• SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

     • W dniu 28 maja odbędzie się w naszej szkole Konkurs  Języka Angielskiego. Uczestniczyć w nim może każdy uczeń z klas III oraz V  Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach.

      Konkurs posiada formę zadań zamkniętych i testowych sprawdzających stopień opanowania materiału przewidzianego programem nauczania w klasach III i II oraz IV i V szkoły podstawowej.

      Zakres tematyczny na konkurs został podanym uczniom na Platformie  Microsoft Teams.

      Głównym celem Konkursu jest:

      a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

      b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

      c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalnogramatycznych.

      d) rozwijanie uzdolnień uczniów.

      e) podniesienie samooceny uczniów

      f) ukazanie uczniom, że nauka on-line może być też efektywna i owocna.

      Życzymy sukcesów. 

      Beata Zięba

       

     • Zwrot laptopów do nauki zdalnej (klasy IV-VIII)

     • Informujemy, iż zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych do nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VI odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) w godzinach pracy sekretariatu. Uczniowie klas VII i VIII zwrotu dokonują 31 maja. Uprzejmie prosimy rodziców o terminowy zwrot sprzętu.

     • Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

     • Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 do 27 maja br. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przypadają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach odbywać się będą egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie pozostałych klas mogą w tym terminie skorzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Zainteresowanych  uczniów prosimy o zgłaszanie telefoniczne w sekretariacie szkoły lub drogą e-mailową: spmickiewicz@poczta.fm

     • Wiosenne Eko PORZĄDKI

     • 8 maja 2021 r.  dwanaście  uczennic z klas ósmych z naszej szkoły działających w wolontariacie Grupy Środowiskowej „Kolonia” zaangażowało się  w EkoPORZĄDKI w Gminie Sułkowice. Wspólnie z innymi wolontariuszami ze Stowarzyszenia kp_pl udało się pożytecznie spędzić czas i uporządkować odcinek drogi na Ptasznicy od granicy z Izdebnikiem aż do zabudowań na terenie Sułkowic.  Przy tej urokliwej drodze wśród lasu, zebrano ponad 20 worków śmieci. Organizatorzy akcji WIOSENNE EkoPORZĄDKI  W GMINIE SUŁKOWICE zapewnili wolontariuszom worki, rękawiczki oraz odbiór zebranych odpadów przez Grupę Gospodarcza lub pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Sułkowice

      To bardzo przykre, że mamy tak zaśmieconą okolicę.  Te wszechobecne plastikowe odpady, butelki, puszki, pieluchy i inne nie świadczą o nas dobrze. Zadbajmy więc, tak jak nasze dziewczyny z klas VIII, by to zmienić, by się przyjemniej żyło nam i innym. Angażujmy się w akcje takie jak ta. Pokażmy, że potrafimy zadbać o Naszą Małą Ojczyznę. Reagujmy, gdy ktoś śmieci. Wprowadźmy także zmiany dążące do redukcji użycia jednorazowych opakowań, nie bierzmy w sklepie reklamówek – nośmy swoje, wielorazowe (także, gdy kupujemy owoce, warzywa czy pieczywo), nie używajmy plastikowych słomek do napojów, wrzucajmy odpady do koszy w sposób selektywny zgodnie z zasadami segregacji odpadów!
      Potrzeba naprawdę niewiele!

      Danuta Kostowal-Suwaj
       

     • Wirtualne wycieczki – on line klasy II a z Gminną Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach i Izbą Tradycji

     • Tym razem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przypadającego 8 maja wybraliśmy się już pod koniec kwietnia w podróż po naszej okolicy z bohaterami książek Pana Macieja Ziembli  pt. Sułkowicka przygoda smoczycy Magdy i detektywa Adasia” i „Nietoperz Franek Zwisołek”. Czytając te zamieszczone na stronie internetowej biblioteki publikacje mieliśmy okazję razem ze smoczycą Magdą, detektywem Adasiem a także nietoperzem Frankiem i jego przyjaciółmi przyjrzeć się ciekawym miejscom naszej gminy, poznać takie miejsca jak m.in. Diabelski Kamień, Harbutowickie Cisy i związane z nimi legendy.  Było to nie tylko poznawanie historii, ale też zabawa z mapą, różne gry i zabawy. Na koniec wzięliśmy udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę pt.  "Niezwykłe legendy sułkowickie". Siedmiu uczniów z naszej klasy zdobyło wyróżnienia i piękne nagrody.

      Wyróżnieni uczniowie

      1. Hanna Kosek

      2. Milena Hodurek

      3. Lena Kotoniak

      4. Wiktor Szczurek

      5. Jakub Fliśnik

      6. Jagoda Skorut

      7. Nadia Pająk

      Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki – Pani Małgorzacie Dzidek , Panu Maciejowi Ziembli i Pracownikom Biblioteki za kolejną ciekawą wycieczkę on-line . Dzięki Wam jesteśmy bogatsi o nowe umiejętności i wiemy więcej. 

      Zdjęcia w galerii.

      Danuta Kostowal-Suwaj

     • Szanowni Państwo!

     • W ulotce dla ósmoklasistów znalazł się błąd dotyczący terminu wydawania skierowania na badania lekarskie przez szkołę ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe. Omyłkowo została wpisana data 26 maja, gdy tymczasem prawidłowa data to 26 lipca

     • Szanowni Rodzice!

     • W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej  bus dowożący dzieci do szkoły odbywa jeden kurs o godzinie 7.30. Powrót uczniów ze szkoły będzie o godzinie 12.50 i 14.30. 

     • XVI Regionalny Konkurs Plastyczny – Zwierciadło

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w XVI Regionalnym Konkursie Plastycznym Zwierciadło. Tegoroczna edycja nosi tytuł – ” Latawce“. Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej płaskiej oraz przestrzennej. Szczegóły zamieszczone zostały w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej SOK-u. Na “Latawce” czekamy do 25.06.2021r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 06.07.2021 r. na stronie SOK.

      ZAPRASZAMY!

     • SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

     • ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

      Drodzy Kandydaci, Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 to innowacyjna, nastawiona na ucznia szkoła średnia, kształtująca w zawodach pożądanych na rynku pracy zarówno krajowym i zagranicznym. Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

      - Kształcimy w wysokospecjalistycznych zawodach przyszłości, w takich branżach, jak: wiertnictwo, instalacja przyłączy wodnokanalizacyjnych, instalacja systemów grzewczych, w tym pomp ciepła, ochrona środowiska, oczyszczanie powietrza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w geologii, informatyka z programowaniem aplikacji w systemie Android.
      - Znajdujemy się w centrum Krakowa, co oznacza bezproblemowy dojazd (ul. Brzozowa 5).
      - Oferujemy możliwość ukończenia dodatkowych, całkowicie darmowych kursów zawodowych.
      - Z nami będziesz miał możliwość odbycia praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+, a większa ilość godzin języka angielskiego zarówno rozszerzonego jak i specjalistycznego da Ci więcej możliwości w poszukiwaniu pracy.
      - Dzięki dodatkowym godzinom nauki specjalistycznego języka angielskiego będziesz mógł podjąć pracę za granicą.
      - Na każdym kierunku zapewniamy realizację praktyk w renomowanych firmach: LOTOS Petrobaltic, Exalo Drilling, Zakład Systemów Komputerowych, TELE-FONIKA Kable, CATDESIGN IT, ATMAT, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Gazownia Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

      ZAPRASZAMY • informatyka – technik informatyk • nowoczesne systemy grzewcze – technik inżynierii sanitarnej • geoturystyka – technik geolog • ochrona środowiska – technik ochrony środowiska • energia geotermalna i metody bezwykopowe – technik wiertnik

      Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 w Krakowie (przy ZSZ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) zaprasza na dzień otwarty swojej szkoły, który odbędzie się 29 maja (sobota) od godziny 9.00 do godziny 13.00. 

      Informacje poświęcone szkole i kierunkach (plakaty) znajdą Państwo w załącznikach

      i linkach.

      Strona Szkoły: http://www.brzozowa5.edu.pl

      Informacje dla Kandydatów: Zasady rekrutacji 2021/2022 - Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele!   Informujemy, iż w dniu 13 maja (czwartek) 2021 roku odbędą się zebrania z rodzicami klas IV -VIII  on-line. Godziny zebrań ustalone z wychowawcami klas.

      Zebrania rodziców klas I - III odbędą się 25 maja (wtorek) o godzinie ustalonej z wychowawcą. 

      Serdecznie zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w spotkaniach.

     • DRODZY UCZNIOWIE!

     • Kochani, w ramach szkolnej akcji postanowiliśmy podarować Wam  tydzień bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych. Wszystko po to, aby dodać Wam czasu wolnego, zadbać o Wasz dobrostan psychiczny. Chcemy, aby czas powrotu do szkoły nie był dla Was stresem, a przebiegał w atmosferze zrozumienia i empatii. 

