• Zebrania z Rodzicami

     • Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, iż zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 03, 04 lutego 2021 r. (środa-czwartek), on-line,  o godzinie 17.00 według harmonogramu:

      03 lutego 2021 r. klas I - III, 

      04 lutego 2021 r. klasy IV - VIII. 

     • Agresja w internecie - jak sobie radzić

     • Drodzy Państwo.

      Poniżej udostępniamy link do strony Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zamieszczony jest tam krótki film - poradnik "Jak sobie radzić gdzy dziecko spotka się z agresją w internecie". Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, wiele treści zawartych w tej animacji jest bardzo pomocnych. Z przyczyn technicznych film dostępny jest wyłącznie na stronie Kuratorium Oświaty.

      Film do obejrzenia

     • Wyniki konkursu

     • Gminny  Konkurs  Szopek, Gwiazd Betlejemskich, Stroików oraz Kartek Świątecznych 2020 r., organizowany przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

      W dniu 13.01.2021r. rozstrzygnięty został konkurs Szopek, Gwiazd Betlejemskich, Stroików oraz Kartek Świątecznych. Jury oceniło: Kartki Świąteczne – 113 szt. Gwiazdy Betlejemskie – 7 szt. Szopki duże – 6 szt. Szopki średnie – 17 szt. Szopki małe – 12 szt. Stroiki – 24 szt.

      Naszymi laureatami zostali:

      Kategoria :Szopki duże:
       I miejsce: Małgorzata Piechota, Magdalena Zawada Kl. IVb
      III miejsce: Maciej Żmuda Kl. IVb

      Szopki średnie: wyróżnienie
      Wiktoria Piechota kl.VII b

      Szopki małe:
       I miejsce: Wojciech Światłoń kl.I
      III miejsce: Lena Gaweł kl Va
      Wyróżnienie: Zofia Bargieł kl. IIa

      Gwiazdy Betlejemskie:
      Wyróżnienie:
       Dominik (kl.IVa)i Bartłomiej(kl.VIb) Betlej

      Kartki Świąteczne. Kategoria wiekowa Szkoła Podstawowa kl. I-III:
       III miejsce: Zuzanna Marzec kl.III b

      Kartki Świąteczne Kategoria wiekowa Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII
       I miejsce: Anastazja Kurek kl.Vb
       II miejsce: Antoni Jankowicz kl.I V a

      Wyróżnienie:
       Zuzanna Sręk kl.IV a
       Lena Gaweł kl.Va
      Kacper Karol Oliwa kl.Va

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

      Ewa Garbień

       

     • Szanowni Państwo!

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sułkowicach zwraca się z gorącą prośbą o przekazane  1 % odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym wypadku Naszej Szkoły.

      Zebrane pieniądze wykorzystamy na poprawę warunków kształcenia i opieki naszych uczniów,  a Państwa dzieci.

      Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do takiego wsparcia naszej placówki.

      Już teraz gorąco dziękujemy za okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc.

       Wpłacając 1 % podatku pamiętaj:

      1. Wypełnij PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39.

      2. Pamiętaj o rubryce "Cel szczegółowy" - tam wpisujemy dla kogo kierujemy swój 1 % odpisu. Miasto, miejscowość, skrótowa nazwa placówki ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ).

      3. KRS 0000052078

      4. Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. w Krakowie 67124045331111000054231735

      5. Strona internetowa: www.spsm.edu.pl.

     • Dowozy uczniów

     • Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy dowozy i odwozy uczniów korzystająch z darmowego przewozu. Wyjazd rano o godzinie 7.45, a odjazd ze szkoly o godzinie 12.45 i 13.45, w piątek jeden odjazd o 12.45. Uczniowie rozpoczynający naukę później będą mogli korzystać ze świetlicy szkolnej.

     • Obiady dla klas I - III

     • Szanowni Rodzice, informujemy, iż od 18 stycznia uczniowie klas I - III mogą korzystać z obiadów na stołówce szkolnej. Przypominamy, że cały obiad kosztuje 4,50. Istnieje możliwość wykupienia samego drugiego dania za  3,50 lub zupy w kwocie 1 zł.

      Łączna kwota za cały obiad wyniesie 45 zł, za drugie danie 35 zł, a za zupę 10 zł. 

      Bardzo prosimy, aby płatności za styczeń dokonać najpóźniej do 25 stycznia 2021 r. 

     • Zwrot sprzętu do nauki zdalnej (klasy I-III)

     • Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem nauki zdalnej edukacji wczesnoszkolnej, w dniach 14-15 stycznia 2021 r. (czwartek-piątek) odbędzie się zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych dla uczniów klas I-III. Prosimy rodziców o dostarczenie sprzętu do sekretariatu szkoły w godzinach 8:00-15:00.

     • Powrót uczniów klas I-III do szkół

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia. W związku z publikacją wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych, proszę o zapoznanie się z najważniejszymi  postulatami, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w szkole: godzin rozpoczynania zajęć, korzystania z wejść do budynków szkoły, przydziału sal lekcyjnych / szatni szkolnych, sposobów szybkiej komunikacji z rodzicem / prawnym opiekunem, mierzenia temperatury ciała ucznia, postępowania na wypadek podejrzenia infekcji dróg oddechowych, i inne... zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców klas w piątek 15 stycznia 2021 r.

     • Radość dla seniora

     • W grudniu, w naszej szkole oraz w ZSZiO w Sułkowicach odbyła się akcja bożonarodzeniowa „Radość dla seniorów”.

      Razem przygotowano ok. 120 kartek z wyjątkowymi świątecznymi życzeniami. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne kartki dla członków  Klubu Seniora, dla pracowników Stowarzyszenia  Św. Wincentego a’Paulo  w Krakowie, a także dla podopiecznych Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”  i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

      NA SZCZEGÓLNĄ POCHWAŁĘ  ZASŁUGUJE KLASA 8C , KTÓRA NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWAŁA SIĘ W TĘ SZLACHETNĄ AKCJĘ.

      Kartki te sprawiły starszym osobom oraz podopiecznym Stowarzyszenia Kolonia i ŚDS  bardzo wiele radości. Dostarczyły one samotnym otuchy i wielu wzruszeń. Mamy nadzieję, że włączycie się w przygotowanie świątecznych kartek w każde święta.

      Danuta Kostowal – Suwaj

      Beata Zięba

      Renata Boczkaja

     • POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 2021

     • SOK już po raz XI zaprasza na przegląd kolęd i pastorałek. W tym roku ocenie podlegać będą  Wasze  nagrania video, które poddane zostaną profesjonalnej ocenie jury. Na stronie SOK-u zamieszczony jest regulamin, wraz z kartą zgłoszenia, która jest niezbędna do wzięcia udziału w przeglądzie. Zachęcamy Was do zgłoszenia się do konkursu i ufamy, że oprócz indywidualnych zgłoszeń, będziemy mieli chętnych uczniów do reprezentowania naszej szkoły w tym konkursie.  Wierzymy, że mimo  obostrzeń w jakich żyjemy ostatnio, znajdziecie w sobie siłę aby podzielić się nie tylko talentem muzycznym, ale również pokazać, że mimo ograniczeń trwamy w świątecznym nastoju, a tym samym potrafimy wspólnie śpiewać i cieszyć się tą radością z innymi.

     • Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły"

     • Podczas ferii rozstrzygnięty został konkurs  plastyczny, którego celem było przypomnienie dzieciom  ważnych zasad, dotyczących ruchu drogowego, a szczególnie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, używania odblasków. Konkurs przeprowadzony został w klasach I - IV. Prace niepodpisane nie były uwzględniane w ocenie. Jury w składzie: Ewa Garbień, Edyta Matulska, Edyta Urbańczyk, Marta Kęsek, Dominik Bańdura wyłoniło następujących laureatów: 

      w klasach I: 

      I miejsce - Anna Guzik kl.I a,       II miejsce - Bartłomiej Śmiłek kl.I b,       III miejsce - Martyna Boczkaja kl.I b

      wyróżnienia: Zuzanna Biela kl.I a                     Kamila Biela kl. I a                     Magdalena Żmuda kl.I b

      w klasach II:

      I miejsce - Lena Kotoniak kl.II a,           II miejsce - Kalina Góralik kl.II b, III miejsce - Wiktor Szurek kl.IIa, 

      wyróżnienia:Maksymilian Zajda kl.II a               Aleksandra Stręk kl.II a                    Bartosz Chodnik kl.II b

      w klasach III 

      I miejsce - Oliwia Twardosz kl.III a, II miejsce - Julia Judasz kl.III a, III miejsce - Julia Francuziak kl.III a

      wyróżnienia: Amelia Boczkaja kl.III b       Zuzanna Marzec kl.III b                     Maja Trąbka kl.III a   

      Alicja Grzybek Kl.III a

      w klasach IV 

      I  miejsce - Weronika Horwat kl.IV a, II miejsce - Małgorzata Piechota kl.IV b, III - miejsce  - Zuzanna Gasińska kl.IV a

      wyróżnienia: Maciej Żmuda kl.IV b                      Hanna Mateja kl.IV a                      Nadia Garbień kl.IV b   

      Maja Bobowska kl.IV a.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!