• GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY I MATEMATYCZNY W KLASACH III

     • W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, a w dniu 27 kwietnia 2022 r. Gminny Konkurs Matematyczny  dla klas III. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Biertowicach. 

      Celem konkursów było min.: mobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności ortograficznych i matematycznych, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, promowanie uczniów zdolnych. 

      Najlepszymi znawcami trudnej wiedzy ortograficznej w Gminie okazali się nasi uczniowie:

      I miejsce - Lena Kotoniak kl. III a

      II miejsce - Magdalena Bąk kl. III a

      Najlepszymi matematykami w Gminie zostali również nasi uczniowie: 

      I miejsce - Adam Bargieł kl. III a

      II miejsce - Lena Kotoniak kl. III a

      Jesteśmy dumni z wyników naszych uczniów i składamy serdeczne gratululacje oraz podziękowania dla Pani Danusi Kostowal - Suwaj za przygotowanie uczniów do konkursu.

     • MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY

     • Wiktoria Piechota - Finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego

                Uczennica klasy VIII B Wiktoria Piechota została Finalistką Małopolskiego Konkursu Geograficznego pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
      Aby uzyskać ten tytuł Wiktoria przygotowywała się do konkursu od września 2021 roku. W październiku odbył się szkolny etap konkursu, w którym uczennica osiągnęła wysoki poziom (86%) i zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu, który odbył się w grudniu. Dzięki wysokiemu wynikowi w etapie rejonowym (83%), Wiktoria wzięła udział w etapie wojewódzkim, który odbył się w lutym 2022 roku w Krakowie i uzyskała tytuł Finalisty. Ten sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu i systematycznej pracy uczennicy.

      Małgorzata Mardaus

     • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

     • Szanowni Państwo!

      Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz specjalny czat internetowy (czat.brpd.gov.pl), gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem. 

      Ponadto z uwagi na obecną sytuację na Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci ukraińskich działają dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku są w stanie otrzymać.
      Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.

      Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:
      19.04 – godz. 8-15 20.04 – godz. 8-14 20.04 – godz. 14-22 21.04 – godz. 8-14 21.04 – godz. 15-22 26.04 – godz. 9-14 27.04 – godz. 9-14 27.04 – godz. 14-22 28.04 – godz. 15-22

      Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

     • Gminny Etap Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

     • Dnia 21.04.2022 r w Szkole Podstawowej w Krzywaczce odbył się Gminny Etap Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

      Naszą Szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

      Jan Bargiel kl.6a

      Skorut Oliwia kl.6a

      Biela Przemysław kl.6a

      Zawodnicy mieli niełatwe zadania do pokonania-najpierw rozwiązywali indywidualnie test z przepisów ruchu drogowego, następnie musieli się zmierzyć z jazdą po miasteczku rowerowym oraz torem przszkód.

      Za każde podparcie lub ominięcie przeszkody sędziowie odejmowali punkty karne.

      Punkty liczone były drużynowo oraz indywidualnie.

      W punktacji indywidualnej Jan Bargiel zajął II miejsce. 

      Mimo,że nie udało mam się zająć w kategorii drużynowej miejsca na podium to jesteśmy bardzo dumni z naszych zawodników, gdyż dali z siebie wszystko,a o zwycięstwie decydowały naprawdę niewielkie różnice w punktacji.

      Brawo dla nich!

      Ewa Garbień 

       

     • Gminny Konkurs Palm, Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych w SOK

     • 10.04.2022 r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury rozstrzygnięty został konkurs wielkanocny. Nasi uczniowie wykonali   na konkurs piękne ozdoby, kartki, stroiki oraz palmy.
      Ich twórczość została  również  doceniona przez jury z czego jesteśmy bardzo dumni. Cieszy nas  nie tylko sukces ale również fakt, że tradycje wielkanocne są  podtrzymywane przez młode pokolenie.
      Wszystkim serdecznie gratulujemy!
      Oto laureaci z naszej szkoły:

      W kategorii palm – duże powyżej 2.5m
      I miejsce: Magdalena Zawada i Małgorzata Piechota kl.5b
      Wyróżnienie:  Konrad Biela, Krzysztof Zawada  kl.4a

      W kategorii pisanek – Kl. IV – VIII
      III miejsce: Zofia Bargieł kl.4a

      W kategorii stroiki – Kl. IV – VIII
      III miejsce: Radosław Jędrzejowski kl.6b
       Wyróżnienie:  Danuta Piech  kl. 5a
       Kacper Oliwa kl.6a
       Bartłomiej Broda kl.6b

      W kategorii kartki świąteczne - Kl. IV – VIII
      II miejsce:  Olimpia Chajdaś kl.7b :  Lena Gaweł kl.6a ;  Bartłomiej Betlej  kl.7b
      III miejsce: Patryk Starzec   kl.4b ; Maciej Żmuda  kl.5b
      Wyróżnienie: Julia Śmiłek  kl.4b

      Ewa Garbień

     • SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS III

     • W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny uczniów klas III.

        Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, mobilizowanie i motywowanie uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów, stworzenie uczniom możliwości konfrontacji wiedzy i umiejętności z rówieśnikami, wyłonienie zwycięzców do etapu gminnego, który odbędzie się  w Szkole Podstawowej w Biertowicach.

      W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali zestaw zadań o różnym stopniu trudności.

      “Mistrzami  matematyki” zostali:

       I miejsce – Bargieł Adam  kl. III a 

       II miejsce – Malina Antonina  kl. III b

                            Chłodecki Wiktor kl. III b

                            Kotoniak Lena kl. III a

       III miejsce – Peciak Kornelia kl. III b

       Wyróżnienie – Bąk Magdalena kl. III a

                                  Kurek Błażej  kl. III b   

      Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      E. Matulska, R. Urbańczyk

     • "Wiosenne ekoPORZĄDKI w Gminie Sułkowice "

     • 13.04.2022 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do gminnej akcji "Wiosenne ekoPORZĄDKI w Gminie Sułkowice "

      W celu bezpiecznego przeprowadzenia akcji sprzątania otrzymaliśmy z Urzędu Gminy worki, rękawiczki oraz butelkę wody dla ochłody. 

      Cała społeczność uczniowska sprzątała wyznaczone tereny wokół szkoły oraz Ptasznicę.

      Jesteśmy pewni, że takie działania proekologiczne wpłyną nie tylko na estetykę naszej gminy, ale przede wszystkim na podniesienie świadomości ekologicznej młodych ludzi.

      Samorząd Uczniowski

     • SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     • W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny uczniów klas II i III.

       Celem konkursu było: propagowanie idei poprawnej pisowni, dbałość o czystość i piękno języka polskiego, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji, wdrażanie do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni, wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii klas II i III.

      W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali zestaw zadań konkursowych, w skład których wchodziło dyktando i test ortograficzny.

      Najlepszymi znawcami trudnej wiedzy ortograficznej zostali:

        z klas II

               I miejsce – Sala Martyna  kl. II a  – 80 pkt.

               II miejsce – Zawada Wojciech  kl. II b – 79 pkt.

               III miejsce – Bochenek Antoni  kl. II b – 76 pkt.

              Wyróżnienie – Śmiłek Bartłomiej  kl. II b – 75 pkt. 

                                         Boczkaja Martyna  kl. II b - 75 pkt.    

      z klas III 

              I miejsce – Kotoniak Lena  kl. III a - 73,5 pkt.

              II miejsce – Malina Antonina  kl. III b - 72 pkt.

              III miejsce – Chłodecki Wiktor  kl. III b - 69,5 pkt.

              Wyróżnienie – Biela Natalia  kl. III b - 68,5 pkt.      

                                        Bąk Magdalena  kl. III a - 67,5 pkt.

                

                Zwycięzcy z klas III będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka  w Biertowicach.

                 Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                      M.Kęsek, A. Kopacz

       

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     •           Dyrekcja Szkoły  i cała Społeczność Szkolna składa wyrazy wdzięczności i uznania za          zaangażowanie, życzliwość i współpracę podczas organizacji tegorocznego Kiermaszu Wielkanocnego.

      Podziękowania kieruję na ręce:

      - Rady Rodziców, szczególnie Pani Dorocie Leśniak, Paulinie Ziembli, Agacie Goli, Katarzynie Starzec, Beacie Kurek, Marii Malinie za pomoc w przygotowaniu i sprzedaży ozdób świątecznych;

      - Rodziców, za ciasto oraz liczne ozdoby i stroiki  przekazane na kiermasz;

      - Pani Grażyny Krzyżek – Prezes Gminnej Spółdzielni w Sułkowicach za przekazanie artykułów spożywczych;

      - Wszystkich Rodziców za hojne wsparcie naszej placówki podczas kiermaszu.

      Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na potrzeby szkoły i naszych wychowanków, w tym zakup i zamontowanie poręczy. Pozostałe środki zostaną przekazane na inne potrzeby, które będą ustalone na kolejnym spotkaniu Rady Rodziców.                                                                                                                                      Serdecznie dziękujmy 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

      Krystyna Madejczyk

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w zakresie szczepień ochronnych również obowiązek ich realizacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.

      W załączeniu przesyłam pismo Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych.

      List_Ministra_Zdrowia_-_szczepienia_ochronne-1.pdf

     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrekcja Szkoły składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Rodzicom oraz Uczniom.

     • WYCIECZKA KLAS VIII DO OŚWIĘCIMIA

     • Dnia 07.04.2022r. klasy ósme były na wycieczce w Oświęcimiu.

                 Zwiedzały MIEJSCE  PAMIĘCI  I  ZAGŁADY  AUSCHWITZ - BIRKENAU,  BYŁY  NIEMIECKI  NAZISTOWSKI  OBÓZ  KONCENTRACYJNY  I  ZAGŁADY.

      Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Autentyczne Miejsce Pamięci to dwie części byłego obozu: Auschwitz i Birkenau.

                 Dzięki przewodnikom uczniowie mogli lepiej poznać specyfikę miejsca   i wczuć się w atmosferę. Pełni przejęcia i powagi poznawali dzieje tego obiektu i milionów ludzi, których brutalny najeźdźca tam zesłał .

                 Ta wspaniała lekcja historii miała też walory wychowawcze. Pozostanie  w pamięci uczniów na długO.

     • DNI MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

     • W dniach 21 -23  marca 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dni Matematyki, pod hasłem "Matematyka to jakiś kosmos". Uczniowie klas IV-VIII rozwiązywali łatwiejsze i trudniejsze zadania rachunkowe, których tematem przewodnim były podstawowe wiadomości o gwiazdach, planetach i lotach kosmicznych

      Na zakończenie tych dni został zorganizowany Szkolny Konkurs „Matematyczny As”, w którym wzięło udział 45 uczniów. Uczniowie rywalizowali ze sobą o tytuł Matematycznego Asa w poszczególnych grupach wiekowych rozwiązując niełatwe zadania i łamigłówki matematyczne.

      Miło nam poinformować, że Tytuł Matematycznego Asa w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali następujący uczniowie:

      W klasach 4 -  Zofia  Bargieł  kl. 4a i Krzysztof  Zawada kl. 4a

      W klasach 5 - Dominik  Betlej  kl. 5a i Rafał  Trela  kl. 5a

      W klasach 6 - Lena  Gaweł kl. 6a i Jakub  Starzec  kl. 6b

      W klasach 7 - Bartłomiej  Betlej kl. 7b i Mateusz  Przała kl. 7b

      W klasach - Antonina  Kowalczyk  kl. 8c i Aleksandra  Światłoń kl. 8a

      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Nauczyciele Matematyki

     • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, że od 14kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. uczniowie mają przerwę świąteczną i nie realizują zajęć lekcyjnych.

     • KIERMASZ WIELKANOCNY

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

      W dniach 12 i 13 kwietnia 2022 r. tj wtorek i środa Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach wraz z Radą Rodziców organizuje w szkole Kiermasz Wielkanocny.

      Będzie można zakupić: 

      koszyczek wielkanocny z wyposażeniem, ozboby świąteczne,serwetki, przetwory, ciasta, babeczki i wiele więcej.

      Zgromadzony dochód przeznaczony będzie na poręcze zabezpieczające schody w budynku A. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kiermaszu.

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

     • Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony pod hasłem „Nasza planeta, nasze zdrowie” (Our planet, our health).  Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego dnia. Organizatorem działań jest Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna w Myślenicach.

                                                                                                          

      W tym celu zorganizowaliśmy na szkolnym korytarzu kącik związany ze zdrowiem.  Na tablicach zostały zamieszczone prace plastyczne uczniów wykonane pod kierunkiem Pani Ewy Garbień na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i wpływu odżywiania na organizm człowieka.

       

      Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy