• ZUS – Dobry start (tzw. 300+)

     • Szanowni Państwo,

      od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

      Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

      portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

      portal Emp@tia lub serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość,

      ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

      Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

      dowodzie osobistym,

      numerze PESEL dziecka,

      numerze telefonu komórkowego,

      adresie mailowym,

      orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

      nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

      numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

     • PROJEKT EKOLOGICZNY!

     • Szanowni Państwo,

      w nawiązaniu do wcześniejszej informacji związanej z projektem edukacyjno-ekologicznym przypominamy treść odezwy do Rodzicówzwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny, pomoce dydaktyczne itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        W tym celu podjęliśmy już działania, aby zaprojektować, uporządkować teren
      i wyremontować altanę,  posadzić rośliny, przygotować drewniane skrzynie, w których uczniowie od września mogliby sadzić rośliny i pielęgnować je.

      Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju, ale i Państwu.  

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy.

      W związku z podjętymi działaniami wyremontowania altany i urządzenia "Zielonej Klasy" prosimy Państwa o pomoc zarówno finansową jak też pomoc przy pracach remontowych. Wszelkie informacje można uzyskać u Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Karoliny Budzoń lub Dyrektora szkoły.

      Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wspomóc finansowo to prosimy o wpłaty na poniższe konto Rady Rodziców z dopiskiem „Zielona Klasa”.

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

       nr rachunku: 22858900060170081002900001

      Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców  SP nr 1

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Odezwa do Rodziców!

      Szanowni Państwo,

      zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        Podjęliśmy już działania, by w pobliżu altany - Zielonej Klasy umieścić drewniane skrzynie, w których uczniowie od wczesnej wiosny do jesieni mogliby sadzić swoje warzywa, i pielęgnować je. Chcielibyśmy naszych uczniów nauczyć, że warto gromadzić deszczówkę w specjalnych pojemnikach, a także, jakie znaczenie ma kompostownik, który pragniemy skonstruować we własnym zakresie.  Nasza szkoła dysponuje pięknie zagospodarowanym zielonym terenem, w którym wyznaczyliśmy już miejsce na „kwietną łąkę oraz ogródek kwiatowy. Planujemy zamontować na naszych terenach zielonych stację meteorologiczną, tablice  informacyjne a także budki dla ptaków. Napisaliśmy projekt pt. „Szkolny ogród przyjazny środowisku” i mamy nadzieję,  że  uzyskamy odpowiednie środki na częściowe pokrycie kosztów. Ale bez wkładu własnego nic nie zrobimy. Liczymy na Państwa pomoc rzeczową i wsparcie w pracach. Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju.  
      Zachęcamy naszych uczniów, by przy pomocy rodziców przygotowali sadzonki warzyw, ziół, kwiatów, które będzie można zasadzić jeszcze na początku roku szkolnego.

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy. Dyrekcja i Nauczyciele SP nr 1.

     • Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów!

     • Drodzy Absolwenci, 2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

      Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

      Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

      Nadmieniam, że zaświadczenia będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 9 lipca 2021 r.

      Dyrektor K. Madejczyk