• ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało w następujący sposób:  (przypominamy o obowiązku noszenia maseczek)

      1. Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. Godzinę oraz miejsce szczegółowo określa dołączony poniżej harmonogram dla poszczególnych klas.

      2. Świadectwa odbierane będą przez uczniów w salach lekcyjnych, w reżimie sanitarnym, zgodnie z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły w okresie pandemii.

      3. Uczniowie ( bez Rodziców ) wchodzą na teren szkoły wejściem głównym i udają się, po dezynfekcji rąk, do sali lekcyjnej, gdzie zajmują miejsca w wyznaczonych stolikach.  W spotkaniu z uczniami będzie uczestniczył wychowawca.

      4. Uczniowie opuszczają salę wyjściem bezpośrednio z sali, tam na terenie przyszkolnym mogą na nich oczekiwać Rodzice.

      5. Prosimy o punktualne przybycie, na wyznaczoną godzinę, gdyż po każdej klasie w sali będzie przeprowadzona dezynfekcja.

      6. Jeśli uczeń ze względów zdrowotnych, kwarantanny lub izolacji nie może uczestniczyć w tej uroczystości, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora do dnia 25.06.2020r. Zostanie wówczas wyznaczony inny termin odbioru świadectwa.

      7. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas ósmych odbędzie się 25 czerwca 2020 r.
      o godzinie 10:00 w hali sportowej w budynku B  szkoły podstawowej.

      * Prosimy o przestrzeganie powszechnie znanych wytycznych epidemiologicznych GIS
      (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa, brak skupisk osób, ...)

      ** Uczniowie, którzy  nie odbiorą świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogli odebrać je w okresie wakacji w sekretariacie szkoły.

       

      HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW - ROK SZKOLNY 2019/2020

      TERMIN: 26 czerwca 2020 (piątek) budynek B

      Klasa I a, wychowawca: pani Danuta Kostowal-Suwaj, sala 15 - I piętro
      9:00 uczniowie o nr z dziennika  1-10
      9:30
      uczniowie o nr z dziennika  11-19      
                                                
      Klasa I b wychowawca: pani Maria Bochnia, sala 12 – I piętro

      9.00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      9.30
      uczniowie o nr z dziennika 11-19

      Klasa II a, wychowawca: pani Agata Kopacz, sala 16 – I piętro
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-11
      10.15 uczniowie o nr z dziennika 12-23

      Klasa II b, wychowawca: pani Marta Kęsek, sala 20 – II piętro
      9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-12
      9.30 uczniowie o nr z dziennika 13 -24

      Klasa III a, wychowawca: pani Edyta Matulska, sala 19 – II piętro
      9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-11
      10:00
      uczniowie o nr z dziennika 12-21

      Klasa III b, wychowawca: pani Renata Urbańczyk, sala 18
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-20

      Budynek A

      Klasa IV a
      , wychowawca: pani Danuta Nykiel, sala 36
      9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-9
      9:30 uczniowie o nr z dziennika 12-21

      Klasa IV b, wychowawca: pani Małgorzata Opyrchał, sala 44
      9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      9:30 uczniowie o nr z dziennika 11-19 

      Klasa V a, wychowawca: pani Dorota Twardosz, sala 39
      9:00 uczniowie o nr z dziennika  1 -7
      9:30 uczniowie o nr z dziennika  8 - 12

      Klasa V b, wychowawca: pani Aleksandra Gardoń, sala 10
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-9
      10.15 uczniowie o nr z dziennika 10 – 15

      Klasa VI a, wychowawca: pani Anna Frosztęga, sala 1
      9.00 uczniowie o nr z dziennika 1-9
      9:30
      uczniowie o nr z dziennika 10-18 

      Klasa VI b, wychowawca: pani  Beata Siomucha, sala 35
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-9
      10.15 uczniowie o nr z dziennika 10 - 17 
       

      Klasa VI c, wychowawca: pani  Iwona Dzidek, sala 21
      9:00 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      9.30 uczniowie o nr z dziennika 11 -20 

      Klasa VII a, wychowawca: pani Izabela Profic, sala 34
      10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-11
      11:00 uczniowie o nr z dziennika 12-21 

       Klasa VII b, wychowawca: pani Bogumiła Blak, sala 0
      10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-11
      11:00 uczniowie o nr z dziennika 12-21
       

      Klasa VII c, wychowawca: pani Ewa Garbień, sala 3
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-19


      Klasa VII d, wychowawca: pani Małgorzata Mardaus, sala 38
      10:30 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      11:00 uczniowie o nr z dziennika 11-19

      Klasa VIII a, wychowawca: pani Elżbieta Bukowska, sala 45
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-11
      10:15 uczniowie o nr z dziennika 12-21

       

      Klasa VIII b, wychowawca: pani Krystyna Madejczyk (w zastępstwie), sala21
      9:45 uczniowie o nr z dziennika 1-10
      10:15 uczniowie o nr z dziennika 11-17

      Zachęcamy do udziału dzieci w Mszy Świętej na zakończenie roku katechetycznego w piątek 26 czerwca 2020
      o godz. 18.00.

      Dyrektor Krystyna Madejczyk


       

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

     • Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Nie był to łatwy rok. Zmierzyliśmy się w trakcie minionych miesięcy z różnymi problemami, zdalnym nauczaniem, ale  odnieśliśmy sukces. Wspólnie podjęliśmy  trud i dzięki temu mogę dziś, serdecznie wszystkim pogratulować i podziękować. 
      Słowa podziękowania kieruję na ręce wszystkich Nauczycieli, Rodziców i Uczniów za Wasz trud, wysiłek i zaangażowanie. Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Dziękuję Państwu  za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję za sumienność, determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje i za serdeczność.

      Dziękuję wszystkim Rodzicom za chwile, które z nami spędziliście, za to, że swą postawą pokazaliście, iż sprawy naszej szkoły są dla Was ważne. Jestem  wdzięczna za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą. 

      Dziękuję  Nauczycielom, którzy odkrywali w uczniach talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, aby byli coraz lepiej przygotowani, dziękuję za cierpliwość oraz oddanie sprawom szkoły.

      Drodzy Uczniowie! Przed wami czas beztroskiej zabawy, relaksu i odpoczynku od nauki.  Wierzę, ze dwa letnie miesiące dostarczą wszystkim  wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać Wam energii w nowym roku szkolnym. Ciesząc się na wakacje nie zapominajcie o bezpieczeństwie, zdrowiu i przestrzeganiu zasad sanitarnych. Życzę Wam dużo przyjemności i ciekawych pomysłów!

      Krystyna Madejczyk

     • Spotkanie z Rodzicami

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rodziców klas V i VI z Panem Burmistrzem i Dyrekcją Szkoły na hali sportowej w budynku B. Bardzo proszę, aby wszyscy Rodzice uczestniczący w tym spotkaniu zachowali wymogi sanitarne: przy wejściu proszę zdezynfekować ręce, założyć maseczki i rękawiczki, zachować odpowiednią odległość od siebie. Ponadto będzie przygotowany zeszyt wejść do szkoły i proszę o wpisanie swojego imienia i nazwiska

     • Zwrot nadpłat za obiady

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje o możliwości zwrotu nadpłaty za żywienie/koszty utrzymania za miesiąc marzec 2020 r. z powodu zamknięcia placówki wywołanego pandemią COVID-19. Zwroty będą dokonywane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego do dnia 25.06.2020 r.

      Wniosek do pobrania w załączniku.

     • Zajęcia Opiekuńczo - Wychowawcze

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Dyrekcja Szkoły nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 12. 06. 2020r. tj. piątek, jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (lekcji).

      Jednocześnie przypominamy, iż po zmianie terminu Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16.06.2020 - 18.06.2020 lekcje nie będą się odbywać (są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

     • Nabór do Świetlicy Środowiskowej

     • Drodzy Rodzice.

      W związku z planowaniem organizacji pracy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach  (ul. Sportowa 51) w roku szkolnym 2020/2021 prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie Gminy Sułkowice w terminie od 01-15.06.2020 r.

      Informacje dotyczące świetlicy działającej na terenie naszej placówki będą dostępne w teminie późniejszym.