• SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań na COVID - 19 konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w związku z tym ograniczenie również kontaktów z Państwem.

      Zmieniamy zatem formę zebrań z rodzicami. Spotkania te odbędą się w podanych dniach i godzinach, ale zdalnie. Dokładne informacje przekażą Państwu wychowawcy klas  na Librusie. Bardzo przepraszamy za wprowadzoną zmianę. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Komunikat MEiN dotyczący organizacji pracy szkół do końca ferii:

      Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

      W związku z powyższym po zakończeniu ferii zimowych tj. od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.  Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. 

      Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

      Na terenie szkoły będzie możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje indywidualne lub grupowe będą prowadzone z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty po wcześniejszym skonsultowaniu z nauczycielem lub wychowawcą. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Rodziców zaprasza trójki klasowe na spotkanie w poniedziałek tj. 31 stycznia 2022 r. o godzinie 17.00 do stołówki szkolnej. Prosimy o niezawodne przybycie, celem omówienia ważnych spraw dotyczących naszej szkoły.

      Dyrektor K. Madejczyk

      Przewodnicząca R.R Pani K. Budzoń

     • Informacja w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zachęcamy Rodziców i Uczniów do zapoznania się z zestawami w ramach zorganizowanego tygodnia informacyjnego w szkołach. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Dyrekcja Szkoły informuje, że w dniu 01 lutego 2022 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców z wychowawcami klas I - III.

      W dniu 03 lutego 2022 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas IV - VII.

      Rodziców uczniów klas VIII zapraszamy o godzinie 17.00 na spotkanie z Dyrekcja Szkoły oraz przedstawicielami szkół ponadpodstawowych na halę sportową  w budynku B.

      Zebrania odbywać się będą w salach przypisanych danej klasie.

      Dyrektor K. Madejczyk

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA RYMOWANKĘ DLA DZIECI

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

      Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2008 – 2011, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

      Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

      Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

      Szczegóły w regulaminie przesłanym w załączeniu bądź też na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

     • POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

     • W dniu 12 stycznia 2022 r. w Sułkowickim Centrum Kultury odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
      Z naszej szkoły wzięły w nim udział dwie uczennice w kategorii "Szkoła Podstawowa IV - VIII Soliści". 

      Alicja Grzybek z klasy IV a zajęła III miejsce śpiewając kolędę "Mizerna cicha",
      natomiast Anna Biela z klasy VI b zdobyła wyróżnienie występując z pastorałką "Był pastuszek bosy".
      Opiekę nad przygotowaniem wokalnym objął Pan Dominik Bańdura. 

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

     • Gminny Konkurs  Szopek i Gwiazd Betlejemskich

     • Mamy laureatów  Gminnego Konkursu  Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych organizowanego przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

      Szopki duże:
      I miejsce: Amelia Pająk i Nadia Pająk
      II miejsce: Magdalena Zawada, Małgorzata Piechota, Dominika Bargieł

      Szopki średnie:
       II miejsce: Krzysztof Zawada, Mateusz Skrzypek
       III miejsce: Wojciech Światłoń

      Szopki małe:
       Wyróżnienie: Kacper Oliwa

      Stroiki:
      Wyróżnienie: Kacper Garbień SP

      Kartki Świąteczne: Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII
      III miejsce:  Alicja Grzybek
      Wyróżnienie: Mikołaj Dróżdż ,Oliwia Skorut
       

      Serdecznie gratulujemy!

      Ewa Garbień
       

     • SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

     • Dyrekcja Szkoły przypomina wszystkim uczniom naszej szkoły, że w dniu 07 stycznia 2022 r. tj. dzień po święcie Trzech Króli, lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji.