• PIKNIK STRAŻACKI

     • Ochotnicza Straż Pożarna oraz Urząd miejski w Sułkowicach organizują 19 września (niedziela) 2021 r. Piknik na Zalewie. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pikniku.

     • List MEiN z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

      z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

      Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

      Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

      U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego rokumóc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

      Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękującza wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

      Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

     • INFORMACJA O DARMOWYM PRZEWOZIE UCZNIÓW

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego przewozu uczniów do i ze szkoły. Dowóz ten przysługuje:

      • uczniom klas I - IV - jeżeli odległość do szkoły wynosi powyżej 3 km;
      • uczniom klas V - VIII - jeżeli odległość wynosi powyżej 4 km. 

      Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 8 września 2021 r. tj. do środy.

      Poniżej zamieszczamy linki z wnioskiem i regulaminem dowozu:

      Wniosek_o_dowo_-enie.doc

      Regulamin_dowozu_i_odwozu_uczniow.doc

     • Rozkład jazdy busa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 obowiązujący od 2 września 2021 r.

     •  

      Przyjazdy busa do szkoły

      Kurs I

      7.10 Kagankowa Dolina – Starowiejska- Na Węgry - Most Unijny- Partyzantów – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach

      Odjazd busa ze szkoły

      Kurs I

      12.40 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach - Kagankowa Dolina – Starowiejska- Na Węgry - Most Unijny- Partyzantów – Szkoła Podstawowa
      nr 1 w Sułkowicach

      Kurs II

      13.40 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach  - Kagankowa Dolina – Starowiejska- Na Węgry - Most Unijny- Partyzantów – Szkoła Podstawowa
      nr 1 w Sułkowicach

      Kurs III

      14.40  kurs  wyłącznie w poniedziałki

      Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach – Kagankowa Dolina – Starowiejska- Na Węgry - Most Unijny- Partyzantów – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach

     • ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

     • Msza Św. dla uczniów z klas I - IV o godz. 8:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach, a dla klas V - VIII o godzinie 9.00. 

      Po mszy św. uczniowie gromadzą się na uroczystym apelu w hali sportowej w bud. B, wg harmonogramu:

      klas I - IV o godz. 9.00

      klasy V - VIII o godz. 10.00 

      Na spotkaniach nauczyciele zapoznają uczniów z aktualnym regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach od 1 września 2021 r.

      Wchodząc do budynków szkoły należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dystans, dezynfekcja).

     • SUŁKOWICKO OŚRODEK KULTURY W SUŁKOWICACH

     • W imieniu Sułkowickiego Ośrodka Kultury w Sułkowicach informuję, iż istnieje możliwość zapisu dzieci od września na zajęcia taneczne. Bliższe informacje w biurze SOK-u. 

      W naszej szkole zostanie zorganizowany pokaz tańca nowoczesnego Zespołu "Retro" na początku września.

     • ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ!

     • Szczegółowe informacje na temat szczepień wraz z drukami do wypełnienia znajdują się na stronie MEN. Deklaracje wraz z kwestionariuszem są również dostępne w sekretariacie szkoły.

     • Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii, w które należy zaopatrzyć we własnym zakresie uczniów:

     • Klasa I
      Program: „Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/18
      Podręcznik z ćwiczeniami: „Bóg jest naszym Ojcem” – AZ-11-01/18-KR-1/20
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa II
      Program: „Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/18
      Podręcznik z ćwiczeniami: „Jezus jest naszym Zbawicielem” – KR-12-01/18-KR-16/21
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa III
      Program: „W drodze do Wieczernika” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-1-01/10
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Przyjmujemy Pana Jezusa” – AZ-13-01/10-KR-3/15
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa IV
      Program: „Poznaję Boga i w Niego wierzę” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP – AZ-2-01/10
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Słuchamy Pana Boga” – AZ-21-01/10-KR-3/12
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa V
      Program: „Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia – A. Berski, ks. A. Kielian – AZ-2-04/20
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Jezus dla człowieka” – AZ-21-04/20-KR-4/20
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VI
      Program: „Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia” – A. Berski, ks. A. Kielian – AZ-2-04/20
      Podręcznik, osobno ćwiczenia: „Kościół dla człowieka” – KR-22-04/20-KR-17/21
      Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VII
      Program: „Rozradowanie się w Duchu Świętym” – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska – AZ-3-02/13
      Podręcznik: „Spotykamy się z żywym Słowem” – KR-31-01/10-KR-1/12
      Autorzy: ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

      Klasa VIII
      Program: „Rozradowanie się w Duchu Świętym” – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska – AZ-3-02/13
      Podręcznik: „Żyjemy w miłości Boga” – KR-33-02/13-KR-6/14
      Autorzy: ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
      Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

     • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

      Najważniejszym zadaniem szkoły w najbliższych miesiącach roku szkolnego 2021/2022, będzie wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Informacje na ten temat przekazali Państwu wychowawcy w maju bieżącego roku.

      Dodatkowe zajęcia będą prowadzone w klasach IV - VIII z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, historii i  wychowania fizycznego w wymiarze 15 h przypadających na jedną klasę w terminie od września do grudnia 2021 r.

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 983) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1343).

      Deklaracja uczestnictwa ucznia (wypełnia rodzic / prawny opiekun):

      Deklaracja%281%29.docx

      Rozporządzenia MEiN:

      Rozporzadzenie_MEiN_28_maja_2021_r..pdf

      Rozporzadzenie_MEiN_20_lipca_2021_r..pdf

       

       

     • SZANOWNI RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW!

     • Szanowni Rodzice, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach informuje, iż spotkanie organizacyjne z Rodzicami pierwszoklasistów odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 w hali sportowej - budynek B.

      Dyr. Krystyna Madejczyk

     • ZUS – Dobry start (tzw. 300+)

     • Szanowni Państwo,

      od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

      Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

      portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

      portal Emp@tia lub serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość,

      ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

      Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

      dowodzie osobistym,

      numerze PESEL dziecka,

      numerze telefonu komórkowego,

      adresie mailowym,

      orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

      nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

      numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

     • PROJEKT EKOLOGICZNY!

     • Szanowni Państwo,

      w nawiązaniu do wcześniejszej informacji związanej z projektem edukacyjno-ekologicznym przypominamy treść odezwy do Rodzicówzwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny, pomoce dydaktyczne itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        W tym celu podjęliśmy już działania, aby zaprojektować, uporządkować teren
      i wyremontować altanę,  posadzić rośliny, przygotować drewniane skrzynie, w których uczniowie od września mogliby sadzić rośliny i pielęgnować je.

      Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju, ale i Państwu.  

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy.

      W związku z podjętymi działaniami wyremontowania altany i urządzenia "Zielonej Klasy" prosimy Państwa o pomoc zarówno finansową jak też pomoc przy pracach remontowych. Wszelkie informacje można uzyskać u Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Karoliny Budzoń lub Dyrektora szkoły.

      Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wspomóc finansowo to prosimy o wpłaty na poniższe konto Rady Rodziców z dopiskiem „Zielona Klasa”.

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

       nr rachunku: 22858900060170081002900001

      Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców  SP nr 1

     • SZANOWNI RODZICE!

     • Odezwa do Rodziców!

      Szanowni Państwo,

      zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w utworzeniu na terenie naszej szkoły „Zielonej Klasy”, w której uczniowie mogliby zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych - szeroko rozumianych, brać udział w ciekawych doświadczeniach, badaniach a także spędzać czas na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. W "Zielonej Klasie" dzieci miałyby możliwość rozwijania  zainteresowań przyrodą, a także pożytecznie i aktywnie spędzać czas.

      Mamy na terenie szkoły, starą altanę, która powstała ponad 40 lat temu przy wspaniałym szkolnym ogrodzie, gdzie dzieci miały możliwość uczyć się przyrody poprzez działanie.  Bardzo chcielibyśmy wrócić do tej starej, dobrej praktyki.  Chcemy odremontować altanę i tam zorganizować szczególne miejsce, gdzie moglibyśmy prowadzić lekcje przyrody, warsztaty ekologiczne czy wypoczywać na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu remontu altany ( m.in. konieczna jest wymiana ondulinowego dachu, zabezpieczenie ścian altany, wymiany płyt chodnikowych, wyposażenie w ławki i stoliki, zakup i zamontowanie krawężników, wykonanie skrzynek na rośliny itp). Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za pomoc w tej sprawie.

        Podjęliśmy już działania, by w pobliżu altany - Zielonej Klasy umieścić drewniane skrzynie, w których uczniowie od wczesnej wiosny do jesieni mogliby sadzić swoje warzywa, i pielęgnować je. Chcielibyśmy naszych uczniów nauczyć, że warto gromadzić deszczówkę w specjalnych pojemnikach, a także, jakie znaczenie ma kompostownik, który pragniemy skonstruować we własnym zakresie.  Nasza szkoła dysponuje pięknie zagospodarowanym zielonym terenem, w którym wyznaczyliśmy już miejsce na „kwietną łąkę oraz ogródek kwiatowy. Planujemy zamontować na naszych terenach zielonych stację meteorologiczną, tablice  informacyjne a także budki dla ptaków. Napisaliśmy projekt pt. „Szkolny ogród przyjazny środowisku” i mamy nadzieję,  że  uzyskamy odpowiednie środki na częściowe pokrycie kosztów. Ale bez wkładu własnego nic nie zrobimy. Liczymy na Państwa pomoc rzeczową i wsparcie w pracach. Wierzymy, ze nie tylko nam zależy na tym, by stwarzać dzieciom warunku do jak najlepszego rozwoju.  
      Zachęcamy naszych uczniów, by przy pomocy rodziców przygotowali sadzonki warzyw, ziół, kwiatów, które będzie można zasadzić jeszcze na początku roku szkolnego.

