• WARSZTATY CUKIERNICZE

     • W dniach 7 i 8 lutego tj. poniedziałek i wtorek odbyły się  w naszej szkole warsztaty cukiernicze dla uczniów klas I - IV przygotowane przez Panią Dorotę Leśniak - właścicielkę Pracowni Tortów Sweet Land z pomocą Pań z Rady Rodziców - Panią Agatą Golą i Katarzyną Starzec. 

      Pani Dorota podzieliła się z uczniami swoim doświadczeniem i pokazała tajniki pracy cukiernika. Następnie uczniowie podzieleni na grupy dekorowali różne słodkości, min.: 

      - babeczki  Banoffe z kremem z białej lub mlecznej czekolady,

      - Icepops - ciasteczkowe lody na patyku oblane czekoladą

      - Cakepops ciasteczkowe lizaki oblane mleczną czekoladą.

      Przystrajanie słodkości sprawiło dzieciom wiele radości i uśmiechu, co zostało uwiecznione na zdjęciach znajdujących się w galerii. Dzieci z zachwytem brały udział w działaniach i ze smakiem zajadały się samodzielnie ozdobionym produktem.

      Serdeczne podziękowania składamy Pani Dorocie za przeprowadzenie warsztatów, zasponsorowanie  wykorzystanych produktów i wielkie serce dla naszych dzieci.

      Podziękowania kierujemy również na ręce Pani Agaty i Pani Kasi za poświęcony czas i wielkie zaangażowanie.

      Kolejne warsztaty cukiernicze dla klas V - VIII odbędą się po powrocie uczniów do szkoły. 

      Dyrektor K. Madejczyk

     • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

     • Szanowni Państwo, informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach jest beneficjentem programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 92.400 zł. Wspomagając realizację obowiązku spoczywającego na organie prowadzącym na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, do końca 2021 wydatkowaliśmy 26,3% przyznanych środków w kwocie 24.302 . Pozostałą kwotę zrealizujemy w roku 2022.

      Zakupiliśmy już min: Stację  lutowniczą, zestaw Domowe Studio 4x125W + tło fotograficzne, Kamerę sportową + akcesoriaAkcesoria GoPro, GoPro Media Mod HERO 9/10 BlackMikrofon HDMI, Gimbal Feiyu-tech G6, Canon PowerShot SX740 HS, Wiertarko-wkrętarkę akumulatorową Makita, Levenhuk Mikroskop Rainbow, Walizkę długopisów Banach 3D, Toshiba Dynabook Satellitei, Zestaw Edukacyjny Arduino, BLOW Mikser analogowy, Zestaw akcesorów MAKITA.

      Zakupiony sprzęt od 1 września 2022 r. będzie wykorzystywany min.  na zajęciach  lekcyjnych oraz dodatkowych zajęciach rozwijających. 

      Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

      Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły przystępujące do programu otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

     • Zapraszamy w szeregi OSP Sułkowice!🚨

     • Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach ogłasza nabór do Dziewczęcej  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wiek od 7-18 lat)

      Nabór do Kobiecej Drużyny Pożarniczej (+18 lat)

      Spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi dziewczynkami i Paniami odbędzie się w sobotę 5 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w remizie OSP Sułkowice.

      Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów i ratownictwo drogowe, to również praca dla społeczeństwa, godne reprezentowanie naszej jednostki podczas zawodów a także podczas uroczystości religijnych i społecznych. To pomoc bliźniemu w codziennych trudnościach, to dbanie o majątek i dobro jednostki, a także dawanie dobrego przykładu innym w życiu codziennym. 

      Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś/chciałabyś pomagać innym – dołącz do Nas!

      Zapraszamy w szeregi OSP!

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • „Akcji Krwiodawstwa”

     • Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza Mieszkańców Gminy Sułkowice do wzięcia udziału w kolejnej „Akcji Krwiodawstwa”, która odbędzie się 6 lutego (niedziela) 2022 r. w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, w godzinach od 8:00 do 12:30.

