• Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Dyrekcja Szkoły nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 02 listopada 2020 r.tj. poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (lekcji).

      Dyrektor K. Madejczyk

     • Szanowni Państwo!

     • W związku z przejściem na tryb zdalnego nauczania w klasach IV - VIII  oraz obostrzeniu polegającym na konieczności przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16 r. życia pod opieką dorosłego, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przestrzeganie w/w obowiązku.

      Kieruję również prośbę do Państwa o codzienne rozmowy z dziećmi na interesujące ich tematy.  Dla młodzieży wzajemne relacje są bardzo ważne. Nie wolno ich zostawiać samych z problemami, z jakimi się borykają na każdym etapie rozwoju. W osamotnieniu, bez wsparcia osób życzliwych łatwo mogą zostać oszukani fałszywym przekazem. Młodym ludziom należy się rzetelne wychowanie. Musimy wychowywać dzieci i młodzież w duchu prawdziwej tolerancji i szacunku dla każdej formy życia oraz w poszanowaniu prawa.

      Dyr. K. Madejczyk

     • Zdalne nauczanie

     • Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie. Proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji zdalnego nauczania w oddziałach IV - VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach obowiązujące od 26 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

       

     • Zmiana rozkładu busa

     • Dyrekcja Szkoły informuje Rodziców uczniów klas I - III, że bus przywożący dzieci do szkoły rano odjeżdża o godzinie 7.45. Pozostałe odjazdy nie ulegają zmianie. 

     • Zdalne nauczanie w klasach IV - VIII

     • Od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczną naukę zdalną. Lekcje będą odbywać się zgodnie z rozkładem lekcji na platformie Teams. Klasy I - III realizują lekcje w szkole według planu lekcji. Świetlica i stołówka działa normalnie dla uczniów przebywających w szkole. Istnieje możliwość wypożyczania książek z biblioteki, która jest czynna od godziny 7.30 do14.00.
      W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje treści przez 30 minut. Pozostałe 15 minut to czas na sprawy organizacyjne, pytania uczniów. Po każdej lekcji jest 10 minutowa przerwa dla ucznia i nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku w wykonywanymi zadaniami.

      Rodzice uczniów, którym będą wypożyczone laptopy zostaną powiadomieni telefonicznie w poniedziałek rano. 

      K. Madejczyk

                                                                                                                                             

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nauki zdalnej, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Wypożyczenie laptopów do nauki zdalnej uczniom klas IV-VIII

      Informujemy, iż laptopy dla uczniów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, będą wypożyczane w poniedziałek 26 października 2020 r. od godziny 7:00. W związku z ograniczoną liczbą laptopów, będą one wypożyczane w pierwszej kolejności uczniom z rodzin wielodzietnych. Prosimy rodziców o podpisanie umów wypożyczenia i odbiór laptopów z sekretariatu szkoły.   

      Dyr. K. Madejczyk

     • Wirtualne wycieczki!

     • Szanowni Państwo! Cieszymy się bardzo z nawiązanej współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach  z Biblioteką Publiczną w Sułkowicach w ramach projektu "Wirtualne Wycieczki z Klasą".Jesteśmy już po pierwszej takiej wirtualnej wycieczce na temat "Praca na roli". Kolejną będzie wirtualna wycieczka "Odzyskanie niepodległości". 

       

       

     • Drodzy Nauczyciele, Nauczyciele Emeryci, Pracownicy Oświaty

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, nauczycielom emerytom oraz pracownikom administracji i obsługi wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

      Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia.

      Z wyrazami szacunku i poważania

      Dyrektor Krystyna Madejczyk 

       

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Dyrekcja Szkoły nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 14 października 2020 r.tj. środa jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (lekcji).

      Dyrektor K. Madejczyk

     • Podziękowanie Uczniów klasy II a!

     • Dyrekcja SP1, Wychowawca klasy II a Pani Danuta Kostowal - Suwaj oraz Uczniowie pragną gorąco podziękować Pani Małgorzacie Dzidek - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sułkowicach za przygotowanie niezwykle interesującej wycieczki on-laine pt.: "Jak wyglądała praca na roli". Wycieczka wywołała wśród uczniów ogromne zainteresowanie i zachwyt.  Jesteśmy wdzięczni za wzbogacanie wiedzy naszych uczniów i serdecznie dziękujemy za współpracę. 

     • Bezpieczeństwo naszych Uczniów!

     • W związku z włączeniem powiatu myślenickiego do strefy czerwonej, zwiększamy reżim sanitarny  w Szkole Podstawowej nr 1:

      1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkole Podstawowej nr 1 obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą (obowiązek ten nie dotyczy uczniów i nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, gdzie zachowany jest dystans między uczniami).

      2.  Podczas pobytu w placówce pracownicy, nauczyciele, uczniowie i inne osoby zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego ~ 1,5m.

      3. Każda osoba wchodząca do budynku zespołu zobowiązana jest dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy każdym wejściu.

      4.  Obowiązuje zakaz wejścia rodziców uczniów i  innych osób z zewnątrz do budynków Szkole Podstawowej nr 1. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody na wejście od pracownika szkoły, interesant wchodząc do pomieszczeń budynków odnotowuje swój pobyt w księdze wejść, znajdującej się przy wejściu.

      Ww. zasady zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora .

      W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach prosimy Rodziców, aby nie wchodzili do budynków szkolnych, w celu odbioru dzieci. W wyjątkowych sytuacjach (odbiór chorego dziecka, załatwienie ważnych spraw w sekretariacie) Rodzice mogą wejść na teren szkoły tylko po wcześniejszej informacji telefonicznej. 

      Informacja - plac zabaw i boisko szkolne!

      W związku z obecną sytuacją epidemiczną w powiecie myślenickim, informujemy:

      1. Plac zabaw Szkoły Podstawowej nr 1 jest wyłącznie dla uczniów szkoły pod opieką nauczycieli, którzy mogą z niego korzystać tylko i wyłącznie w godzinach pobytu w szkole.

      2. Boisko szkolne przeznaczone na użytek sportowy jest zamknięte dla osób z zewnątrz. (Uczniowie szkoły pod opieka nauczycieli mogą korzystać n niego w godzinach pobytu w szkole)

      * Ograniczenia wymienione w pkt. 1 i 2 zostały wprowadzone przez Dyrektora SP 1  stosownymi zarządzeniami tracą moc z chwilą opuszczenia strefy czerwonej przez powiat myślenicki.

       

       

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

     • Dyrekcja Szkoły podstawowej nr 1 serdecznie zaprasza do włączenia się do projektu "Pod biało-czerwoną", realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

      Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, w której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 r. 

      Aby spełnić założenia projektu, prosimy o oddanie głosów poparcia online.  Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec naszej gminy może oddać jeden głos poparcia na naszą gminę. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

      Dyr. K. Madejczyk