      K. Madejczyk

     • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

     • Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej.

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócili do nauki stacjonarnej w szkole. 
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

      Harmonogram powrotu klas IV - VIII do nauki hybrydowej wraz z przydziałem klas, w których będą odbywały się lekcje będzie podany w dzienniku elektronicznym. 

     • Programy profilaktyczne „Bieg po zdrowie” i „Trzymaj formę”

     • W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w programach edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia: „BIEG PO ZDROWIE” i  „TRZYMAJ FORMĘ”. Organizatorem programów jest Główny Inspektorat Sanitarny, a koordynatorem programów jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach.  Programy zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

      Program edukacji antytytoniowej  „Bieg po zdrowie” jest realizowany w klasach czwartych na zajęciach z wychowawcą.

      Celem programu jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

      Podczas cyklu zajęć uczniowie przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Aktywny udział uczniów sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

      Program „Trzymaj formę” realizowany jest w klasach piątych na zajęciach z wychowawcą i na godzinach wychowania fizycznego.

      Celem programu jest  edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.  Celem głównym prowadzonych zajęć jest zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

      Wierzymy, że prowadzone programy przyczynią się do rozwoju swiadomości dzieci dotyczącej zdrowego trybu życia.

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022

     •  DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

      Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Do Waszej dyspozycji zostanie udostępniony elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

      https://malopolska.edu.com.pl

      Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami

      od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

      od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

      Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

      od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

      - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)

      - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i przeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

      od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

      Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane! 

      Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

      Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

      Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

      Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

      Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 udziela
      Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

      Podczas spotkań z Rodzicami uczniów klas VIII, które odbędą się 12 maja tj. środa - klasy VIIIa i VIII b, a 13 maja w czwartek -  klasy VIII c i VIII d o godzinie 17.00 zostaną przekazane Rodzicom loginy i hasła ZIU (konta zdających – wyniki egzaminu). Kody posłużą Wam do sprawdzania wyników egzaminu, który odbędzie się 25 - 27 maja 2021 r. 

      PROCEDURA SPRAWDZANIA WYNIKÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.
      2. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie wprowadzić login oraz hasło w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.
      3. Po zalogowaniu należy wybrać pole z nazwą egzaminu klikając w nie.
      4. Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych
       z egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
      5. Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.
      6. W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej
       w poszczególnych zadaniach punktacji. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami
       za pomocą przycisku Pobierz.
      7. W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.

      Wszelkie informacje dotyczące EGZAMINU ÓSMOKLASISTY znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce:
      UCZNIOWIE I RODZICE

      REKRUTACJA

      Zapraszamy Rodziców i Uczniów na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentowane będzie działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji  kandydaci dowiedzą się jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziecie również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

      Adres strony: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

     • Obchody święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w klasach I-III

     • Święta Majowe kojarzą nam się z uroczystymi obchodami, występami artystycznymi oraz paradami z symbolami narodowymi, są  szczególnymi dniami, podczas których umacniamy  poczucie  narodowej wspólnoty i dumy z naszej ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji. Tymczasem już drugi rok z rzędu te wyjątkowe dni obchodziliśmy nieco mniej hucznie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja klasa 2a uczciła śpiewem i tańcem, a także rozmowami o patriotyzmie, o znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Uczniowie udekorowali klasę barwami narodowymi,  ucząc się, że  biel i czerwień flagi to kolory polskiej wolności, które przypominają nam, jak długą i trudną mieliśmy do niej drogę.

       

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

     • Zgodnie z kalendarzrm roku szkolnego dzień 4 maja jest dniem, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III.

      Od 5 maja 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia.

      W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich przypominamy najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

      Szczegółowe informację rodzicom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej przekażą wychowawcy klas.

       

     • Gminny Konkurs Plastyczny na nową nazwę oraz nowe logo Sułkowickiego Ośrodka Kultury

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza  dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na nową nazwę oraz nowe logo Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
      Przygotowane logo powinno  zawierać szeroko rozumiane słowo “Kuźnia” i być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania w formie graficznej.
      Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie.

      Prace konkursowe należy złożyć w terminie  do 10.06.2021 r. wraz z wypełnionymi formularzami, które są dostępne jako załączniki do regulaminu.

      Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 20.06.2021 r. na stronie SOK
      Na zwycięzców czekają nagrody!
      ZAPRASZAMY !


      Regulamin-konkursu-na-projekt-graficzny-LOGO 2021