• Zdalne nauczanie

     • Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie. Proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji zdalnego nauczania w oddziałach IV - VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach obowiązujące od 26 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

      Dyrektor Krystyna Madejczyk

       

     • Zmiana rozkładu busa

     • Dyrekcja Szkoły informuje Rodziców uczniów klas I - III, że bus przywożący dzieci do szkoły rano odjeżdża o godzinie 7.45. Pozostałe odjazdy nie ulegają zmianie. 

     • Zdalne nauczanie w klasach IV - VIII

     • Od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczną naukę zdalną. Lekcje będą odbywać się zgodnie z rozkładem lekcji na platformie Teams. Klasy I - III realizują lekcje w szkole według planu lekcji. Świetlica i stołówka działa normalnie dla uczniów przebywających w szkole. Istnieje możliwość wypożyczania książek z biblioteki, która jest czynna od godziny 7.30 do14.00.
      W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje treści przez 30 minut. Pozostałe 15 minut to czas na sprawy organizacyjne, pytania uczniów. Po każdej lekcji jest 10 minutowa przerwa dla ucznia i nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku w wykonywanymi zadaniami.

      Rodzice uczniów, którym będą wypożyczone laptopy zostaną powiadomieni telefonicznie w poniedziałek rano. 

      K. Madejczyk

                                                                                                                                             

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nauki zdalnej, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Wypożyczenie laptopów do nauki zdalnej uczniom klas IV-VIII

      Informujemy, iż laptopy dla uczniów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, będą wypożyczane w poniedziałek 26 października 2020 r. od godziny 7:00. W związku z ograniczoną liczbą laptopów, będą one wypożyczane w pierwszej kolejności uczniom z rodzin wielodzietnych. Prosimy rodziców o podpisanie umów wypożyczenia i odbiór laptopów z sekretariatu szkoły.   

      Dyr. K. Madejczyk

     • Wirtualne wycieczki!

     • Szanowni Państwo! Cieszymy się bardzo z nawiązanej współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach  z Biblioteką Publiczną w Sułkowicach w ramach projektu "Wirtualne Wycieczki z Klasą".Jesteśmy już po pierwszej takiej wirtualnej wycieczce na temat "Praca na roli". Kolejną będzie wirtualna wycieczka "Odzyskanie niepodległości". 

       

       

     • Drodzy Nauczyciele, Nauczyciele Emeryci, Pracownicy Oświaty

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, nauczycielom emerytom oraz pracownikom administracji i obsługi wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

      Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia.

      Z wyrazami szacunku i poważania

      Dyrektor Krystyna Madejczyk 

       

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Dyrekcja Szkoły nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 14 października 2020 r.tj. środa jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (lekcji).

      Dyrektor K. Madejczyk

     • Podziękowanie Uczniów klasy II a!

     • Dyrekcja SP1, Wychowawca klasy II a Pani Danuta Kostowal - Suwaj oraz Uczniowie pragną gorąco podziękować Pani Małgorzacie Dzidek - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sułkowicach za przygotowanie niezwykle interesującej wycieczki on-laine pt.: "Jak wyglądała praca na roli". Wycieczka wywołała wśród uczniów ogromne zainteresowanie i zachwyt.  Jesteśmy wdzięczni za wzbogacanie wiedzy naszych uczniów i serdecznie dziękujemy za współpracę. 

     • Bezpieczeństwo naszych Uczniów!

     • W związku z włączeniem powiatu myślenickiego do strefy czerwonej, zwiększamy reżim sanitarny  w Szkole Podstawowej nr 1:

      1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkole Podstawowej nr 1 obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą (obowiązek ten nie dotyczy uczniów i nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, gdzie zachowany jest dystans między uczniami).

      2.  Podczas pobytu w placówce pracownicy, nauczyciele, uczniowie i inne osoby zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego ~ 1,5m.

      3. Każda osoba wchodząca do budynku zespołu zobowiązana jest dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy każdym wejściu.

      4.  Obowiązuje zakaz wejścia rodziców uczniów i  innych osób z zewnątrz do budynków Szkole Podstawowej nr 1. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody na wejście od pracownika szkoły, interesant wchodząc do pomieszczeń budynków odnotowuje swój pobyt w księdze wejść, znajdującej się przy wejściu.

      Ww. zasady zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora .

      W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach prosimy Rodziców, aby nie wchodzili do budynków szkolnych, w celu odbioru dzieci. W wyjątkowych sytuacjach (odbiór chorego dziecka, załatwienie ważnych spraw w sekretariacie) Rodzice mogą wejść na teren szkoły tylko po wcześniejszej informacji telefonicznej. 

      Informacja - plac zabaw i boisko szkolne!

      W związku z obecną sytuacją epidemiczną w powiecie myślenickim, informujemy:

      1. Plac zabaw Szkoły Podstawowej nr 1 jest wyłącznie dla uczniów szkoły pod opieką nauczycieli, którzy mogą z niego korzystać tylko i wyłącznie w godzinach pobytu w szkole.

      2. Boisko szkolne przeznaczone na użytek sportowy jest zamknięte dla osób z zewnątrz. (Uczniowie szkoły pod opieka nauczycieli mogą korzystać n niego w godzinach pobytu w szkole)

      * Ograniczenia wymienione w pkt. 1 i 2 zostały wprowadzone przez Dyrektora SP 1  stosownymi zarządzeniami tracą moc z chwilą opuszczenia strefy czerwonej przez powiat myślenicki.

       

       

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

     • Dyrekcja Szkoły podstawowej nr 1 serdecznie zaprasza do włączenia się do projektu "Pod biało-czerwoną", realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

      Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, w której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 r. 

      Aby spełnić założenia projektu, prosimy o oddanie głosów poparcia online.  Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec naszej gminy może oddać jeden głos poparcia na naszą gminę. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

      Dyr. K. Madejczyk

     • Szanowni Państwo!

     • W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi pogłoskami, informuję, że obecne oddziały klas VI i VII nie zostały połączone tylko i wyłącznie dzięki interwencji Rodziców i wsparciu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak. 

      Przepraszam wszystkie osoby, które zostały pomówione lub których wizerunek mógł ucierpieć w wyniku tych pomówień. 

      Krystyna Madejczyk

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

      w Sułkowicach

     • Apel porządkowy

     • W dniach 22 i 23 września w naszej szkole odbył się apel porządkowy dla uczniów wszystkich klas. Apel przeprowadzony był w nowej formie, każda klasa została odwiedzona przez Panią Dyrektor mgr Krystynę Madejczyk, która poruszyła tematy związane z bezpieczeństwem uczniów naszej placówki. Dotyczyły one zarówno bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem uczniów w szkole na codzień, jak i bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym. Przypomniane zostały procedury i zasady bezpiecznego uczenia się, odpoczynku na przerwach oraz drogi do i ze szkoły. Pani Dyrektor uczuliła również uczniów w sprawie regularnego mycia oraz dezynfekowania dłoni, spożywania posiłków i odbywania wspólnej nauki.

      BS, ZŁ

     • Spotkanie z Radą Rodziców

     • Dyrekcja Szkoły informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. tj. środa o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców na hali sportowej  w budynku B. 

     • Zebrania z Rodzicami

     •           W dniach 16 i 17 września 2020 r. odbędą się o godzinie 17.00 zebrania z rodzicami. W dniu 16. 09. klasy IV - VIII, a w dniu 17. 09. klasy I - III. Wszystkich Rodziców prosimy o zastosowanie się do Rozporządzenia MZ oraz GIZ wg którego Rodzice zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz klas, w których uczą się Państwa dzieci i do których udacie się na spotkania z wychowawcami klas:

      Budynek B  I a - 19,        I b - 18,     II a - 15,   II b - 12,    III a - 16,    III b - 20,   VI a - 10,   VII b - 3,    VIII d - 2   

      Budynek A  IV a - 45,     IV b - 36,   V a - 34,   V b - 44,   VI b - 1,    VII a - 38,   VII b - 0,    VII c - 21,  VIII a - 35,

      VIII c - 39

      Dyr. szkoły

     • Zapisy i kontynuacja treningów taneczno-gimnastycznych

     • Dyrekcja Szkoły informuje  Rodziców naszych uczniów, że Klub Sportowy Lady Fitness zaprasza na pierwszy trening próbny - bezpłatny dzieci z naszej szkoły, chcące rozpocząć i kontynuować treningi pod okiem Mistrzyni Polski w gimnastyce. Rodzice chętnych  uczniów będą mogli dokonać zapisów swoich dzieci podczas zebrań z rodzicami, które odbędą się 16 i 17 września 2020 r. Szczegółowe informacje n/t zebrań będą zamieszczone w najbliższych dniach.   

      Dyr. K. Madejczyk

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Dnia 2 września 2020 r. zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny. Ze względu na pandemię koronawirusa inauguracja  roku szkolnego wyglądała inaczej niż dotychczas.
      Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego odbywało się w dwóch turach. O godzinie 8.00 klasy I-III uczestniczyły we Mszy Świętej, następnie uczniowie wraz z rodzicami udali się do szkoły. W trakcie  apelu Pani Dyr. K. Madejczyk  ciepłymi słowami przywitała uczniów. Szczególnie zwróciła się w swoim przemówieniu do pierwszoklasistów, którzy w tym dniu  złożyli uroczyste ślubowanie oraz przeżyli   akt pasowania na ucznia.
      Natomiast uczniowie klas IV- VIII po swoim nabożeństwie udali się do wyznaczonych klas na spotkania z wychowawcami, w trakcie których zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w szkole podczas  zagrożenia epidemią  koronawirusa – COVID-19.

      BS, ZŁ

     • Ważne informacje dla Rodziców!

     • Szanowni Rodzice w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać Państwu skrót najważniejszych wiadomości.

      Dyrekcja Szkoły informuje Szanownych Rodziców klas VII, że w roku szkolnym 2020/2021 edukacja w tych oddziałach klasowych będzie odbywała się jak do tej pory. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zmniejszenia oddziałów klasowych.

      Przed nami bardzo trudny czas powrotu do szkół i rozpoczęcie roku szkolnego. Zdaję sobie sprawę, że rozpoczynamy naukę w warunkach dla wielu osób budzących zaniepokojenie. Okres nasilającej się pandemii jest niebezpieczny dla całego społeczeństwa. Mamy świadomość, jak trudne zadanie jest przed nami. Zorganizowanie życia szkoły przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo skomplikowane. Dla dobra Uczniów potrzebujemy zgodnej współpracy i wspólnoty działań Rodziców, Nauczycieli. Potrzebujemy wszyscy spokoju i rozwagi. Nasi Uczniowie muszą poczuć się bezpiecznie i pewnie. Szkoła podejmując działania ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci i w imię tego nadrzędnego celu musimy wszyscy podporządkować się pewnym zasadom. Proszę o wyrozumiałość w studiowaniu tej informacji i wzięcie pod uwagę szczególnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

      Zasady funkcjonowania Szkoły w reżimie sanitarnym.

      Najważniejsze informacje ( wersja skrócona):

      1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
      2. W szkole mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji” – podkreślam to szczególnie, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji – ta zasada będzie dla dobra pozostałej społeczności rygorystycznie przez szkołę przestrzegana.
      3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i dezynfekują ręce - przy wejściu zamontowane są bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk lub osoba odpowiedzialna dezynfekuje ręce uczniom.
      4. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły ani przed, ani w trakcie, ani po zajęciach. Dzieci młodsze Rodzice przekazują dyżurującemu nauczycielowi lub pracownikowi obsługi. Rodziców uczniów klas I proszę o wyrozumiałość.
      5. Uczniowie w częściach wspólnych (korytarze, łazienki) poruszają się w maseczkach. W klasach uczestniczą w zajęciach bez maseczek. Proszę się nie martwić
       w przypadkach uszkodzenia, zgubienia lub zapomnienia maseczki, Szkoła wyda uczniowi maseczkę zapasową.
      6. Każdy uczeń ma przygotowane indywidualne miejsce w pojedynczej ławce. Miejsca tego nie zmienia i jest ono przeznaczone tylko dla niego. Ławki są tak rozlokowane, aby zachować maksymalny dystans między uczniami.
      7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek i muszą być wyposażeni w własne przybory i książki.
      8. Uczniów obowiązuje obuwie zastępcze.

      Jeszcze raz podkreślam, że to tylko podstawowe  informacje. Szkoła stara się, aby maksymalnie jak to możliwe zadbać o bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Teraz liczymy tylko na Państwa wyrozumiałość oraz współpracę i pomoc.

      Poniżej przedstawiam pełną informację o zasadach przyjętych przez szkołę, w PDF -  „Organizacja pracy w szkole od września 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.”

      Dyr. K. Madejczyk

     • Szanowni Państwo!

     • Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły w nowym roku szkolnym, regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej szkole, związanymi z sytuacją epidemiczną, będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Prosimy i zachęcamy do śledzenia naszej strony. Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi, zarówno dzień rozpoczęcia roku szkolnego, jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

      Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne