Zapraszamy Was Drogie Dzieci do kolejnego konkursu plastycznego organizowanego przez SOK w Sułkowicach.

      TEMAT : #zostańwdomu”
      Utknąłeś w domu!
      Masz wiele zakazów i nakazów - ale jednego Ci nikt nie zabrał - możesz marzyć, możesz tworzyć!
      Dlatego ten konkurs jest dla Ciebie!
      Namaluj swoje marzenia, namaluj co Ci w duszy gra.
      Nie narzucamy Ci tematu, chcemy abyś pokazał siebie – może swoje myśli, swoje emocje, swój styl. Praca może być obrazem świata realnego bądź wyobrażonego. Zadbaj o odpowiedni wyraz artystyczny aby nas zaskoczyć. Najciekawsze prace będziecie  mogli zobaczyć w nowej odsłonie.
      A więc do dzieła!

      REGULAMIN KONKURSU NA STRONIE SOK-u
      Prace można wysyłać do 10.06.2020 r., szczegóły w regulaminie.

      Przy drzwiach do Ośrodka czeka już na Wasze praca ładna skrzyneczka. Zachęcamy do wrzucania!

       

     • Classroom

     • Drodzy Rodzice i uczniowie.

      W związku z pewnymi niejasnościami w dostarczaniu i odbieraniu wiadomości e-mail bardzo proszę, aby uczniowie sprawdzali pocztę zgodnie z adresem który został wysłany do nauczyciela danego przedmiotu. Konto Classroom umozliwia wysyłanie wiadomości uczniom, ale docierają one na adres powiązany z kontem każdego z nich. Jeżeli (przykładowo) adres podany nauczycielowi był w usłudze Google i zgodnie z tym adresem zostało utworzone konto, niestety na (przykładowo) poczcie Interii informacji od nauczyciela nie będzie.

     • Zmiana w dostępie do materiałów

     • Drodzy Rodzice oraz Uczniowie.

      W związku z nagminnymi przypadkami nieuprawnionego kopiowania materiałów stworzonych przez nauczycieli naszej szkoły i wykorzystywania ich przez innych pracowników oświaty spoza naszej placówki, z dniem jutrzejszym tj. 07 maja 2020 r. zawartość podstron nauczycieli klas I-III będzie widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Każdy wychowawca I etapu edukacji dostanie na pocztę hasło oraz login które dostarczy Państwu drogą mailową.