      Mamy wielką nadzieje, że włączycie  się Państwo do tego naszego wspólnego projektu. Bardzo na Was liczymy. Dyrekcja i Nauczyciele SP nr 1.

     • Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów!

     • Drodzy Absolwenci, 2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

      Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

      Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

      Nadmieniam, że zaświadczenia będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 9 lipca 2021 r.

      Dyrektor K. Madejczyk

     • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

     • Szanowni Państwo!

      • Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy
      • Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
      • Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
      • Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
      • Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.
     • SZANOWNI RODZICE!

     •    W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego pragnę podziękować Radzie Rodziców za współpracę, troskę i zaangażowanie w sprawy szkoły. Dziękuję Wszystkim Rodzicom, którzy w okresie zawieszenia zajęć szkolnych wzięli na swoje barki ciężar nauczania zdalnego. Wszyscy wspólnie musieliśmy się zapoznać i przyzwyczaić  do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem zrobiliście Państwo dla swoich dzieci tyle, ile nikt inny by nie zrobił. Poświęciliście swój czas, cierpliwość  a czasami nawet sprzęt, z którego korzystały Wasze pociechy. Potrafiliście pogodzić  obowiązki własne z obowiązkami swoich dzieci. Za to przekazuję Państwu wyrazy szacunku, uznania i  serdeczne podziękowania. Mamy świadomość, że bez Waszego wsparcia i wspólnej troski o dobro każdego dziecka i szkoły niewiele moglibyśmy osiągnąć. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

     • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW!

     • "Tam, gdzie coś się kończy, 

      zaczyna się coś nowego"

      W czwartek 24 czerwca 2021 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego  ósmoklasistów. W uroczystości wzięli udział Rodzice, Nauczyciele oraz Wiceburmistrz Dariusz Melerowicz. 

      Pożegnania są zawsze trudne, zwłaszcza gdy żegnamy uczniów, którzy przez 8 lat tworzyli jedną wielką szkolną rodzinę. Mamy nadzieję, że w Ich pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Za Nimi okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Wielu  spośród Nich swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Dziękujmy Im za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych uczniów.

      Za Ich osiągnięcia i wysoką średnią ocen zostali w szczególny sposób nagrodzeni Statuetką Dyrektora Szkoły. Tymi uczniami są:

      • z klasy VIII a - Maria Bochenek, Julita Latoń, Małgorzata Malina, Natalia Śmiłek, Gabrysia Żołnierek
      • z klasy VIII b - Anna Biela, Izabela Bochenek, Otylia Konieczkowicz, Aleksandra Oliwa, Joasia Ziemba
      • z klasy VIII c - Julia Czepiec, Marlena Mateja, Aleksandra Rozum, Aneta Światłoń, Natalia Świerczyńska, Anna Leśniak.
      • z klasy VIII d - Julia Gasińska, Anna Gumularz, Marta Gumularz, Paweł Nykiel, Alicja Profic, Karolina Skrzypek, Klaudia Sołtys.
      • Za 100% frekwencję statuetki odebrały - Alicja Profic, Nikola Stręk

      Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymała:

      Julia Czepiec - laureatka konkursu wojewódzkiego z biologii,

      Joanna Ziembla - finalistka konkursu wojewódzkiego z biologii,

      Marta Gumularz - finalistka konkursu wojewódzkiego z języka polskiego,

      Małgorzata Malina - finalistka konkursu wojewódzkiego z języka polskiego.

      Uczennice te kandydowały również do tytułu PRIMUS INTER PARES dla wybitnego Ucznia. Spośród nich tytuł ten otrzymała Joasia Ziembla - uczennica klasy VIII b, która z rąk Pana Wiceburmistrza Dariusza Melerowicza otrzymała nagrodę. Uhonorowani zostali również Rodzice Joasi oraz wychowawczyni Pani Bogumiła Blak.

      W imieniu Dyrekcji i całej społeczności szkolnej życzymy Wam – Drodzy Absolwenci – abyście stali się wielkimi ludźmi, wielkimi na miarę Waszych umiejętności. Przed wami wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Życzymy Wam wakacji pełnych wrażeń i dobrych emocji, dużo przyjemności i ciekawych pomysłów! 

      Dyrektor K. Madejczyk