• ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

     • Msza Św. dla uczniów z klas I - IV o godz. 8:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach, a dla klas V - VIII o godzinie 9.00. 

      Po mszy św. uczniowie gromadzą się na uroczystym apelu w hali sportowej w bud. B, wg harmonogramu:

      klas I - IV o godz. 9.00

      klasy V - VIII o godz. 10.00 

      Na spotkaniach nauczyciele zapoznają uczniów z aktualnym regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach od 1 września 2021 r.

      Wchodząc do budynków szkoły należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dystans, dezynfekcja).

     • SUŁKOWICKO OŚRODEK KULTURY W SUŁKOWICACH

     • W imieniu Sułkowickiego Ośrodka Kultury w Sułkowicach informuję, iż istnieje możliwość zapisu dzieci od września na zajęcia taneczne. Bliższe informacje w biurze SOK-u. 

      W naszej szkole zostanie zorganizowany pokaz tańca nowoczesnego Zespołu "Retro" na początku września.

     • ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ!

     • Szczegółowe informacje na temat szczepień wraz z drukami do wypełnienia znajdują się na stronie MEN. Deklaracje wraz z kwestionariuszem są również dostępne w sekretariacie szkoły.

     • Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii, w które należy zaopatrzyć we własnym zakresie uczniów:

     • Klasa I
      Program: „Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/18
      Podręcznik z ćwiczeniami: „Bóg jest naszym Ojcem” – AZ-11-01/18-KR-1/20
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa II
      Program: „Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/18
      Podręcznik z ćwiczeniami: „Jezus jest naszym Zbawicielem” – KR-12-01/18-KR-16/21
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa III
      Program: „W drodze do Wieczernika” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/10
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Przyjmujemy Pana Jezusa” – AZ-13-01/10-KR-3/15
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa IV
      Program: „Poznaję Boga i w Niego wierzę” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-2-01/10
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Słuchamy Pana Boga” – AZ-21-01/10-KR-3/12
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa V
      Program: „Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia – A. Berski, ks. A. Kielian – AZ-2-04/20
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Jezus dla człowieka” – AZ-21-04/20-KR-4/20
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VI
      Program: „Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia” – A. Berski, ks. A. Kielian – AZ-2-04/20
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Kościół dla człowieka” – KR-22-04/20-KR-17/21
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VII
      Program: „Rozradowanie się w Duchu Świętym” – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska – AZ-3-02/13
      Podręcznik: „Spotykamy się z żywym Słowem” – KR-31-01/10-KR-1/12
      Autorzy: ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VIII
      Program: „Rozradowanie się w Duchu Świętym” – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska – AZ-3-02/13
      Podręcznik: „Żyjemy w miłości Boga” – KR-33-02/13-KR-6/14
      Autorzy: ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

     • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

      Najważniejszym zadaniem szkoły w najbliższych miesiącach roku szkolnego 2021/2022, będzie wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Informacje na ten temat przekazali Państwu wychowawcy w maju bieżącego roku.

      Dodatkowe zajęcia będą prowadzone w klasach IV - VIII z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, historii i  wychowania fizycznego w wymiarze 15 h przypadających na jedną klasę w terminie od września do grudnia 2021 r.

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 983) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1343).

      Deklaracja uczestnictwa ucznia (wypełnia rodzic / prawny opiekun):

      Deklaracja%281%29.docx

      Rozporządzenia MEiN:

      Rozporzadzenie_MEiN_28_maja_2021_r..pdf

      Rozporzadzenie_MEiN_20_lipca_2021_r..pdf

       

       

     • SZANOWNI RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW!

     • Szanowni Rodzice, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, iż spotkanie organizacyjne z Rodzicami pierwszoklasistów odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 w hali sportowej - budynek B.

      Dyr. Krystyna Madejczyk