• Szanowni Państwo!

     • W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi pogłoskami, informuję, że obecne oddziały klas VI i VII nie zostały połączone tylko i wyłącznie dzięki interwencji Rodziców i wsparciu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak. 

      Przepraszam wszystkie osoby, które zostały pomówione lub których wizerunek mógł ucierpieć w wyniku tych pomówień. 

      Krystyna Madejczyk

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

      w Sułkowicach

     • Apel porządkowy

     • W dniach 22 i 23 września w naszej szkole odbył się apel porządkowy dla uczniów wszystkich klas. Apel przeprowadzony był w nowej formie, każda klasa została odwiedzona przez Panią Dyrektor mgr Krystynę Madejczyk, która poruszyła tematy związane z bezpieczeństwem uczniów naszej placówki. Dotyczyły one zarówno bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem uczniów w szkole na codzień, jak i bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym. Przypomniane zostały procedury i zasady bezpiecznego uczenia się, odpoczynku na przerwach oraz drogi do i ze szkoły. Pani Dyrektor uczuliła również uczniów w sprawie regularnego mycia oraz dezynfekowania dłoni, spożywania posiłków i odbywania wspólnej nauki.

      BS, ZŁ

     • Spotkanie z Radą Rodziców

     • Dyrekcja Szkoły informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. tj. środa o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na hali sportowej  w budynku B. 

     • Zebrania z Rodzicami

     •           W dniach 16 i 17 września 2020 r. odbędą się o godzinie 17.00 zebrania z rodzicami. W dniu 16. 09. klasy IV - VIII, a w dniu 17. 09. klasy I - III. Wszystkich Rodziców prosimy o zastosowanie się do Rozporządzenia MZ oraz GIZ wg którego Rodzice zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz klas, w których uczą się Państwa dzieci i do których udacie się na spotkania z wychowawcami klas:

      Budynek B  I a - 19,        I b - 18,     II a - 15,   II b - 12,    III a - 16,    III b - 20,   VI a - 10,   VII b - 3,    VIII d - 2   

      Budynek A  IV a - 45,     IV b - 36,   V a - 34,   V b - 44,   VI b - 1,    VII a - 38,   VII b - 0,    VII c - 21,  VIII a - 35,

      VIII c - 39

      Dyr. szkoły

     • Zapisy i kontynuacja treningów taneczno-gimnastycznych

     • Dyrekcja Szkoły informuje  Rodziców naszych uczniów, że Klub Sportowy Lady Fitness zaprasza na pierwszy trening próbny - bezpłatny dzieci z naszej szkoły, chcące rozpocząć i kontynuować treningi pod okiem Mistrzyni Polski w gimnastyce. Rodzice chętnych  uczniów będą mogli dokonać zapisów swoich dzieci podczas zebrań z rodzicami, które odbędą się 16 i 17 września 2020 r. Szczegółowe informacje n/t zebrań będą zamieszczone w najbliższych dniach.   

      Dyr. K. Madejczyk

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Dnia 2 września 2020 r. zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny. Ze względu na pandemię koronawirusa inauguracja  roku szkolnego wyglądała inaczej niż dotychczas.
      Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego odbywało się w dwóch turach. O godzinie 8.00 klasy I-III uczestniczyły we Mszy Świętej, następnie uczniowie wraz z rodzicami udali się do szkoły. W trakcie  apelu Pani Dyr. K. Madejczyk  ciepłymi słowami przywitała uczniów. Szczególnie zwróciła się w swoim przemówieniu do pierwszoklasistów, którzy w tym dniu  złożyli uroczyste ślubowanie oraz przeżyli   akt pasowania na ucznia.
      Natomiast uczniowie klas IV- VIII po swoim nabożeństwie udali się do wyznaczonych klas na spotkania z wychowawcami, w trakcie których zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w szkole podczas  zagrożenia epidemią  koronawirusa – COVID-19.

      BS, ZŁ

     • Ważne informacje dla Rodziców!

     • Szanowni Rodzice w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać Państwu skrót najważniejszych wiadomości.

      Dyrekcja Szkoły informuje Szanownych Rodziców klas VII, że w roku szkolnym 2020/2021 edukacja w tych oddziałach klasowych będzie odbywała się jak do tej pory. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zmniejszenia oddziałów klasowych.

      Przed nami bardzo trudny czas powrotu do szkół i rozpoczęcie roku szkolnego. Zdaję sobie sprawę, że rozpoczynamy naukę w warunkach dla wielu osób budzących zaniepokojenie. Okres nasilającej się pandemii jest niebezpieczny dla całego społeczeństwa. Mamy świadomość, jak trudne zadanie jest przed nami. Zorganizowanie życia szkoły przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo skomplikowane. Dla dobra Uczniów potrzebujemy zgodnej współpracy i wspólnoty działań Rodziców, Nauczycieli. Potrzebujemy wszyscy spokoju i rozwagi. Nasi Uczniowie muszą poczuć się bezpiecznie i pewnie. Szkoła podejmując działania ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci i w imię tego nadrzędnego celu musimy wszyscy podporządkować się pewnym zasadom. Proszę o wyrozumiałość w studiowaniu tej informacji i wzięcie pod uwagę szczególnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

      Zasady funkcjonowania Szkoły w reżimie sanitarnym.

      Najważniejsze informacje ( wersja skrócona):

      1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
      2. W szkole mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji” – podkreślam to szczególnie, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji – ta zasada będzie dla dobra pozostałej społeczności rygorystycznie przez szkołę przestrzegana.
      3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i dezynfekują ręce - przy wejściu zamontowane są bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk lub osoba odpowiedzialna dezynfekuje ręce uczniom.
      4. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły ani przed, ani w trakcie, ani po zajęciach. Dzieci młodsze Rodzice przekazują dyżurującemu nauczycielowi lub pracownikowi obsługi. Rodziców uczniów klas I proszę o wyrozumiałość.
      5. Uczniowie w częściach wspólnych (korytarze, łazienki) poruszają się w maseczkach. W klasach uczestniczą w zajęciach bez maseczek. Proszę się nie martwić
       w przypadkach uszkodzenia, zgubienia lub zapomnienia maseczki, Szkoła wyda uczniowi maseczkę zapasową.
      6. Każdy uczeń ma przygotowane indywidualne miejsce w pojedynczej ławce. Miejsca tego nie zmienia i jest ono przeznaczone tylko dla niego. Ławki są tak rozlokowane, aby zachować maksymalny dystans między uczniami.
      7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek i muszą być wyposażeni w własne przybory i książki.
      8. Uczniów obowiązuje obuwie zastępcze.

      Jeszcze raz podkreślam, że to tylko podstawowe  informacje. Szkoła stara się, aby maksymalnie jak to możliwe zadbać o bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Teraz liczymy tylko na Państwa wyrozumiałość oraz współpracę i pomoc.

      Poniżej przedstawiam pełną informację o zasadach przyjętych przez szkołę, w PDF -  „Organizacja pracy w szkole od września 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.”

      Dyr. K. Madejczyk