• Paczki mikołajkowe

     • Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się mikołajkami, dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej są przygotowane paczki. Prosimy Rodziców  o ich odbiór w tym tygodniu, codziennie w godzinach od 7.30 do 17.00 przy wejściu do budynku głównego. 

      Dyrektor

     • Dziennik LIBRUS

     • Szanowni Rodzice,  zgodnie z naszymi ustaleniami dotyczącymi wdrożenia e-dziennika od drugiego semestru, na chwilę obecną nie udostępniamy rodzicom ani uczniom loginów do Dziennika Librus. Obsługa e-dziennika podczas pierwszego semestru jest dla nauczyciela, aby mógł się z nim zapoznać, wdrożyć jego obsługę i uzupełnić wpisy. Państwo otrzymacie loginy i instrukcję obsługi po feriach.

     • Zebrania z rodzicami

     • W dniach 25 i 26 listopada 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami on-line o godzinie 17.00. Klasy I - III w środę 25 listopada, a klasy IV - VIII w czwartek 26 listopada. Mają Państwo możliwość indywidualnego spotkania on-line z wychowawcą w innym dogodnym dla Państwa terminie i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

      Dyr. K. Madejczyk

     • Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Serdecznie zachęcamy do oglądania.

      „Techniki nauki” – tematy odcinków

      Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. W pierwszym etapie zaprezentowanych zostało 15 z nich, do końca listopada wyemitowanych będzie kolejnych 18 programów. 

      Pełna lista zagadnień odpowiada tytułom poszczególnych odcinków:

      • „Nowoczesne techniki nauki”
      • „Motywacja do nauki”
      • „Jak osiągać cele?”
      • „Organizacja siebie w czasie”
      • „Trening mózgu”
      • „Mnemotechniki – techniki pamięciowe”
      • „Organizacja pracy”
      • „Narzędzia do realizacji zadań”
      • „Notowanie. Mapy myśli”
      • „Sketchnoting”
      • „Planowanie – najlepsza metoda realizacji celów”
      • „Techniki planowania”
      • „Szybkie czytanie – szybsza nauka”
      • „Proste sposoby na szybkie czytanie”
      • „Nauka języków – jak mówić od początku”

      Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.

      Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

      https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video

      Oferta edukacyjna TVP 

      „Techniki nauki” to najnowsza propozycja edukacyjna TVP VOD. Uczniowie i nauczyciele mogą cały czas korzystać z materiałów dostępnych w serwisie  „Szkoła z TVP” https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Znajdą tam zarchiwizowane lekcje, które były emitowane przez TVP wiosną tego roku, a także m.in. quizy sprawdzające wiedzę dla uczniów klas IV-VIII. W serwisie dostępne są także wyeksponowane w blokach tematycznych treści z portalu TVP VOD, w tym ekranizacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne oraz programy edukacyjne, a wśród nich nowości takie jak „E-szkoła nauka” – program edukacyjny Radosława Brzózki.

       Zapraszamy do oglądania nowej serii „Techniki nauki”!

     • Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole

     • W związku z realizacją kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, szkoła jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych osób realizujących zadania publiczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Organizacja tych zajęć powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ, GIS oraz Zalecenia dyrektora szkoły ze strefy czerwonej. 

      Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, a godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zdobytych od rodziców. W grupie może przebywać do 12 uczniów (może być zorganizowamnych więcej grup). Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. W razie większej ilości chętnych uczniów możemy uruchomić stołówkę szkolną.

      Ważna informacja dotycząca spraw technicznych i obsługi Teamsa:

      W niżej podanych dniach i godzinach w razie zaistniałych komplikacji prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Zającem dostępnym dla Państwa w bibliotece szkolnej: 

      wtorek 8.00 - 8.55, 11.30 - 12.30;

      środa 8.00 - 8.55, 11.30 - 14.00;

      piątek 8.00 - 8.55, 9.40 - 10.45, 11.30 - 12.30

     • 11 Listopada - Święto Niepodległości

     • Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, zapraszam Was do symbolicznego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy, że tworzymy jedność, solidarność i wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w tych trudnych warunkach epidemicznych. Zachęcam wszystkie klasy do wzięcia udziału w akcji "Niepodlegla do hymnu" i odśpiewania w dniu 10 listopada tj. wtorek o godzinie 11.11 hymnu - "Mazurka Dąbrowskiego".  Bądźmy jedną biało-czerwoną rodziną.

     • Szanowni Rodzice!

     • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

      Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Zachęcamy uczniów do wypożyczania książek z  biblioteki: poniedziałek i piątek w godzinach od 7.30 do 13.30, wtorek, środa i czwartek od 9.30 do 15.30

      Konsultacje dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych mają możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach on-line lub w budynku szkolnym, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. 

      Olimpiady, turnieje i konkursy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

      Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

     • PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za zakup 2 tabletów na wyposażenie szkoły.

      Tablety zostały przekazanie uczniom na czas nauki zdalnej, aby w efektywniejszy sposób zdobywali wiedzę  podczas zajęć online. 

      Dyr. K. Madejczyk

     • Historia Polski wirtualnie - Wycieczka z klasą on-line

     • Za kilka dni będziemy obchodzili Święto Niepodległości. Czas pandemii utrudnił nam przemieszczanie się, ale udało nam się temu zaradzić za pomocą wycieczek on-line. Kolejne odcinki: Jest Polska oraz 100-lecie Bitwy Warszawskiej z pewnością wzbogacą wiedzę naszych uczniów, pobudzą do upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych. Współpraca naszej szkoły i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Sadzika przy realizacji   projektu  pt. Wycieczki z klasą  jest  interesującą formą zdobywania wiedzy. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Dzidek – Dyrektorowi Biblioteki, Panu Maciejowi Ziembli – Opiekunowi Izby Tradycji, a także Paniom: Annie Strzelec i Annie Gatlik - Pracownicom Biblioteki za entuzjazm i wielkie zaangażowanie w przygotowywanie tego przedsięwzięcia.


     • Nauczanie zdalne w klasach I - III

     • Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. nauka zdalna zostanie rozszerzona o klasy I-III.  Tym samym, zajęcia stacjonarne dla tych uczniów zostają zawieszone i jednocześnie przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie  klas I - VIII do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

      Lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin. W klasach I - III bliższych informacji na temat zdalnego nauczania udzielą Państwu wychowawcy tych klas.

      Czas pracy ucznia przy komputerze na jednej jednostce lekcyjnej wynosi 30-35 minut. Pozostałe 10-15 minut zajęć przeznaczone jest na samodzielną pracę uczniów, którzy wykonują zadania i ćwiczenia, zlecone przez nauczyciela w ramach danej lekcji. Nauczyciel w razie konieczności udziela porad i wskazówek.

      Wypożyczanie laptopów dla uczniów klas I - III

      W związku z decyzją rządu o rozszerzeniu nauki zdalnej, informujemy, iż laptopy szkolne dla uczniów klas I-III, będą wypożyczane w piątek 6 listopada 2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Prosimy rodziców o podpisanie umów wypożyczenia i odbiór sprzętu z sekretariatu szkoły. Ilość laptopów jest ograniczona do 3 laptopów.