     • REKRUTACJA DO KLAS I

     • Ogłoszenie – rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

      Zapisy dzieci 7-letnich do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą w dniach od 8 - 25 lutego 2022 r. w godzinach 7:00 – 15:00 w sekretariacie placówki. W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 r.). Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły dostępny jest: --> Zgloszenie_dziecka_do_szkoly_

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań na COVID - 19 konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w związku z tym ograniczenie również kontaktów z Państwem.

      Zmieniamy zatem formę zebrań z rodzicami. Spotkania te odbędą się w podanych dniach i godzinach, ale zdalnie. Dokładne informacje przekażą Państwu wychowawcy klas  na Librusie. Bardzo przepraszamy za wprowadzoną zmianę. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Komunikat MEiN dotyczący organizacji pracy szkół do końca ferii:

      Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

      W związku z powyższym po zakończeniu ferii zimowych tj. od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.  Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. 

      Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

      Na terenie szkoły będzie możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje indywidualne lub grupowe będą prowadzone z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty po wcześniejszym skonsultowaniu z nauczycielem lub wychowawcą. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Rodziców zaprasza trójki klasowe na spotkanie w poniedziałek tj. 31 stycznia 2022 r. o godzinie 17.00 do stołówki szkolnej. Prosimy o niezawodne przybycie, celem omówienia ważnych spraw dotyczących naszej szkoły.

      Dyrektor K. Madejczyk

      Przewodnicząca R.R Pani K. Budzoń

     • Informacja w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zachęcamy Rodziców i Uczniów do zapoznania się z zestawami w ramach zorganizowanego tygodnia informacyjnego w szkołach. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

     • Dyrekcja Szkoły informuje, że w dniu 01 lutego 2022 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców z wychowawcami klas I - III.

      W dniu 03 lutego 2022 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas IV - VII.

      Rodziców uczniów klas VIII zapraszamy o godzinie 17.00 na spotkanie z Dyrekcja Szkoły oraz przedstawicielami szkół ponadpodstawowych na halę sportową  w budynku B.

      Zebrania odbywać się będą w salach przypisanych danej klasie.

      Dyrektor K. Madejczyk

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA RYMOWANKĘ DLA DZIECI

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

      Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2008 – 2011, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

      Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

      Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

      Szczegóły w regulaminie przesłanym w załączeniu bądź też na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

     • POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

     • W dniu 12 stycznia 2022 r. w Sułkowickim Centrum Kultury odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
      Z naszej szkoły wzięły w nim udział dwie uczennice w kategorii "Szkoła Podstawowa IV - VIII Soliści". 

      Alicja Grzybek z klasy IV a zajęła III miejsce śpiewając kolędę "Mizerna cicha",
      natomiast Anna Biela z klasy VI b zdobyła wyróżnienie występując z pastorałką "Był pastuszek bosy".
      Opiekę nad przygotowaniem wokalnym objął Pan Dominik Bańdura. 

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

     • Gminny Konkurs  Szopek i Gwiazd Betlejemskich

     • Mamy laureatów  Gminnego Konkursu  Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek Świątecznych organizowanego przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

      Szopki duże:
      I miejsce: Amelia Pająk i Nadia Pająk
      II miejsce: Magdalena Zawada, Małgorzata Piechota, Dominika Bargieł

      Szopki średnie:
       II miejsce: Krzysztof Zawada, Mateusz Skrzypek
       III miejsce: Wojciech Światłoń

      Szopki małe:
       Wyróżnienie: Kacper Oliwa

      Stroiki:
      Wyróżnienie: Kacper Garbień SP

      Kartki Świąteczne: Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII
      III miejsce:  Alicja Grzybek
      Wyróżnienie: Mikołaj Dróżdż ,Oliwia Skorut
       

      Serdecznie gratulujemy!

      Ewa Garbień
       

     • SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

     • Dyrekcja Szkoły przypomina wszystkim uczniom naszej szkoły, że w dniu 07 stycznia 2022 r. tj. dzień po święcie Trzech Króli, lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji.

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sułkowicach zwraca się z gorącą prośbą o przekazane  1 % odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym wypadku Naszej Szkoły.

      Zebrane pieniądze wykorzystamy na poprawę warunków kształcenia i opieki naszych uczniów,  a Państwa dzieci.

      Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do takiego wsparcia naszej placówki.

      Już teraz gorąco dziękujemy za okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc.

       Wpłacając 1 % podatku pamiętaj:

      1. Wypełnij PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39.

      2. Pamiętaj o rubryce "Cel szczegółowy" - tam wpisujemy dla kogo kierujemy swój 1 % odpisu. Miasto, miejscowość, skrótowa nazwa placówki ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ).

      3. KRS 0000052078

      4. Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. w Krakowie 67124045331111000054231735

      5. Strona internetowa: www.spsm.edu.pl.

     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najserdeczniejsze życzenia spokojnych, rodzinnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Życzymy, aby ten czas był czasem radości i wzruszeń, pełnym miłości. Kolejne dni Nowego Roku niech przyniosą pokój pośród codziennych trosk i kłopotów oraz nadzieję, kiedy brakuje już sił.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

     • PODZIĘKOWANIE

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

            W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz całej Społeczności Szkolnej pragniemy gorąco podziękować wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i zakupie ozdób świątecznych podczas naszego kiermaszu. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Rady Rodziców za zaangażowanie, wielkie wsparcie i obecność podczas kiermaszu.

      Wszystkim Rodzicom dziękujemy za wielką hojność i wsparcie naszego  przedsięwzięcia. Z zebranej kwoty Rada Rodziców zakupiła dla naszych uczniów stół bilardowy 3 w 1.

     • ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 17 GRUDNIA 2021 R.

     •  Szanowni Państwo, przedstawiamy organizację zajęć w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 r.:

           W klasach 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej:

      Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć w tym dniu. Wychowawcy organizują na dwóch godzinach lekcyjnych spotkanie świąteczno- wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Godziny zakończenia zajęć, wydawania obiadów oraz praca świetlicy szkolnej nie ulega zmianie.

           W klasach 4 – 8:

      Nauczyciele realizują na lekcjach 1-3 zajęcia zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w tym dniu. O godzinie 10:45 wychowawcy klas organizują spotkanie świąteczno-wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. O godzinie 12:15 następuje zakończenie zajęć w tym dniu. Uczniowie korzystający z obiadów szkolnych udają się na stołówkę. 

      Od 20 grudnia do 09 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie realizują nauczanie zdalne zgodnie z rozkładem lekcji. 

      Przerwa świąteczna: od 23. 12. 2021 r tj.czwartek do 02. 01. 2022 r. tj.niedziela

       

     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

     • Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca stwarzać śmiertelne zagrożenie.

      Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów, w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym.

      Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm².

      Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

      Pomimo wzmożonych kontroli i wycofywania takich produktów z rynku, posiadam informacje, że wciąż wiele dzieci wymaga interwencji lekarskich z powodu połknięcia kulek magnetycznych. Połknięcie i połączenie kulek może bowiem uniemożliwić ich naturalne usunięcie z organizmów, spowodować uszkodzenie tkanek, perforację jelit i inne, daleko idące konsekwencje zagrażające ich życiu i zdrowiu.

      W grudniu jest szczególnie wiele okazji do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego apeluję, by każdy „Mikołaj” wykazał się szczególną czujnością, ostrożnością i nie zostawił pod choinką kulek magnetycznych – prezentu, który może sprowadzić groźne niebezpieczeństwo.

      Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej w Krakowie kulek magnetycz-nych, zakupionych na terenie województwa małopolskiego: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP. Kulki zakupione w pozostałych województwach należy zgłaszać zgodnie z właściwością terytorialną do innych inspektoratów Inspekcji Handlowej.

      Małopolski Wojewódzki

      Inspektor Inspekcji Handlowej

      Joanna Jahn-Machowska